Utmutato evangelikus


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 854116020
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,57

MAGYARÁZAT:Utmutato evangelikus

Felhasználói beállításokat tárolnak, a kosár tartalmát rögzítik, így visszajelentkezésnél ott folytathatod a vásárlást, ahol abbahagytad. Ezen kívül anonim használati statisztikákat küld a Google Analytics rendszerébe. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz! Az Igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a  Napi ige — Lelki útravaló az év minden napjára   Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó  című kötetben is olvashatóak. E kötetben százhuszonöt evangélikus lelkész és teológus írt a A kötetben szereplő gondolatok közvetlenek, nem tolakodóak, ugyanakkor módot adnak a Biblia és önmagunk megismerésére.

A naponkénti rövid áhítatok a szentírási igékhez kapcsolódva az Istenre és ezáltal a magunkra és másokra figyelést segítik. Jákób azt mondta Józsefnek: Eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj! És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Fil 2,4 külső hivatkozás.

Olvasmányok:  1Móz 37,3—4. Pál apostol is erre törekszik, amikor az ünnepélyes hangvételű Krisztus-himnuszban kitér arra, hogy Jézus áldozati halála átrendezi az emberi kapcsolatokat is. Az ige olvasása több kérdést is felvethet bennünk: Miért állítsam a másikat magam elé?

Tényleg ezt várja tőlem Jézus? Legyek teljesen altruista? A válasz ott van a sorok között: Jézusra nézve legyek a másikra is tekintettel, és Jézust keresve a másikban figyeljem az ő szükségleteit, figyeljek arra, hogy mi lehet hasznos az ő életében. Isten gondoskodó szeretete indíthat bennünket erre, mert ezt mi is megtapasztaljuk nap mint nap. Sőt arra kérsz, amire nekünk is szükségünk van: legyünk közösségben egymással, elfogadó és segítő szeretettel.

Add nekünk, kérünk, ennek felszabadító felismerését! Szerző: Grendorf-Balogh Melinda. Ne félj, mert én veled vagyok! Ézs 43,5a külső hivatkozás. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk Olvasmányok:  Jn 3,14—21 külső hivatkozás  és  Róm 5,1—5 6—11 külső hivatkozás. Lekció:   1Thessz 4,1—8 külső hivatkozás Ézs 5,1—7 külső hivatkozás.

Igehirdetési ige:   Mt 20,20—28 külső hivatkozás. Albert herceg, a későbbi VI. György brit király dadogással küszködött. Valahányszor a nyilvánosság előtt szóra nyitotta a száját, elszorult a torka, levegő után kapkodott, és csak óriási erőfeszítések árán tudott megszólalni. Így történt ez A kudarc után nagyon elkeseredett, és elveszítette a gyógyulásba vetett reménységét. Ekkor ismerkedett meg azzal a különc beszédterapeutával, aki sokat segített neki abban, hogy legyőzhesse a félelmeit, és a beszédeit nagyobb megakadás nélkül mondhassa végig.

A feszült helyzetben is nyugodt tudott maradni, hiszen tanára vele együtt suttogta a szöveget a háttérből, és karmesteri mozdulatokkal segítette a levegővételben. A filmbeli segítő szakemberhez hasonlóan Jézus is ott van velünk életünk legfélelmetesebb szituációiban, hogy megnyugtasson, bátorítson, és túllendítsen a legkritikusabb pillanatokon. Ott van velünk a vizsgán, szent jelenlétét érezhetjük a kórteremben, a temető csendjében és a síron túl is.

Zaklatott szívünkbe békességet hoz, kétségeink helyére boldog bizonyosságot. Köszönjük, hogy legpróbásabb élethelyzeteinkben is számíthatunk rád. Hálásak vagyunk, amiért megerősítesz hitünkben, és békességeddel ajándékozol meg. Szabadíts meg valós vagy irracionális félelmeinktől, és kérünk, bontakoztasd ki életünket tetszésed szerint.

Szerző: Koch Szilvia. Ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette [népét] kiterjesztett szárnyaira [az Úr], evezőtollán hordozva őt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Fil 4,7 külső hivatkozás.

Olvasmányok:  Róm 6,12—18 külső hivatkozás  és  Lk 11,14—28 külső hivatkozás. A mai igénk is rájuk irányítja figyelmünket. A sas különleges madár. Magas helyre helyezi a fészkét. A sziklák ormán biztonságban vannak a fiókák, a ragadozók nem veszélyeztetik őket. Amint viszont eljön a fészekből való kirepülés ideje, nagy bajba kerülnek. A szédítő mélység fölött kell az első szárnycsapásaikkal próbálkozniuk.

Más madarak eleinte csak az egyik ágról a másikra ugrálnak vagy a földről elrugaszkodva pár métert tesznek meg. A sas a fiókáját kénytelen nagy veszélynek kitenni, de mindvégig ott van mellette. Biztatja a repülésre, de óvja és védelmezi is őt.

