Ovodai utmutato 4 valtozata


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 467494529
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,37

MAGYARÁZAT:Ovodai utmutato 4 valtozata

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag. A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése.

Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:.

Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Óvodai tevékenységek módszertana. Stark Gabriella. Download PDF. A short summary of this paper. TartalomjegyzékBevezetés I. Az óvodai oktatás mint a közoktatás alappillére 1.

Az óvodai oktatási rendszer struktúrája 1. Óvodatípusok 1. Az óvodai oktatás szintjei 1. Az óvodai csoport 2. Az óvodai oktatás funkciói II. Az óvodai tanterv alkalmazásának módszertani kérdései Péntek Erzsébet Emőke conf.

Az óvodai tanulási tevékenységek módszertani kérdései 1. A tapasztalati területek szerinti tanulási tevékenységek 1. A tevékenységek időtartama, óraszáma 1. A tapasztalati területek szerinti tevékenységek osztályozása 1. A tevékenységek didaktikai mozzanatai 2. Szabad tevékenységek, játékok 3. A személyes fejlődést célzó tevékenységek 3. Opcionális tevékenységek 3. Délutáni tevékenységek 4. Az óvoda napirendje -néhány módszertani javaslat VI.

A tartalmak elrendezési lehetőségei tantervelméleti megközelítésben 1. Interdiszciplináris szemlélet 1. Integrálás 1. Moduláris elrendezés 2. Integrálási lehetőségek az óvodai tantervben 2. Mit jelent az integrált óvodai curriculum?

Integrált forgatókönyvek 2. Az óvodai integrált tevékenységek jellemző jegyei 2. Az "Egyszer volt, hol nem volt" integrált tevékenység terve VII. Az óvodai játék módszertani kérdései 1. A didaktikai játék fogalma és jellemzői 2. A didaktikai játékok osztályozása 3. A játék tanításának menete 4. Fogalomtisztázás 2. Az óvodai oktatás változásai az elmúlt években 3.

A korai nevelés koncepciója 4. Miért volt szükség az új tanterv bevezetésére? Az óvodai tanterv kidolgozásának alapelvei 6. Lényeges változások az óvodai tantervben 6. Fejlesztési területek 6. Tapasztalati területek 6. A fejlesztési területek és a tapasztalati területek kapcsolata 7. Az óvodai kerettanterv sajátosságai 8. Az aktuális óvodai curriculum szerkezete és tartalma 8.

Általános fejlesztési követelmények 8. Részletes követelmények 8. Tartalomjavaslatok IV. Az óvodai tervezés kérdései 1. A didaktikai tervezés lépései 2. Az óvodai tervezés szintjei 2. Éves tervezés 2. Tematikus tervezés 2. Heti tervezés 2. Tevékenységi tervek 3. Az óvónő dokumentumai 3. Az óvónő füzete 3. Dokumentumok az óvónő portfoliójában 3.

Módszertani levelek V. A projektmódszer óvodai alkalmazása a tantervi előírások tükrében 1. A projektmódszer illeszkedése az óvodai tanterv koncepciójába 2. A projektmódszer fogalma és eredete 3. A projektmódszer óvodai alkalmazásának főbb jellemzői 4. A projektek típusai 4. A projektek osztályozása a témaválasztás módja szerint 4.

A projektek osztályozása a tartalom, a téma szerint 4. A projektek osztályozása az interdiszciplinaritás alapján 4. A projektek osztályozása a tanítási időhöz való viszony alapján 4. A projektek osztályozása az időtartam alapján 4. A projektek osztályozása a projektben résztvevők száma alapján 4. A projektek osztályozása a produktum alapján 5. A projekt tervezésének dimenziói 6.

A projekt szakaszai 6. A projekt tervezésének szakasza 6. A projekt megvalósításának szakasza 6. A projekt értékelésének szakasza 7. A "Mesterségek címere" óvodai projekt A projekt tevékenységei tapasztalati területek szerinti lebontásban.

Download pdf. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Terms Privacy Copyright Academia ©