Utmutato a lakcimbejelento lap kitoltesehez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 841360592
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,40

MAGYARÁZAT:Utmutato a lakcimbejelento lap kitoltesehez

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok "kormányablakbusz" kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra! Ki jogosult az eljárásra? Kizáró okok: A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni. Kivételek: kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok törvényes képviselő.

A lakcímbejelentés ügyintézési határideje — ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott — automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslati lehetőség részletei: A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot a járási kerületi hivatal vezetője vagy — a képviselő testület kivételével — helyi önkormányzat szerve hozta. Kinek kell címezni a felllebezést az elbíráslásra jogosult szerv : Fővárosi és megyei kormányhivatal. Hová kell benyújtani a fellebbezést az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta : Jegyző vagy járási hivatal. A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: illetékköteles Ft. Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül ügyfélkapu nélkül is. Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban. Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.

Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában. Chat: Chat indítása. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás: az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges ,  az ügyféltérben nem lehet várakoznikötelező az arcot eltakaró maszk viselése, az ügyintézés során be kell tartani a 1, m védőtávolságot az ügyfelek között, az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása lakcímbejelentés. Az oldal teljes funkcionalitásának eléréséhez engedélyezni kell a JavaScriptet. Itt találhatók az instrukciók, hogy hogyan engedélyezheti a JavaScriptet a böngészőjében. A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló A polgár lakóhely létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál jelentheti be.

Természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, előző lakcím, új lakcím, bejelentés időpontja, jogszabályban meghatározott kivétellel a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása. Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez az elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult.

Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa, lakcímigazolványa, meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap. Jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási fővárosi kerületi hivatala - a továbbiakban: járási hivatal.

Jogorvoslati lehetőség: Van. Kinek kell címezni a felllebezést az elbíráslásra jogosult szerv : Fővárosi és megyei kormányhivatal Hová kell benyújtani a fellebbezést az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta : Jegyző vagy járási hivatal A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 nap A fellebbezési illeték mértéke: illetékköteles Ft. A szállásadó általi hozzájárulásra azonban nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja.

Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot?

Érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, jogerős bevándorlási engedély, érvényes letelepedett jogállást igazoló okmány, érvényes úti okmány, menekültkénti, vagy oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat. Lakóhely: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá — a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével — az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy — amennyiben más lakása nincs — megszáll.

Tartózkodási hely: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. Lakcím adat: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. Értesítési cím: az a cím címhely, postafiók, vagy postai szolgáltató helyamelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímen kívül a polgár bejelentett.

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani. Lakcímigazolvány rendeltetése: Az igazolvány rendeltetése, hogy a polgárt tájékoztassa személyi azonosítójáról és bejelentett lakcíméről annak érdekében, hogy ezeket az adatokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló Elérhetőségeink: Tel: E-mail:

Az intézmény ennek aláírásával kezdeményezheti a programhoz történő csatlakozását. A megállapodás a törvényszék elnökének aláírásával lép hatályba, kereteket adva az együttműködéshez. A konkrét programelemeket a törvényszék által kialakított űrlapok használatával lehet igényelni.

A kérelmezők a Nyitott Bíróság programban a konkrét igényeket a bejelentésre szolgáló űrlapok I. Hány űrlapot kell kitölteni? Minden önálló program esetén egyet. Azaz ha egy osztály több programon is részt kíván venni, minden esetben külön kell kérelmezni, ugyanakkor ha több osztály egyazon programon kíván részt venni, elégséges az űrlap egyszeri kitöltése. Ennek célja, hogy valamennyi esemény külön-külön dokumentálható legyen.

Milyen információkat kell megadni és miért? Az űrlapon azon információkat kell megadni, amelyek segítik az előadót abban, hogy milyen korosztálynak milyen létszám mellett fog előadni, ez adott esetben az interaktivitás lehetőségét is befolyásolja, de az anyag strukturálásánál is jelentősége lehet. Ugyanígy a tárgyalótermek befogadóképessége miatt nagyobb osztálylétszámok esetén a bírónak jelezni kell, hogy a kitűzött tárgyalást - adott esetben - nagyobb tárgyalóteremben kell megtartania stb.

