Mekh kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 247960663
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 5,62

MAGYARÁZAT:Mekh kitoltesi utmutato

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló A foglalkoztatási jogviszony jellege: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetményre és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló A juttatások részletezve: - a Kttv. Egyéb jellemzők: - éves szinten rögzített, objektív módon mérhető követelményrendszer, - tömegközlekedéssel rendkívül jól megközelíthető munkahely.

Elvárt kompetenciák: - szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása, - kiváló problémamegoldó képesség, - stratégiai gondolkodás, - gyors tanulási, absztrakciós, összehasonlítási képesség, - analitikus, asszociatív gondolkodási képesség, - önálló, felelősségteljes munkavégzés, - hivatástudat és elkötelezettség, - megbízhatóság, - kiegyensúlyozott személyiség, - terhelhetőség. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot legkésőbb A pályázattal kapcsolatosan további információkat Faragó-Hönig Ildikó, a Humánpolitikai Önálló Osztály vezetője nyújt elektronikus levél útján: hoo hipo. A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai vagy elektronikus úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. Ha a határidőben benyújtott, a formai és tartalmi követelményeknek — ide értve a szakmai önéletrajzra vonatkozó törvényi előírások betartását is - egyaránt megfelelő pályázatok száma a tíz darabot meghaladja, a Hivatal valamennyi benyújtott pályázati anyagot vizsgálva meghatározza annak a legalább tíz pályázónak a személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre behív.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül — kizárólag elektronikus formában - írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagukat Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag a pályázati eljárás lezárását követően megsemmisítésre kerül. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat elbírálására legkésőbb Toggle navigation. Ügyvitelfejlesztési és Informatikai főosztályvezető A foglalkoztatási jogviszony jellege: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony A munkavégzés helye: Budapest, Garibaldi utca 2.

A pályázat kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közleményeket! A LEADER pályázat formanyomtatványait előzetes regisztrációt követően - a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában pl. Az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a pályázatot nem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtották be, a pályázat a benyújtási időszakot megelőzően került benyújtásra, vagy elkésett.

A pályázathoz csatolni kell a vonatkozó jogszabályokban, illetve az MVH közleményben előírt mellékleteket igazolások, másolatok stb. Ha a pályázat kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, forduljon bizalommal a területileg illetékes HACS-hoz vagy MVH-hoz. Mielőtt a pályázatot benyújtaná, bizonyosodjon meg arról, hogy minden Önre vonatkozó rovatot kitöltött és minden szükséges dokumentumot csatolt!

Az Ügyfélkapun történő bejelentkezést követően javasoljuk gyakori mentés alkalmazását, mivel az ügyfélkapu által alkalmazott időkorlát következtében a rendszer automatikusan kiléptetheti a felhasználót. Az ilyen kiléptetés következtében a nem mentett adatok elvesznek!!!

Az elektronikus felület kezelésével kapcsolatos fontos információkat a 8. Verzió Verziószám: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges. Módosított kérelem adatai Amennyiben az ügyfél a benyújtási időszakon belül a már benyújtott pályázatát módosítani kívánja, akkor töltődik ki ez a pont. Módosított kérelem vonalkód: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges. Módosított kérelem beadás dátuma: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.

Azonosítási információ Ügyfél-regisztrációs szám: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges. Az intézkedésekben való részvétel feltétele, hogy az ügyfél a pályázat benyújtásakor támogatást igénylő ügyfélként regisztrációs számmal rendelkezzen az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében. Ügyfél adatai Előtag: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.

Név: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges. Cégforma: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges. Meghatalmazott Ez a pont abban az esetben releváns, amennyiben az ügyfél meghatalmazott segítségével kívánja benyújtani pályázatát. Ügyfél-regisztrációs szám: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges. Előtag: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges.

Kapcsolattartási információ Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét a telefonszám, fax-szám és cím feltüntetésével. Célszerű olyan személy telefonszámát megadni, aki az ügyféllel fel tudja venni a kapcsolatot az MVH megkeresése esetén. Ez az információ segít ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében. Az ügyféllel történő levelezést az MVH az Ügyfél-nyilvántartásban megadott levelezési címen bonyolítja.

Ha a levelezést más címre kéri, akkor a levelezési címet kizárólag az Ügyfél-nyilvántartásban módosíthatja az MVH honlapjáról letölthető G Regisztrációs módosító lap segítségével. Projekt megnevezése Projekt megnevezése: A HBB támogató nyilatkozat fejlécében található megnevezést kell ebbe a mezőbe beírni. HBB támogató nyilatkozat azonosítója: Amennyiben rendelkezik a HBB támogató nyilatkozata azonosítóval, akkor kérem itt adja meg, amennyiben nem, akkor hagyja üresen.