Az Úr is így vezet minket. Nem kímél meg, azaz sokszor nekünk is meg kell tapasztalnunk a lelki magasságot és mélységet. Ha csak ezekre nézünk, akkor mi is beleszédülünk, és elveszítjük a reményt. De az Úr mellettünk van és megvéd. Ha a testi szemeinkkel nem is láthatjuk őt, mégis velünk van.

Szentlelke áthat minket, mennyei békességet ad, így megóv a zuhanástól. Minden körülmények között átsegít a bajokon, és megőrzi az övéit. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged! Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek Ám 4,13 külső hivatkozás. Jézus így imádkozott: Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van Jn 17,6—7 külső hivatkozás.

Olvasmányok:  Zsid 2,11—18 külső hivatkozás  és  Lk 11,5—13 külső hivatkozás. Életünk során folyamatosan gyűjtjük és rendszerezzük az ismereteket. Minden információ befolyásol bennünket. Némelyik gazdagít, és sokáig megmarad bennünk, azonban rengeteg olyan is van, amelyik haszontalanná válik, és tulajdonképpen elszáll — nem használom, nincsen rá szükségem, és elfelejtem. Egyik gimnáziumi barátnőm egyik könyvet a másik után falta.

Egészen megdöbbentett, amikor egyszer aktuális olvasmányom után érdeklődött. Csodálkozva kérdeztem vissza: nem emlékszel rá? Hiszen két hónapja olvastad, és meséltél róla nekem! Az ismereteink Istenről nem tűnhetnek el a semmibe, mert az az ismeret, amelyet Jézus kijelentéseiből szereztünk, nap mint nap használható számunkra.

Azok az információk, amelyeket a Szentírásból kaphattunk, kihatnak az életünkre, és a Szentlélek által nem könnyen elszálló, ideig-óráig tartó tudást adnak. Így rájövök, hogy nem általánosságban tudom, hogy van egy gondviselő mennyei Atyám, hanem rábízom magam. Nemcsak a bajban — amikor bűneim következményei a fejemre hullanak — fordulok megváltó Uramhoz, hanem mindenkor és folyamatosan. A döntéshelyzetekben, a konfliktusok megoldása közben, azaz nap mint nap kérhetem a Szentlélek világosságát, erejét és bölcsességét.

Ismerhetem az Urat, és ez az ismeret életem középpontjává válhat. Olyan jó éreznem, hogy te ismersz engem! Ismered gondolataimat, küzdelmeimet és kérdéseimet. Köszönöm, hogy mindezeket rád bízhatom. Hálával teli a szívem, mert te megismertetted magad velem. Jézus Krisztus által megismerhettem a szeretet és irgalom Atyját. Kérlek, segíts, hogy szándékaidat megismerve a te vezetésedre bízzam bátran az életem! Szerző: Péterné Benedek Ágnes. Menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Róm 8,38—39 külső hivatkozás.

Olvasmányok:  Jak 4,1—10 külső hivatkozás  és  Lk 11,1—4 külső hivatkozás. A mai nap óta a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Milliók életét nyomorították és vették el egy istentelen eszme vezérletével. Egyházunk is szenvedett a nyílt támadásoktól, a hitvalló emberek meghurcolásától, államosítástól és a belső bomlasztástól. Utóbbi részleteit tárja elénk — néhol megrázó módon — a Háló című kötetsorozat. Dávidra rátört a belső ellenség Saul vezetésével és az idegen filiszteus sereg.

Adott nap kiválasztása: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jákób azt mondta Józsefnek: Eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj! És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Fil 2,4. Olvasmányok: 1Móz 37,3—4. A es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült.

Szerkesztette: Galambos Ádám. Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok az Örömüzenet — Lelki útravaló az év minden napjára Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, oldal, Ft. E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.

Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe lutheran. Az Evangélikus. Napi ige. Előző nap   -    Következő nap Adott nap kiválasztása: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pál apostol is erre törekszik, amikor az ünnepélyes hangvételű Krisztus-himnuszban kitér arra, hogy Jézus áldozati halála átrendezi az emberi kapcsolatokat is.

Az ige olvasása több kérdést is felvethet bennünk: Miért állítsam a másikat magam elé? Tényleg ezt várja tőlem Jézus? Legyek teljesen altruista? A válasz ott van a sorok között: Jézusra nézve legyek a másikra is tekintettel, és Jézust keresve a másikban figyeljem az ő szükségleteit, figyeljek arra, hogy mi lehet hasznos az ő életében. Isten gondoskodó szeretete indíthat bennünket erre, mert ezt mi is megtapasztaljuk nap mint nap.

Sőt arra kérsz, amire nekünk is szükségünk van: legyünk közösségben egymással, elfogadó és segítő szeretettel. Add nekünk, kérünk, ennek felszabadító felismerését! Szerző: Grendorf-Balogh Melinda.