Az időpontok megadásával kapcsolatos tájékoztatást lsd. Minden alkalommal le kell tölteni az űrlapot, mert annak tartalma, az előadók, illetve a programok köre változhat, a korábban letöltött űrlapok ezért — adott esetben nem lesznek alkalmasak — a program bejelentésére. Az űrlapok technikai kezelése: Az űrlapot csak microsoft world programmal lehet megnyitni, a kitöltéshez az is kell, hogy a "makrovédelem" kikapcsolt állapotban legyen, mert csak így használhatók a legördülő menük az űrlapon.

A "makrovédelem letiltása" az újabb Mi a teendő ha nincs az űrlap kitöltéséhez megfelelő programunk? Ez esetben a rovatoknak megfelelő adatokat e-mail útján juttassuk el a program koordinátorához, aki az adatok alapján az űrlapot kiállítja. Avagy keressük a program koordinátorát közvetlenül elérhetősége a Nyitott Bíróság menüpontban alatt megtalálható. Mi a teendő, ha nem működnek a legördülő menük? Az űrlapon csak az előadás címének kezdete jelenik meg.

Az űrlapot a regisztrált együttműködési megállapodást kötött intézmények mellett az együttműködési megállapodást nem kötött egyéni kérelmezők is kitölthetik azzal, hogy az együttműködő intézmények esetén az intézmények neve és címe legördülő menüpontból kiválasztható. Lehet-e más témában is előadást kérni? Igen, az egyéb igény rovatban, ez esetben az előadó személyéről a törvényszék gondoskodik.

Lehet-e több előadást is kérni? Egy-egy csoport, osztályközösség stb. Van-e sorrend? Nincs, bárki bármely témában igényelheti az előadást, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy előzetes ismeretek nélkül előadás, vagy tárgyalást előkészítő óra a törvényszék nem javasolja a tárgyaláson való részvételt.

Lehet-e több programot kérni egyszerre egy alkalommal? A törvényszék komplex programokat is biztosít, különösen olyan esetekben, amikor az intézmény nem bírósági székhelyen található. Akár fennáll ez a feltétel, akár nem a hallgatók több programelemet is igényelhetnek pld. Az erre irányuló kérelmet ugyancsak az I. Mindig kötelező-e három időpontot megadni? Igen, kivéve, ha az igénybejelentő az előadóval előzetesen már egyeztet időpontot kíván megjelölni, úgy csak egy időpont megjelölése szükséges, de az előzetes egyeztetés tényét fel kell tüntetni.

Egyéb esetben a bíróság az oktatási intézmény számára megfelelő három lehetséges időpont egyikét kiválasztva szervezi meg a programot, ami így szükségtelenné teszi a közvetlen egyeztetést. A tapasztalatok alapján a kialakított rendszer, csak kivételesen igényli, hogy az intézmény és az előadó egy újabb időpontot kérjen, ugyanakkor biztosítja, hogy az órarendi keretben folyó oktatáshoz leginkább igazodó időpontban szervezzük meg az adott programot.

Igen, kivéve ha a kérelmező az adott tárgyalást vezető bíróval előzetesen már egyeztet időpontot kíván megjelölni, úgy csak egy időpont megjelölése szükséges, de az előzetes egyeztetés tényét fel kell tüntetni. A tárgyalások megtartására sok esetben a bíróságon kívül álló okból nem kerül sor, ezért a kérelemben azt is fel kell tüntetni, hogy a bíróság gondoskodjon-e a tárgyalás elmaradása esetén ún.

