Mnb icaap utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 736722319
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,17

MAGYARÁZAT:Mnb icaap utmutato

Itt regisztrálhatja magát, amennyiben extra tartalmakat kíván elérni a Magyar Nemzeti Bank honlapján. A sikeres regisztrációról e-mailt küldünk az Ön által megadott e-mail címre. Regisztrációja kizárólag visszaigazolás után lép életbe. Az extra tartalmakat kizárólag akkor tudja elérni, ha rendelkezik az ehhez szükséges jogosultsággal. Jogosultságigényét a megtekinteni kívánt zárt tartalom jogosultságigénylés oldalán tudja elindítani. Az MNB egyedileg bírálja el az indított igényeket.

Igénye elfogadását követően elérhetővé vállnak az adott jogosultsághoz tartozó extra tartalmak, melyek megtekintéséhez további regisztráció már nem szükséges. A honlap meglátogatásakor csupán annyi teendője van, hogy felhasználónevével és jelszavával belép az oldalra és a megtekinteni kívánt tartalomhoz navigál. A Magyar Nemzeti Bank az igényeket egyedileg bírálja el. Az MNB fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül törölje regisztrációját illetve megváltoztassa a regisztráció és a jogosultságkezelés szabályait.

A regisztráció során megadott adatokat az MNB bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A rendszer naplózza a benne végrehajtott tevékenységeket. A naplók és az egyéb felhasználói adatok tekintetében az MNB a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. A felhasználói névben csak az angol abc nagy és kisbetűi, valamint számok szerepelhetnek és legalább 3, legfeljebb 20 karakter hosszú lehet.

Adja meg jelszavát. Csak az angol abc nagy és kisbetűi, valamint számok szerepelhetnek benne, és legalább 8 karakternek kell lennie. Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János telefon: 06 1e-mail: martont mnb.

Az adatkezelés jogalapja az MNB jogos érdeke. A Bank ezt az adatkezelését az érdekmérlegelés jogalapjának alkalmazásával végzi. Ebből fakadóan a Bank adatkezelése korlátozott hatást gyakorol az Ön magánszférájára. Emellett Ön ellenőrzés alatt tarthatja személyes adatai kezelését, hiszen a Bank kizárólag azokat az adatokat ismerheti meg, melyek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy Ön a szolgáltatást igénybe vehesse.

Tekintettel arra, hogy a Bank által üzemeltetett portál olyan információk nyújtását, illetve szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé, melyek az Ön munkáját könnyítik meg továbbá lényegesen gördülékennyebbé teszik a Bank számára a feladatai ellátását, az Ön magánszférája nem sérül jelentősebb mértékben, mint amennyiben az adatkezelés a Bank számára megkönnyíti a feladatai ellátását. Az adatokat az MNB korlátozott hozáférésű tartalmat elérhetővé tévő portál működtetése érdekében kezeli.

Azokhoz azon szervezeti egységek munkavállalói férhetnek hozzá, mely felelősségi körébe az adott korlátozott hozzáférésű adat kezelése tartozik. Az adatkezelés során az MNB adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatokat az adatkezelő legfeljebb az adott regisztráció érvényességi ideje alatt kezeli, az adatkezelés célszerűségét rendszeresen felülvizsgálja. Az MNB az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását.

Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. Az MNB az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti.

Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha a Banknak valamely jogi eljáráshoz kapcsolódóan szüksége lehet a személyes adatokra például Ön által a Bankkal szemben kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás során vagy ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-t.

Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Postacím: Budapest, Pf. Telefon: Telefax: E-mail: ugyfelszolgalat naih. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Süti tájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében Adatvédelmi tájékoztatónk megváltozott. Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot.

