Fundamenta felmondasi nyilatkozat kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 986956416
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,84

MAGYARÁZAT:Fundamenta felmondasi nyilatkozat kitoltesi utmutato

A Kérjük, olvassa el a személyijövedelemadó-bevallás új rendszeréről szóló tájékoztatásunkat, amelyből megtudhatja, hogy Az adóbevallásának tervezetét a munkáltatók, kifizetők által benyújtott adatszolgáltatások és a rendelkezésünkre álló adatok alapján készítjük el. A tervezet kiegészítése, módosítása, esetlegesen teljesen új bevallás készítése során online kitöltő program nyújt segítséget. Adóbevallási tervezetét a benyújtott adatszolgáltatások alapján készítjük el az Ön számára, ezért azt az erre a célra kialakított online felületen Ehhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie.

Lehetősége van az adóbevallási tervezete adatainak megismerésére, illetve szükség esetén annak kiegészítésére. Ezt számítógépén, okostelefonon vagy táblagépen is megteheti. Ha az adóbevallással egyetért, nincs teendője a bevallási kötelezettsége teljesítésével összefüggésben. Amennyiben bevallási tervezetét szeretné kiegészíteni, vagy módosítani, úgy ahhoz rendelkezésére áll az új, web alapú kitöltő- ellenőrző program WebNYK.

A kiegészített bevallását legegyszerűbben elektronikus úton egészítheti ki, módosíthatja az ügyfélkapun keresztül, de természetesen kinyomtatva postán vagy az ügyfélszolgálatok valamelyikén személyesen is eljuttathatja a NAV-hoz. Önnek érdemes ügyfélkaput nyitnia, mivel bevallási tervezetét elektronikus úton egyszerűbben megismerheti, kezelheti. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, március éig beérkezett kérése alapján postán elküldjük Önnek adóbevallási tervezetét.

A kérelemben minden esetben tüntesse fel az adóazonosító jelét és a születési időpontját. Az adóbevallási tervezete tértivevényes küldeményként kerül postázásra az Ön címére, legkésőbb Ha Ön az adóbevallási tervezetet nem kívánja kiegészíteni vagy módosítani, további teendője nincs!

A papíron kézhez kapott tervezetét vissza sem kell küldenie a NAV-hoz. Ebben az esetben is az Ön személyi jövedelemadó bevallási kötelezettsége Ha az adóbevallási tervezet befizetendő adót tartalmaz, úgy azt Adóját a tervezet elektronikus jóváhagyása esetén az online felületen bankkártya adatainak használatával is megfizetheti.

Erről bővebben jelen útmutató 7. Visszaigényelhető adó esetén kérjük, adja meg, hogy az Önnek visszajáró összeget milyen címre vagy bankszámlaszámra kéri kiutalni, ennek hiányában a visszaigényelhető adó az Ön adószámláján marad. Amennyiben visszajáró összeg szerepel bevallási tervezetében, a visszautalásra vonatkozó adatok megadása után az adóbevallási tervezetet jóvá kell hagynia. Ebben az esetben a NAV az adót a tervezet jóváhagyásától számított 30 napon belül utalja ki Önnek a megadott postacímre vagy bankszámlaszámra.

Ha Önnek befizetendő vagy visszaigényelhető adója keletkezett, illetve ha a NAV rendelkezésére álló kontroll adatok alapján Ön több önkéntes pénztár felé rendelkezhet adójáról vagy amennyiben azért szűnt meg az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál a tagsági jogviszonya, mert nyugdíjszolgáltatást igényelt, az adóbevallási tervezete mellékleteként egy kiegészítő nyilatkozat kerülhet csatolásra, amelyet — a megküldött adóbevallási tervezetben közölt adatokkal történő egyetértése esetén — Önnek lehetősége van kitölteni és visszaküldeni a NAV részére.

A visszaigényelhető adó az utalási adataival kitöltött kiegészítő nyilatkozat NAV-hoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül kerül kiutalásra az Ön részére. Amennyiben Ön rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, és a tervezet adatait szeretné kiegészíteni vagy módosítani, akkor az online felületen a program segíti Önt ebben.

A birtokában lévő munkáltatói, kifizetői igazolások alapján az adóbevallási tervezet adatait kiegészítheti, módosíthatja. Ha Ön az adóbevallási tervezet adatait az online felületen kiegészítette, akkor a kiegészítés után a tervezetet jóvá kell hagynia. Ha a jóváhagyás elmarad, akkor május ével az eredeti — kiegészítés nélküli — tervezet válik az Ön személyijövedelemadó- bevallásává, ha addig nem nyújtott be az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást.