Pályázat célja: A HBB támogató nyilatkozat fejlécében található célt kell ebbe a mezőbe beírni. Pályázat irányultsága: Automatikusan töltődik, kitöltése nem szükséges. ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok A tervezetett kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésre -- Jogosult vagyok: Ebben a rovatban a legördülő menüből válassza ki, hogy az elszámolni kívánt kiadások vonatkozásában ÁFA visszaigénylésére jogosult-e.

Költségvetési szervként pályázok: a legördülő menüből válassza ki, hogy költségvetési szervként pályázik-e. Az Áht. Igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás: Ebben a mezőben, kérem adja meg a pályázat kapcsán elszámolni kívánt Vhr a szerinti egyéb költségek összegét. Ügyfél által számított, igényelt támogatás összege: Ebben a mezőben, kérem adja meg a pályázat kapcsán elszámolni tervezett összegét. Gépadatok pontban szereplő tételek értékének, a Munkanem adatok pontban megadott tervezett beruházási költségek, a ÉNGY-ben nem szereplő építési tételadatok pontban az elfogadott árajánlatok értékének, a Árajánlatos tételadatok pontban elfogadott árajánlatok értékének, a 9.

Igénylésre vonatkozó adatok. A rendelet A kérelem alapján igényelt támogatás összege egyenlő a Abban az esetben, ha Ön ÁFA visszatérítésére nem jogosult, akkor kérem, hogy a tervezet bruttó összeget adja meg. Statisztikai célokat szolgáló információk Ügyfél minősítési kódja: Írja be a szervezeti formájának megfelelő kódot 1 - Belföldi természetes személy; 2- Mikrovállalkozás; 3 - Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; be nem tartozó vállalkozás; 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Ügyfélre vonatkozó információk és nyilatkozatok Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személyként kérelmezek: Amennyiben természetes személyként nem egyéni vállalkozóként kérelmez, a legördülő menüből válassza ki az IGEN opciót vagy amennyiben nem, akkor a NEM választ.

Önálló tevékenységet végző magánszemélyként kérelmezek: Amennyiben Önálló tevékenységet végző magánszemélyként kérelmez, a legördülő menüből válassza ki az IGEN opciót vagy amennyiben nem, akkor a NEM választ. A vállalkozás: ebben a rovatban válassza ki a legördülő menüből, hogy vállalkozása induló, vagy működő.

Mezőgazdasági árbevétel aránya: Ebben a mezőben kell megadni a kérelembenyújtást megelőző lezárt gazdasági évben Az így kapott összeget el kell osztani a A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban szereplő adatok ezer forintban : Adja meg vonatkozó évi pl es benyújtás esetében a évi beszámolóban szereplő Saját tőke és Jegyzett tőke értékét. A pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolót megelőző beszámolóban szereplő adatok ezer forintban : Adja meg vonatkozó évi pl es benyújtás esetében a évi beszámolóban szereplő Saját tőke és Jegyzett tőke értékét.

Amennyiben Önre vonatkozóan nem értelmezett a Saját tőke és a Jegyzett tőke, akkor a hibajelzések eltüntetésének érdekében kérem 0 értéket adjon meg ezekben a mezőkben. Az Alkalmazotti átlaglétszám utóbbi 12 havi mezőben adja meg alkalmazottainak létszámát a benyújtást megelőző 12 hónap átlagában. Egyéni vállalkozók esetében az önfoglalkoztatás is beleszámít az itt megadott értékbe. Az átlagos állományi létszám számítása: Az átlagos állományi létszám az alkalmazásban állók teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató.

Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt a munkaidő hosszától függetlenül, egy-egy egész főnek kell tekinteni. Kerekítéskor az általános szabályok az irányadók, a kerekítés 4-ig lefelé, 5-től felfelé történik. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával.

Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét.

Természetesen az 6. Nem tartoznak a statisztikai állományi létszámba: a szülési szabadságon lévők, a szülési szabadság első napjától, a különböző gyermekgondozási ellátásban részesülők a fizetés nélküli ilyen jogcímű szabadságuk első napjától kivéve, ha a munkáltató az évi LXXXIV.

Az Ebből, hátrányos helyzetű, mezőben tüntesse fel, hogy az előző mezőben feltüntetett alkalmazottai között hány fő hátrányos helyzetű az adott intézkedésnél meghatározott fogalom szerint. Amennyiben az adott intézkedés nem határozza meg a hátrányos helyzetű munkavállaló fogalmát, akkor a Munka Törvénykönyve szerint az alábbi személyek minősülnek hátrányos helyzetű munkavállalónak: - nők, - 25 év alatti pályakezdő fiatalok, - fogyatékkal élők, - 40 évnél idősebb, 2 vagy több 10 éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók - 10 éven aluli gyereket nevelő egyedülálló munkavállalók Vállalt alkalmazotti átlaglétszám a fejlesztést követően mezőbe írja be, hogy a pályázatban szereplő fejlesztés ek megvalósítása után a megadott alkalmazotti átlaglétszámmal együtt összesen hány fő alkalmazását vállalja.