Telefonszám Köszönettel Magyar Nemzeti Bank. Főoldal Regisztráció. Belépés Regisztráció. E-mail cím. Középső név. Cég címe. VIBER kapcsolattartók. PNTI-tanácsadói tudástár. Adatkezelési tájékoztató. Az érintettek és a kezelt adatok köre: A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok. Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje: Az adatokat az MNB korlátozott hozáférésű tartalmat elérhetővé tévő portál működtetése érdekében kezeli. A regisztrációhoz kötött weboldal használatával Ön elfogadja a Jogi nyilatkozatot és az Adatvédelmi tájékoztatót.

A Kockázatos portfóliókra vonatkozó előírások felülvizsgálatát az MNB legalább évente elvégzi a hatályos uniós és hazai előírások, a felügyelési és vizsgálati tapasztalatok, valamint a megfigyelhető piaci, intézményi folyamatoknak a figyelembe vételével. A A most megjelentetett Tájékoztatóban foglaltakat az MNB a Szintén a kézikönyv alapján elkészült az MNB Az uniós előírásoknak való megfelelés érdekében a szabályozói elvárásokat a A felügyeleti hatóság ban adta ki először a CRD hatálya alá tartozó intézmények, vagyis a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások számára a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatával ICAAP és ennek felügyeleti felülvizsgálatával SREP foglalkozó módszertani útmutatókat, amelyeket a jogszabályi változások és a gyakorlati tapasztalatok alapján rendszeresen felülvizsgált.

Az útmutatók alapjául szolgáló európai szintű szabályozás a CRD IV [1] és a CRR [2] bevezetésével től jelentősen módosult, ezért az útmutatókat az MNB felülvizsgálta és szerkezetileg is jelentősen átalakította. Ennek eredményeként egy olyan kézikönyvet állított össze, amely felöleli a tőkemegfelelés belső érékelési folyamatát ICAAP és a likviditás megfelelőségének  belső érékelési folyamatát ILAAP és ezek felügyeleti felülvizsgálatát is.

Az átalakítás során fontos szempont volt, hogy a felügyeleti elvárás és iránymutatás a továbbiakban is hatékonyan segítse az intézmények munkáját az ICAAP és ILAAP éves lefolytatásában, a kapcsolódó folyamatok kialakításában és fejlesztésében. Az EBA útmutatóban foglaltakat legkésőbb Az útmutató elsősorban alapelveket fogalmaz meg, mivel a belső tőkeszükséglet és likviditás megfelelőség számítására vonatkozó szabályozói elvárások eltérőek az adott intézmény típusától, méretétől és tevékenységének összetettségétől függően.

Tekintettel arra, hogy nem adható minden intézményre egységes és egyformán alkalmazható módszer, ezért az MNB az arányosság elvét szem előtt tartva alakítja ki elvárásait az egyes intézményekkel szemben. A SREP kockázatos portfóliókról szóló tájékoztató időközi kiegészítése. A Kockázatos portfóliókra vonatkozó előírások felülvizsgálatát az MNB legalább évente elvégzi a vizsgálatok tapasztalatainak, az éves felügyeleti prioritásoknak és a megfigyelhető piaci, intézményi folyamatoknak a figyelembe vételével.

Az MNB legutolsó alkalommal Pillér alatt nem fogadta el. Az aktualizált Tájékoztató és az aktualizált adatbekérő a kockázatos portfóliók ellenőrzéséhez az oldal alján, a Kapcsolódó anyagoknál tölthető le. A SREP kockázatos portfóliókról szóló tájékoztató éves felülvizsgálata.

A tőkekövetelmény meghatározásával kapcsolatos érvényes hazai és európai uniós szabályozás valamennyi hitelintézet és befektetési vállalkozás számára kötelezővé teszi egy olyan belső tőkeszükséglet-számítási eljárás kifejlesztését, amelynek célja annak felmérése, hogy az intézmény saját számításai alapján mekkora összegű tőkekövetelményt tart szükségesnek az általa vállalt és felmerülő kockázatokból fakadó esetleges veszteségek fedezésére.