Amennyiben nincs ügyfélkapu regisztrációja, akkor a módosításra vagy kiegészítésre bevallás kitöltésével nyílik lehetősége. Ha Önnek a szükséges munkáltatói, kifizetői igazolások önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére, úgy erről a tényről május éig bejelentést kell tennie e NAV-hoz. Amennyiben Önnek befizetendő vagy visszaigényelhető adója keletkezett, esetleg hiányosak vagy ellentmondásosak a NAV rendelkezésére álló adatok, erről Ebben az esetben a NAV a munkáltató által benyújtott bevallást tekinti az Ön érvényes személyijövedelemadó-bevallásának.

Fontos tudnia, hogy ha Ön a munkáltatóját bízza meg a Abban az esetben, ha a NAV az Ön részére a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásának hiánya miatt nem készített adóbevallási tervezetet, de Ön jövedelemmel rendelkezik, úgy az új online felületen Ha az Ön részére nem készült adóbevallási tervezet, azonban a Fontos tudni, hogy nem készül adóbevallási tervezet az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére — nekik az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített 16SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk.

A rendelkező nyilatkozatot akár a bevallás részeként, akár külön, A rendelkezés érvényességének feltétele az adó megfizetése. Ha a munkáltatóját bízza meg bevallási kötelezettségének teljesítésével, a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban Mielőtt kitöltené a nyomtatványt, kérjük, vegye elő a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott igazolásait, mert azok az útmutatóban leírtakkal együtt segítséget nyújtanak abban, hogy hibátlan bevallást készíthessen, illetve a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet ellenőrizni tudja.

A munkáltatói, kifizetői igazolások, valamint a saját nyilvántartásaiban szereplő adatok áttekintésére azért van szükség, mert a NAV nyilvántartásaiban nem szerepelnek az Ön bevallási kötelezettség alá eső jövedelmeire vonatkozó azon adatok pl. Fontos azonban, hogy személyijövedelemadó-bevallásában ezeket a jövedelmeket is fel kell tüntetnie. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a birtokában lévő igazolásokat nem kell a bevalláshoz csatolnia!

Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja, ezért Önnek a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségét abban az esetben is teljesítenie kell, ha a kifizető, munkáltató az adót év közben maradéktalanul levonta. Ezt a kötelezettségét teljesítheti az adóbevallási tervezet felhasználásával, az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallás benyújtásával vagy bizonyos feltételekkel munkáltatóján keresztül is. Az útmutató mellékleteiben egyebek mellett megtalálja a befizetési számlaszámokat, a ra a NAV által közzétett üzemanyagárakat.

A példákat nem külön példatárban, hanem az adott sornál találja. A kifizetők és munkáltatók által kiállított, a bevallás kitöltéséhez nélkülözhetetlen összesített igazolást A vállalkozói tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek az adóévet követő év február éig kell benyújtania adóbevallását és megfizetnie az adót.

Mivel ben ez a nap munkaszüneti nap, a határidő Az szja-bevallás benyújtásának3 és az adó megfizetésének4 május ai általános határideje pedig ben május éig tolódik ki. Az adóbevallási tervezet postai megküldése Ezt követően kizárólag ügyfélkapun keresztül vagy a NAV ügyfélszolgálatain tekinthető meg a tervezet. Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik tevékenységüket az adóévben megszüntetik, vagy ban egész évben szüneteltetik, a bevallás határideje Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az összeg átutalását a bank pénzforgalmi szolgáltató feldolgozza, vagy amikor az összeget a NAV pénztárába befizették, illetve amikor postára adták.

Kérjük, hogy Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától — jelen esetben Ha az Ön adóbevallásának benyújtása akadályba ütközik, az akadályoztatás megszűnése után 15 napon belül kell az adóbevallást benyújtania egy olyan igazolási kérelemmel együtt, amelyből kiderül a késedelem oka. Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély, és a bevallását előreláthatólag nem tudja határidőben benyújtani, illetve az adóbevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni, mert önhibáján kívül nem.

Ebben az esetben a bevallási késedelem miatt mulasztási bírságot az állami adóhatóság Ha Ön a Önnek nem kell bevallást teljesítenie, ha az adóévben egyáltalán nem volt bevétele, vagy csak olyan bevételt szerzett, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Nem kell bevallást benyújtani akkor sem, ha az adóévben kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelmet, és az nem haladta meg a mentesített keretösszeget.

Ha Ön mezőgazdasági őstermelő átalányadózást alkalmazó kistermelő isés az e tevékenységéből származó, támogatás nélkül számított bevétele a forintot nem haladta meg, és más bevallásköteles jövedelme sem volt, akkor nem kell bevallást benyújtania. A külföldi illetőségű előadóművész választhatja, hogy az előadóművészi minőségében Magyarországon folytatott tevékenységével összefüggésben megszerzett, kifizetőnek nem minősülő személytől származó, nemzetközi egyezmény alapján vagy nemzetközi egyezmény hiányában belföldön adóztatható jövedelme után keletkező adókötelezettségét 8 Art.

