Szeplaki erzsebet nyelvtan 7 tanari kezikonyv


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 363990607
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,21

MAGYARÁZAT:Szeplaki erzsebet nyelvtan 7 tanari kezikonyv

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője.

Keresés beállítások. Oldal url. A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Nyelvtan és helyesírás tankönyv 7. Széplaki Erzsébet. Miskolczi Szilvia. Hóbor Imre. Bárdos József. Veres Ferencné. Uzonyi Kiss Judit. Balázs Géza. Rangoni Károlyné. Gecsei Edit. Kiadó: Apáczai Kiadó Kft. Tankönyvi szám: AP Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.

Fülszöveg A tankönyv a leíró nyelvtan mondattani részét, azon belül az egyszerű mondatok szerkezetét dolgozza fel. A hangsúly a tanulók képességeinek fejlesztésén van. Ezek a képességek teszik számukra lehetővé, hogy megállják helyüket a mindennapok kommunikációs helyzeteiben. A tankönyv változatos, érdekes, játékos feladatai valamennyi kulcskompetenciaterület számos képességének fejlődését, sőt az önálló tanulási technikák elsajátítását is biztosítják.

A kollégák felkészülését módszertani kézikönyv segíti. Ez a tanári segédlet tartalmazza a tantárgy tanításához szükséges dokumentumokat, a tollbamondások szövegét, a felmérések feladatainak megoldását, ötleteket ad a különböző tanulásszervezési módok alkalmazására, valamint a tanulók értékelésére is. Széplaki Erzsébet Széplaki Erzsébet műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Apáczai Kiadó Kft.

Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Részletes kereső Témaköri fa. A kosaram. Bejelentő neve. Bejelentő e-mail címe. Hozzájárulok böngészőm adatainak átadásához. Bejelentő böngészője. Keresés beállítások. Oldal url.

A nevét és e-mail címét csak az Önnek való visszajelzés miatt kérjük. A böngészője nem támogatja a JavaScriptet! A weboldal funkciói így nem működnek. Az antikvarium. Tovább válogatok. Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. Széplaki Erzsébet. Miskolci Szilvia. Előszó Engedd meg, hogy levelemben a tegező formát válasszam, hiszen mindketten pedagógusok vagyunk. Pályámat tanítóként kezdtem, majd a tanárképző főiskolán magyar szakot végeztem.

Hosszú éveken Hosszú éveken keresztül tanítottam a magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyat az általános iskola alsó és felső tagozatán. Szakvezetőként a hallgatói képzésben is részt vettem. Az idők folyamán szerzett tapasztalataim felhasználásával váltam tankönyvíróvá. Szerzője vagyok az Apáczai Kiadó felső tagozatosoknak szóló Nyelvtan és helyesírás, Szövegértést fejlesztő gyakorlatok és Fogalmazási feladatgyűjtemény című tankönyveinek.

Az elmúlt években közel ezer iskolában tartottam bemutatóórát, még többen módszertani előadást, illetve tanfolyamot. Ezeken a rendezvényeken sok ezer kollégával találkoztam, talán éppen veled is. Gyakorló pedagógusként tudom, hogy milyen sokat segített a tanóráimra való felkészülésben egy jól összeállított tanári segédlet a tanmenetjavaslattól kezdve az óravázlatokig bezárólag.

Úgy gondolom, most sincs ez másképp. Főleg nagy segítség ez a pályakezdő kollégáknak, de szívesen veszik a több éve a hivatásukat gyakorló pedagógusok is az ilyenfajta támogatást. Gondolom ezzel te is így vagy kedves Kollégám, hiszen olvasod a soraimat. Bármilyen hivatást, szakmát választanak, ugyanakkor a mindennapjaikban is szükségük lesz arra, hogy másokat megértsenek, és másokkal is megértessék magukat.

Érteniük kell az olvasott szövegeket, rendelkezniük kell a megfelelő írástechnikával, és a helyesírási, nyelvhelyességi képességük szintjét is a lehető legmagasabb színvonalra kell emelniük. A fentiekből adódóan le kell szögeznünk, hogy a korszerű nyelvi és irodalmi műveltség nemcsak az ismeretek birtoklását, hanem a nyelv tudatos használatának képességét is jelenti.

A nyelvhasználat tudatossá tételéhez viszont elengedhetetlen a nyelvismeret. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a lexikális tudást tartsuk a magyartanítás elsődleges céljának. A nyelvtani ismeretek tanítása eszköz, amelynek segítségével a megfelelő módon és mértékben tudjuk fejleszteni a tanulók anyanyelvi képességeit.

Az absztrakt gondolkodás hiánya, illetve alacsony foka a korábbi évfolyamokon eléggé megnehezítette a magyar nyelv tanítását. A éves gyerekek viszont már képesek az elvonatkoztatásra, így eredményesebb lehet oktató-nevelő munkánk. A A közlő részek és utasítások az egyszerűtől a bonyolultabb felé, az ismerttől az ismeretlen felé haladnak.

A NAT és a kerettantervek is szorgalmazzák a tananyagcsökkentést. Alsó tagozatban kimaradt például a szófajok közül a melléknévi igenevek tanítása, és nem tartoznak a feldolgozandó tananyagtartalmak közé a mondatrészek sem. Saját gyakorlatomban is tapasztaltam, hogy 4. A tankönyvek szerzői és gyakran a tanítók is olyan egyszerűsítéseket hajtottak végre, amelyek már a tudományosság elvének sérüléséhez vezettek.

Egyszerűsíteni viszont kellett a tanulók életkori sajátosságai miatt. A gyerekek az analógiás sorok és a sok gyakorlás után is elvesztek a mondatrészek erdejében. Ez az anyagrész ezenkívül számos buktatót rejtett magában. Gondoljunk csak az állítmányok fajtáira igei, névszói, névszói-igei állítmánya társ- és eszközhatározók, a mód- és állapothatározók, a cél- és okhatározók megkülönböztetésére!

És még nincs vége a sornak! A felső tagozatban - ez is saját tapasztalatom - a legjobb képességű tanulók is alig emlékeztek a 4. Így viszont már szó sem lehet az ismeretek bővítéséről, hanem inkább újratanításról beszélhetünk. A jelen helyzetben a 7. Széplaki Erzsébet Széplaki Erzsébet műveinek az Antikvarium. Megvásárolható példányok. Apáczai Kiadó.

Fekete-fehér fotókkal.