Az útmutató csak alapelveket fogalmaz meg, mivel a belső tőkekövetelmény számítására vonatkozó elvárások mértéke függ az adott intézmény típusától, méretétől és tevékenységének összetettségétől, ezért nem adható minden intézményre egységes és egyformán alkalmazható módszer.

Az elvárásoknak való megfelelés számonkérésekor a Felügyelet az arányosság elvét szem előtt tartva jár el. A CRD és a Hpt. A SRP — Supervisory Review Process lefedi a teljes felügyelési folyamatot, amely során a felügyelet az intézmények kockázatait, és a kockázataiknak megfelelő tőkeellátottságot áttekinti, és időben beavatkozik a megfelelő tőkeszint fenntarthatósága érdekében, és folyamatosan monitorolja a Pillér 1 —nek, a validációnak történő megfelelését.

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat részei közé tartozik az intézmény lényeges kockázatoknak való kitettségének kockázati profiljának felülvizsgálata, a belső irányítási és a belső tőkekövetelmény számítási eljárás megfelelőségének és megbízhatóságának vizsgálata, valamint a törvényi szabályozás minimumkövetelményei teljesülésének vizsgálata. A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés alapján a Felügyeletnek meg kell határoznia, hogy a hitelintézet által alkalmazott szabályzatok, stratégiák, eljárások és módszerek, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéje biztosítja-e a kockázatok fedezetét és megbízható kezelését.

A felülvizsgálat és az értékelés gyakoriságát, mértékét és részletezettségét a hitelintézet mérete, tevékenységének jelentősége, jellege, nagyságrendje és összetettsége alapján arányosan határozza meg a Felügyelet azzal, hogy a felülvizsgálatot és értékelést legalább évente egyszer el kell végezni. A módszertani útmutató bemutatja a Felügyeletnek az eljárás során alkalmazott módszereit, eljárásait. Tartalmazza a SREP alapelveit, a folyamat lépéseit, fokozatait, az ICAAP értékelés folyamatát, lépéseit, a kis intézményekre kidolgozott módszereket, a lezárás részleteit és az 1.

A belső tőkeszámítás és a felügyeleti felülvizsgálati folyamat a CRD hatálya alá tartozó valamennyi intézményre vonatkozik:. A felügyeleti felülvizsgálat módszertani útmutatója, a SREP útmutató ben jelentős átdolgozáson esett át, amit három fő tényező indokolt. Egyrészt az elmúlt időszakban olyan komoly változások következtek be a hazai és nemzetközi gazdasági és szabályozói környezet, kockázatkezelési gyakorlat és felügyeleti tevékenység területén, ami miatt az előző útmutatóban foglaltak számottevő részét aktualizálni kellett.

Másrészt az elmúlt évek során a felügyeleti közösség fokozatosan átértékelte a 2. Az útmutató aktualizálását indokolttá tevő harmadik tényező az, hogy az eddigi felülvizsgálatok tapasztalatait felhasználva a Felügyelet a felülvizsgálat számos elemére vonatkozóan hatékony eljárásrendet, következetes módszertant és megalapozott álláspontot alakított ki.

Az átdolgozott SREP útmutató tételes elvárásokat fogalmaz meg a felülvizsgálati folyamat elemeit illetően, mely reményeink szerint javítja a felügyelt intézmények tájékozottságát és kockázattudatosságát, a felülvizsgálatokat pedig gördülékenyebbé teszi. Az útmutató szerkezete alapvetően megváltozott. A gyakorlati szempontok előtérbe helyezésével az útmutató felépítése jobban illeszkedik a felügyeleti felülvizsgálat gyakorlati folyamatához.

A lefolytatott SREP vizsgálatok tapasztalatait felhasználva a felügyeleti elvárások megfogalmazása konkrétabb lett a kockázattípusok széles körét, a szavatoló tőke számítását és az 1. Nagyobb hangsúlyt kapott az egyes kockázatok felügyeleti értékelési módszertanának bemutatása.