Magyarországról történő távozását megelőzően - ha bevallási kötelezettségének meghatalmazottja, megbízottja útján tesz eleget, a Magyarországról történő távozását követő Csak abban az esetben választható azonban ez a bevallási forma, ha bármely 12 hónapos időszakban a magánszemély nem tartózkodik napnál többet Magyarországon, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény13 szerint nem belföldi.

Amennyiben Ön papíron nyújtja be személyijövedelemadó-bevallását, kérjük, hogy az adóbevallási nyomtatványt két példányban, tintával, nyomtatott betűkkel olvashatóan töltse ki! Ha a kitöltés közben hibázik, a hibás adatot húzza át, és aláírásával igazolja a javítást. A kitöltött és aláírt bevallás egyik példányát ajánlott küldeményként adja postára! A NAV ügyfélszolgálatain beszrezhető bevallási egységcsomagok részét képező borítékban postára adott bevallásért Az adóbevallás hitelességét Ön az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy adóbevallását feltétlenül írja alá!

Ha Ön helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja jár el, a bevallást neki kell aláírnia. Az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő is ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot a NAV az adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő terhére állapítja meg.

Ha az adóbevallását adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő ellenjegyezte, akkor azt a bevallás első oldalán található F blokkban az ellenjegyző aláírásával kell jeleznie. Amennyiben Ön az interneten elérhető Általános Nyomtatványkitöltő ÁNYK program segítségével kívánja elkészíteni személyijövedelemadó-bevallását, a www.

A kitöltést támogató ÁNYK és Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos 13 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló Fontos tudnia, hogy a kitöltő program alkalmazásakor felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért kérjük, hogy a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ellenőrzéskor piros hibajel jelenik meg, a bevallásnak tartalmi hibája van, melyet Önnek javítania kell.

Piros hibák például a név vagy a cím kitöltésére vonatkozó hibaüzenetek. A sárga figyelmeztetések összefüggésekre hívják fel a figyelmet, ezekkel a bevallás még beküldhető. Ilyen például az adóazonosító jel hiánya. Ekkor a bevallásából kizárólag a kitöltött oldalakat nyomtatja a rendszer.

Kérjük, hogy a bevallást a nyomtatáskor ne kicsinyítse le, mert a pontkód olvashatatlanná válik. A nyomtatás után, de még a beküldés előtt észlelt hiba esetén célszerű a bevallást az internetes program segítségével újra kitölteni, mert a nyomtatott bevallásra utólag, kézzel beírt módosításokat a pontkód nem tartalmazza, ezért annak beolvasásakor a program a kézi javításokat nem veszi figyelembe. Ha csak egy lapon javít, ne feledje az egész bevallást újranyomtatni, mivel a vonalkód csak így tartalmazza a javított, helyes adatokat!

Az elektronikus beküldés, valamint az Ön részére elkészített adóbevallási tervezethez való hozzáférés feltétele, hogy regisztráltassa magát az ügyfélkapu rendszerben. Ügyfélkapus regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási fővárosi kerületi hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél, a NAV ügyfélszolgálatain, a Magyar Posta Zrt.

Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfél-regisztrációs szervnél megjelennie. Felhívjuk szíves figyelmét a NAV internetes honlapján www. Az ügyfélkapu regisztrációról a www. Az ÁNYK keretprogram segítségével kitöltött személyijövedelemadó-bevallás ügyfélkapus beküldése kétféleképpen történhet:. Ebben az esetben kérjük, töltse ki a nyomtatványt az ÁNYK keretprogram segítségével, majd az Ellenőrzés menüpont használatával ellenőrizze a kitöltés helyességét.

Amennyiben nem talált hibát, vagy csak sárga színnel jelölt, figyelmeztető hibát jelzett a program, a Kapcsolat az ügyfélkapuval menüpont alatt kérjük, hogy jelölje meg a nyomtatványt elektronikus beküldésre.

Ezzel előkészíti a beküldhető, titkosított nyomtatványt.

Gyakori kérdések - Tedd fel a kérdésed! HU óta az interneten! Jó helyen jársz! Lukullus, vagy Concept for Life? Állatok » Kutyák. Létezik heterokróm szemű Mudi? Szerintetek helyesen cselekedtem? Többi lent Állatok » Macskák. Mennyire éreznétek kínosnak hogy a húgotok pasija tőletek kérne gumit? Családi kapcsolatok » Testvéri kapcsolat. Hogy indítsa el így egy vidéki család a gyerekét? Családi kapcsolatok » Szülő-gyermek kapcsolat. Mennyire vagy szemérmes a testvéred előtt?