Amennyiben a tárgyalás nem kerül megtartásra, vagy halasztásra kerül, úgy alternatív programigény hiányában, feltéve, hogy ezt az intézmény kéri a koordinátorral való egyeztetés alapján új tárgyalási időpont kerül egyeztetésre. Bárki bemehet-e tárgyalásra? Ezért fontos, hogy általános iskolák és olyan csoportok, ahol 14 év alattiak vannak kizárólag tematikus előadásra illetve bíróságlátogatásra terjeszthetnek elő kérelmet, mert Mi a teendő az elektronikusan kitöltött űrlappal?

A dokumentumot a kitöltést követően, elküldés előtt menteni kell. Mikor kell elküldeni a kérelmeket? Az előadók maguk is igazságszolgáltatási munkájukat végzik, sok esetben kötelező, vagy önként vállalt képzésre járnak, vagy oktatnak. A fentiek miatt a törvényszék kéri, hogy az űrlapokat a kérelmezők előzetesen egyeztetett program esetén annak időpontját megelőző 8 nappal, egyéb esetben: előadás, bíróságlátogatás és tárgyalás-hallgatásra irányuló kérelem esetén a három lehetséges időpont közül a legkorábbit megelőző 15 nappal küldjék meg a fentiek szerint.

A késedelmes megküldés nem jár a kérelem elutasításával, ugyanakkor a szervezési időszükséglet lerövidülése miatt a program megszervezése akadályokba ütközhet. Honnét tudja a kérelmező, hogy a program szervezése megindult? A program igénylője az igény beérkeztéről a program koordinátorától az igénybejelentő lap II. Az azonosító szám megkönnyíti az egymás mellett futó programok beazonosítását.

Az űrlap ezzel egyidejűleg az érintett előadóhoz kerül továbbításra, míg tárgyalás-hallgatásra, vagy bíróság-látogatásra irányuló kérelem esetén a koordinátor kezdi meg a szervezést. További három munkanap alatt a koordinátor az igénybejelentő lap II.

Mi a teendő ha bármely visszaigazolás illetve a visszaigazolások nem érkeznek meg? Ez esetben közvetlenül rövid úton forduljon a koordinátorhoz. Elérhetőségét lásd. Mi történik ha a kért program szervezése kapcsán problémák merülnek fel? Amennyiben a törvényszék részéről bármilyen probléma merül fel, úgy az egyeztetést a koordinátor, a járásbírósági kapcsolattartók segítségével folytatja le, de ennek eredményét ekkor is visszaigazolja az intézménynek.

Amennyiben a tárgyalás elhalasztásra kerül, avagy a már visszaigazolt program bármilyen akadályba ütközik erről a törvényszék rövid úton e-mail, telefon stb. Kell-e jeleznie az igény bejelentőjének, ha a részéről utóbb bekövetkezett körülmény miatt akadálya van a programnak?

A törvényszék kéri, hogy amennyiben az intézmény körében merül ilyen fel, azonos módon jelezze azt a koordinátornak. Ha a program befejeződött van-e bármilyen teendőm? Mi történik a kérelmező adataival? Az oktatási, szociális intézmények neve és címe megjelenik az űrlapon. Ezen adatok nem esnek védelem alá. A törvényszék a bejelentett igényekkel kapcsolatos további adatokat kizárólag a program megvalósításának céljával kezeli, arról statisztikai jellegű kimutatást készít.

A III. A letöltött űrlapot elektronikus úton és aláírva papír alapon is meg kell küldeni a törvényszék címére. Az űrlap jelenleg fejlesztés alatt áll, ezért kérjük, hogy annak megjelenéséig igényét levélben postai úton juttassa el a Szekszárdi Törvényszék elnöke Dr. További három munkanap alatt a program koordinátora az igénybejelentő lap II. Mit tegyek ha bármely visszaigazolás illetve a visszaigazolások nem érkeznek meg?

Ez esetben közvetlenül rövid úton forduljon a koordinátorhoz: elérhetőségét lásd. Kell-e jeleznie a kérelmezőnek, ha a részéről utóbb bekövetkezett körülmény miatt akadálya van a programnak? Mit kell tenni a bejelentéshez? Melyik űrlapot kell kitölteni? Szekszárd,