Bizonyos kockázattípusok tekintetében a pótlólagos tőkeelőírás minimuma meghatározásra került arra az esetre, ha hiányos ICAAP módszertan szerint jár el az intézmény. A kisintézménynek minősülő hitelintézetekről szóló fejezetben bemutatásra kerültek az eddigi tapasztalatok alapján a hitelintézeti felülvizsgálati folyamat jellegzetességei. A kisintézménynek minősülő hitelintézetek esetében az integrációs tagsággal kapcsolatos tőkeelőírás gyakorlata változott, az integrációkat a jövőben a Felügyelet védelmi képességük alapján minősítési kategóriákba sorolja, és a többlettőke követelményt a minősítési kategóriákhoz rendeli.

Kidolgozásra került az integrációk minősítésének módszertana, amely a SREP útmutató 5. A kisintézményekhez kapcsolódóan külön fejezet került kidolgozásra a befektetési vállalkozásokkal kapcsolatos felülvizsgálati folyamat bemutatására:. Részletesebb útmutatást fogalmaztunk meg az első pillérben fedezett kockázatok alatt a hitelkockázat szabályozói tőkeszükségletének sztenderd módszerrel történő számítása során a granularitás kezelésének Felügyelet által elfogadható módszereire.

Átvezetésre kerültek a legutóbbi felülvizsgálat óta elfogadott, hatályba lépett uniós és hazai jogszabályok. A két témához kapcsolódó kérdéseket és véleményeket az icaap pszaf. Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Süti tájékoztatónkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében Adatvédelmi tájékoztatónk megváltozott. Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám Köszönettel Magyar Nemzeti Bank. Az útmutatóban megfogalmazott, legfontosabb változások az alábbiak: a kockázatok közötti diverzifikáció nem vehető figyelembe a 2.

A SREP kockázatos portfóliókról szóló tájékoztató időközi kiegészítése " A felügyeleti felülvizsgálati folyamat SREP - módszertani útmutató " című anyag részét képezi az 1. A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata ICAAP tehát azt hivatott biztosítani, hogy az intézmény kellően szofisztikált kockázatkezelési rendszert működtet, amely megfelelően azonosítja, méri, összesíti és monitorozza az intézmény összes lényeges kockázatát, illetve ezek fedezetére elegendő a belső szabályok szerint meghatározott tőkével rendelkezik.

Mi a SRP? A felügyeleti felülvizsgálati folyamat SRP —módszertani útmutató A módszertani útmutató bemutatja a Felügyeletnek az eljárás során alkalmazott módszereit, eljárásait. A belső tőkeszámítás és a felügyeleti felülvizsgálati folyamat a CRD hatálya alá tartozó valamennyi intézményre vonatkozik: Kereskedelmi bankok Szakosított hitelintézetek Szövetkezeti hitelintézetek Befektetési vállalkozások Összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozások az anyavállalatuk összevont alapú felügyelete tekintetében.

A főbb módosítások a következők: Az útmutató szerkezete alapvetően megváltozott. A kisintézményekhez kapcsolódóan külön fejezet került kidolgozásra a befektetési vállalkozásokkal kapcsolatos felülvizsgálati folyamat bemutatására: a.

Az ICAAP útmutató felülvizsgálata során: Részletesebb útmutatást fogalmaztunk meg az első pillérben fedezett kockázatok alatt a hitelkockázat szabályozói tőkeszükségletének sztenderd módszerrel történő számítása során a granularitás kezelésének Felügyelet által elfogadható módszereire. A kártyaelfogadói kockázat fogalmával kiegészítésre került az útmutató.

Beépítésre kerültek a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos szabályok pillér 3. Kapcsolat A két témához kapcsolódó kérdéseket és véleményeket az icaap pszaf. Kapcsolódó tartalmak.