Ha a vállalt tervezett alkalmazotti létszám a fejlesztés hatására nem bővül, akkor ebbe a rovatba ugyanazt a létszámot írja be, amit az Alkalmazotti átlaglétszám utóbbi 12 havi rovatba írt. Ha a létszám várhatóan csökken, akkor természetesen a csökkentett létszámadatot adja meg. Az Ebből, hátrányos helyzetű, mezőben tüntesse fel, hogy az előző mezőben feltüntetett alkalmazottai között hány lesz hátrányos helyzetű, Fejlesztésre vonatkozó információk 7. Képzés esetén a képzési napok száma, mezőben adja meg hogy hány nap képzést tervez Képzés esetén a napi képzési órák száma, mezőben adja meg hogy egy képzési nap hány tanórából áll egy képzési óra hossza legalább 45 perc, egy napnak 8 képzési óra tekintendő.

Képzés esetén a résztvevők napi tervezett létszáma, mezőben adja meg hogy egy képzési napon hány résztvevővel számol. Képzés esetén a tervezett részvételi díj mindösszesen: Ebben a mezőben adja meg a képzésre tervezett részvételi díjat kumulálva az összes fő vonatkozásában. Természetes személy és mikro- kis és középvállalkozás esetében az elszámolható kiadás csökken a beszedett részvételi díj összegével. A támogatási jogosultság megállapításához kötődő további adatok, információk Ebben a mezőben adja meg mindazon a pontokban nem szereplő, az ügyfélre vagy a projektre vonatkozó adatokat és információkat, amelyek a pályázat adott intézkedésre vonatkozó jogosultságának a megállapításához szükségesek.

Kérjük röviden és tárgyilagosan adja meg a fenti információkat. Kérjük a leírás során törekedjen tárgyilagos ismertetésre. A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű szöveges összefoglalása: Itt fejtse ki a Kérjük a leírás során törekedjen tárgyilagos ismertetésre, kizárólag a fejlesztés tárgyával összefüggően. A fejlesztés hatására elérendő eredmények, vállalások rövid, tényszerű szöveges összefoglalása: Itt fejtse ki, hogy a fejlesztés megvalósításával milyen eredményeket fog elérni, különös tekintettel az adott intézkedés támogatási feltételeire és értékelési szempontjaira.

Megvalósítási helyekre vonatkozó adatok: A pályázatban érintett megvalósítási helyszíneket kell megadni lentiek szerint. A megvalósítási hely a fejlesztéssel érintett fizikai helyszínt jelenti. Általánosságban a fejlesztéssel érintett helyrajzi számok továbbiakban hrsz összessége alkotja a megvalósítási helyet.

Ha pl. Így ha pl az egyik hrsz nem jogosult támogatásra, akkor attól még a másik épület támogatható lesz a pályázatban. Megvalósítási hely sorszáma: Kérem adja meg a megvalósítási hely sorszámát pl. Megvalósítási helyeket felvihet egyenként az Új beszúrás gombbal. Település, Helyrajzi szám, Adja meg, hogy az adott megvalósítási hely mely településen legördülő menüből és mely helyrajzi számon található.

Amennyiben több megvalósítási helyet szeretne megadni, akkor az Új beszúrás gombra kattintva teheti meg. A vonatkozó blokkazonosítót meghatározhatja a weboldalon elérhető Mepar böngésző alkalmazás segítségével. Közterület neve; Közterület típusa; Házszám: Adja meg a megvalósítási hely címét. Kossuth L. Fejlesztés megvalósulásának helye: Legördülő menüből válassz ki, hogy a fejlesztés milyen besorolású területen valósul meg belterület, külterület. Létesítményekre vonatkozó adatok A létesítményeknél kell megadni azt a fizikai egységet pl.

Ha a fejlesztés nem érint konkrét fizikai helyszínt pl. Például: 01, Új létesítmény beszúrása esetén a felugró ablakban kell megadni, hogy az adott létesítmény melyik megvalósítási helyhez kapcsolódik.

Létesítmény sorszáma: Automatikusan töltődik, nem szükséges kitölteni. Az egyes adatblokkokban az egyes tevékenységekhez elszámolni kívánt kiadásokat az egyes létesítményekhez kell kötni, amelyre az ún. A hivatkozási azonosító a megvalósítási hely sorszáma és a létesítmény sorszáma együtt. Minden külön tevékenységhez külön létesítményt vezessen fel! Például, ha az első megvalósítási helyen M01 két létesítmény van L01 és L02 a második megvalósítási helyen M02 pedig csak egy L03akkor a második megvalósítási helyen található létesítményének hivatkozási azonosítója: Létesítmény megnevezése: Adja meg az adott létesítmény megnevezését.