Evangelikus utmutato mai ige


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 979605628
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,39

MAGYARÁZAT:Evangelikus utmutato mai ige

Ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát! Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Nem vagyok híve az újévi fogadalmaknak.

Tapasztalatom szerint azok a nagyszabású elhatározások, amelyek megvalósítását január elsejére virradóra megfogadjuk, gyakran még a hónap végéig sem tartanak ki. Nem véletlenül óvnak a bibliai bölcsek az elhamarkodott fogadkozásoktól, hiszen hányszor szégyenültünk már meg amiatt, hogy túlbecsültük saját erőnket vagy képességeinket. Péter apostol azonban nem puszta emberi akaratról és jó szándékról beszél, hanem mindenekelőtt elhívásról. Isten elhívott minket, hogy örökösei legyünk, hogy áldást örököljünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevéért.

Ha a saját állapotomra, erőmre, képességeimre tekintek, akkor olyan sokszor csak átok, panasz, ítélkezés buggyan ki belőlem. Akkor szívesen letipornék másokat a negatív jogosultság iszapjában fetrengve. Péter azonban figyelmeztet: áldásra szól az elhívásom.

Isten már végrendelkezett, és Jézus örököstársává, testvérévé tett. Nem azért, mert megérdemeltem, hanem mert szeret. Ebből az állapotomból már szabaddá válhatok arra, hogy a békét keressem, hogy empatikusan vegyek részt mások szenvedésében, hogy szívesen álljak az utolsó helyre is, ahol már megelőzött engem az a Jézus, aki megalázta magát.

Nem fogadalomtételre hív a mai ige, hanem arra, hogy rácsodálkozzak: örökbe fogadtak. Atyám, köszönöm, hogy örökbe fogadtál engem. Köszönöm, hogy örökösöddé tettél, mert szerettél. Eleveníts meg erőddel, hogy az emberi gonoszságra a te jóságod szerint, az átkokra a tőled kapott áldással tudjak válaszolni. Jézus Krisztus nevében. A es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel:  fraternet-napiige-subscribe lutheran.

Az evangelikus. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe! Szöveg: Seben Glória, sorozatszerkesztő: Galambos Ádám. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen! Címkék: napi ige - Seben Glória - Örömüzenet - áhítat - igemagyarázat - Örömüzenet — lelki útravaló az év minden napjára.

Legújabb cikkek.

Ha rossz szokással vagy függőséggel küzdesz, egy jó támogató csoportból erőt tudsz meríteni. Ne szégyellj segítséget kérni, ha szükséged van rá — de légy óvatos abban, kinek vallod meg a bűneidet! A szavaid tartóssá teszik a gondolatokat; hosszú életet adnak mindannak, amiről beszélgettetek. A viták elülnek és a konfliktusok megszűnnek, kivéve ha a szavaiddal életben tartod őket. A szavak mindenbe életet lehelnek. A szavak sebeket is okozhatnak.

Nem akadályozhatsz meg másokat abban, hogy rólad beszéljenek, de ne adj ki senkinek olyan információt, amiről jobb szeretnéd, ha elfeledkeznének. Sőt, soha ne mondj el olyasmit, ami további kérdéseket szül! Légy óvatos, amikor bevallod a vétkeidet! Lehet, hogy őszinte szeretnél lenni, de a tévedésed talán nagyobbra nő az illető emlékezetében, mint a lecke, amit tanultál belőle, és amit szeretnél megosztani vele.

Természetesen vannak esetek, amikor szükség lehet további információra és tisztázásra, sőt, van, amikor ez egyenesen hasznos lehet, de bölcsen kell látnod, hogy mikor áll fenn ilyen helyzet. A jövődre összpontosíts, ne a múltra! Soha ne mondj el semmit, amiről nem akarod, hogy egész hátralévő életedben emlegessék! Tájékoztatunk, hogy a Mai Ige email-re való feliratkozással hozzájársz, hogy megadott adataid az alapítvány felhasználja a szolgálat ingyenes szolgáltatásainak és híreinek eljuttatására, amit bármikor visszavonhatsz.

Adatkezelő neve, elérhetőségei. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.

Az kiadványok kiszállításához kapcsolódó adatkezelés. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Az adatkezelés célja: A kiadványok kiszállítása esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt kiadványokat az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt kiadvány kiszállításának időtartamáig kezeli. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés. Az adatkezelés célja: Az adatkezelésének célja az, hogy napi elmélkedéseket küldjünk és, hogy értesüljön a legfrissebb kiadványainkról. Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk harmadik félnek.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Adományokkal kapcsolatos adatkezelés. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Biztosítjuk, hogy az Alapítvány az Ön adatainak az informácíós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Az adatkezelés célja: Tájékoztatás, beazonosítás, hitelesítés, kapcsolattartás, adománygyűjtés célú megkeresés. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adományok fizetésének időpontja, módja, összege.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. További adatkezelések. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozásé. Az kiadványszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt kiadvány kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt kiadvány kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés. Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv.

Adatbiztonsági intézkedések. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok. Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:. Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá — amennyiben az adatok továbbítására is sor került — arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek. Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti levelezési cím: Budapest, Pf. Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Ha szeretnéd, hogy továbbra is elérhető legyen a Mai Ige Magyarországon és még sokakhoz eljuthasson általa Isten életre szóló üzenete, kérjük támogasd a Mai Ige kiadványt és misszióját!

A támogatás módjáról ide kattintva kaphatsz információt. Nagyon köszönünk minden adományt! Ha megérintett a fenti elmélkedés és változást hozott az életedbe, kérjük írd meg számunkra! Visszajelzésed ide kattintva tudod leírni és továbbítani számunkra! Szeretnéd naponta olvasni a Mai Igét? Ha még nem rendelted meg a Mai Ige negyedévre szóló kiadványát, ide kattintva megteheted!

Copyright Ez az elmélkedés a UCB Europe engedélyével elérhető mindenki számára ezen a honlapon. Isten népének növekedését szolgálva a kiadó engedélyt ad gyülekezeteknek és keresztyén szervezeteknek arra, hogy az ezen a honlapon közzétett napi üzenetek közül évenként 52 elmélkedésből ingyenesen közöljenek le részleteket a kiadványaikban és egyéb módon. Minden kivonat után fel kell tüntetni a következőket:. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, Kiskőrös, Pf.

Ezt a honlapot a kiadó a hűséges és nagylelkű támogatók adományaiból tartja fenn. Az adományozási lehetőségekről ide kattintva találhatsz további információt. Mai IGE. Bátorító üzenetek minden napra. Vigyázz, kitől kérsz segítséget! Előző Naptár Emailben Következő. Iratkozz fel a Mai Ige napi elmélkedéseire! Email újra. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom. Hozzájárulok, hogy az e-mail címemre a Mai Ige napi elmélkedéseket küldjön. Mégsem Feliratkozom. Az adatkezelő levelezési címe:  Kiskőrös, Pf.

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Adományokkal kapcsolatos adatkezelés Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Biztosítjuk, hogy az Alapítvány az Ön adatainak az informácíós önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Az adatkezelés célja: Tájékoztatás, beazonosítás, hitelesítés, kapcsolattartás, adománygyűjtés célú megkeresés A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adományok fizetésének időpontja, módja, összege Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama. Az adatfeldolgozó székhelye: Gödöllő, Bethlen Gábor u.