Családi kapcsolatok - További kérdések. Hogy lehetne több energiám? Egészség » Mentális egészség. Van olyan aki be tudna szerezni 3 doboz 5x5ml es C vitamin injekciót? Kifizetném az árát. Veszprém Egészség » Táplálkozás. Lehet azért, mert még nem szoktam meg? Egészség » Szemproblémák. Hogyan tudok UPC direct szolgáltatónál törölni egy csatornát?

Elektronikus eszközök » Egyéb kérdések. Telenor kártya feltöltés tán jár mobilnet? Elektronikus eszközök » Mobiltelefonok. Rootoltam a telefonom és most nem tudok beállítani képernyőzár, ujlenyomat lehetőség még el is tünt. Elektronikus eszközök - További kérdések. Hódi pamelának hol van van a lánya? Emberek » Egyéb kérdések. Valóban rasszista nép a magyar? Emberek » Emberi tulajdonságok. Mi a legveszélyesebb dolog, amit valaha csináltál? Nyertetek már a csomagon található kóddal? Ételek, italok » Egyéb kérdések.

Mire figyeljek az első berugásomnál? Mi az evaporated milk és a condensed milk közötti különbség? Ételek, italok » Élelmiszerek. Ételek, italok - További kérdések. Hogyan lehet felismerni egy szentlelket? Ezotéria » Egyéb kérdések. Mire utalhatnak ezek az álmok? Ezotéria » Álomfejtés. Ért itt valaki a démon témához?

Ezotéria » Természetfeletti lények. Valamikor a XIII. Fogyókúrák » Egyéb kérdések. Mennyit kellene akkor bevinnem? Fogyókúrák » Kalóriaszámlálás. Hízhatok tőle? Miért sír mindig zárt térben? Gyerekvállalás, nevelés » Babák. Amíg szoptatok lehet újabb lombik? Vagy ez teljességel kizárt? Gyerekvállalás, nevelés » Teherbeesési problémák. Így felvehető a babaváró? Gyerekvállalás, nevelés - További kérdések.

Van itt többes szexet kedvelő hölgy, akit érdekel komoly kapcsolat? Ismerkedés » Társkeresés. Vannak itt igazoltan magas IQ-val rendelkező nők? Kinek van kedve kevésbé normális dolgokról beszélgetni? Ismerkedés » Egyéb kérdések.

Közlekedés » Autók, motorok. Autószerelőnél lemondtam az időpontomat. Van barmilyen fizetési kötelezettségem? Közlekedés » Egyéb kérdések. A három polcon összesen 70 könyv van. Közoktatás, tanfolyamok » Házifeladat kérdések.

Mekkora egy körbe irt négyzet oldala? A kör sugara 20 cm. Pannon Egyetem MIK-en programozásból milyen nyelveket tanítanak, illetve milyen fejlesztői környezetet használnak? Közoktatás, tanfolyamok » Magyar iskolák. Közoktatás, tanfolyamok - További kérdések. Mi volt az a pont, vagy folyamat, ami miatt eltávolodtál a vallástól? Leginkább olyan emberek véleménye érdekel, akik egykoron tényleg jó szívvel voltak benne egy Kultúra és közösség » Valláskritika. A Vas népébe bárki írhat egy rövid cikket ha fizet érte?

Kultúra és közösség » Egyéb kérdések. Most szólt a rádión talán Kultúra és közösség » Művészetek. Kultúra és közösség - További kérdések. Az ilyen régi lakkozott 3 ajtós szekrények érhetnek e valamit? Otthon » Lakberendezés. A nedves vagy száraz puhafa hasad jobban, könnyebben? Otthon » Barkácsolás. Mi lehet ez a rejtélyes zaj amit hallok a lakásban? Ilyenkor kinek ítélné a domaint a bíróság? Politika » Törvények, jog. Meddig fog még kelleni szerintetek?

Politika » Magyar politika. Orbán mégis hogy képzeli, hogy nem lesz feltüntetve az oltás fajtája? Van értelme ilyenkor elkezdeni a sportengedély megszerzését? Mennyi időt vesz igénybe a folyamat? Sport, mozgás » Testépítés. Ha a makrók jók de a kcal kevés az problémát jelent? Húzódzkodáshoz, tolódzkodáshoz mit vegyek a kertbe?

Sport, mozgás - További kérdések. Hogyan csatlakoztassak 2 monitor 1 géphez? Számítástechnika » Egyéb kérdések.