Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez gyermekvedelem


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 578115841
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,10

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogusok minositesi rendszerehez gyermekvedelem

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I.

A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:.

Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

Bölcsődei dajka tanulói jegyzet letölthető ITT! A fenti linkre kattintva van lehetőség a bölcsődei dajka tanfolyam tankönyvének a letöltésére! A bölcsődei Kiegészítő útmutató a továbbiakban: Kiegészítő útmutató célja a bölcsődékben, mini bölcsődékben pedagógus munkakörben dolgozók kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, pszichológusok, gyógypedagógusokvalamint a pedagógusminősítési szakértők tájékoztatása a bölcsődei  nevelés  sajátos, csak a bölcsődékben értelmezhető  specifikumairól, valamint  a területen dolgozók segítése az e-portfólió elkészítésében.

A Kiegészítő útmutatóban található elemzések, értelmezések és magyarázatok kompetenciák, indikátorok bölcsődei értelmezése, a tevékenységek látogatásának sajátos eljárásrendje illetve a gyakorlati leírások minták, szempontok, példák, sablonok, fogalomtár támogatást kívánnak biztosítani  a  minősítő  vizsgára  és  a  minősítési  eljárásra  való  felkészülés során. Mindez megkönnyíti  az  érintetteknek,  hogy  számot  adjanak  tudásukról  és  professzionális  módon fogalmazódjanak  meg  azok  a  szakmai  tartalmak,  amelyek  a  feladatellátásukat  jellemzik.

Ugyanakkor  lehetővé  tesszük  azt  is,  hogy  célzottabban  érvényesüljenek  azok  a  szakmai elvárások,  amelyek  elősegítik  a  gyermek  mindenek felett  való  érdekének  érvényesítését,  a gyermekek jogainak a védelmét ezen a területen is. Jó reggelt kívánunk minden Bölcsődei Munkatársunknak ezen a mai ünnepnapon, Bölcsődék Napján!

Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a.

Inkább művészet, semmint tudomány. Az irányítószám mezőbe Budapest esetén kérjük kerületet írjon számmal. Erre az ünnepre egy kisfilmmel is készültünk, melynek összeállítása közben átélhettük az összefogás, a Veletek való közös munka örömét, az elmúlt évek közös élményeit. A készülődés minden pillanata felemelő érzés volt, mely megsokszorozta erőnket és a jövőbe vetett hitünket.

Kívánjuk, hogy a film megtekintése közben Ti is éljétek át ezeket a pillanatokat! Ellátás bölcsőde családi bölcsőde mini bölcsőde.