Ngm utmutato belso kontrollrendszer


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 228586197
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,24

MAGYARÁZAT:Ngm utmutato belso kontrollrendszer

Az államháztartásról szóló Az Áht. Jelen útmutató lefekteti a Magyarországi Államháztartási Belső Kontroll Standardokat, valamint gyakorlati útmutatóul szolgál a költségvetési szervek vezetői és a munkatársaik számára a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításában és működtetésében. Az útmutató elkészítésének kettős célja volt, egyfelől rendszerbe foglalni a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos kötelezettségeket, elvárásokat; másfelől gyakorlati segítséget nyújtani az egyes kontrollelemek kialakításában.

Fontos kiemelni, hogy a belső kontrollrendszer túlmutat a pénzügyi-gazdálkodási kérdéskörön, tehát vonatkozik a szervezet minden egyes tevékenységére. Ezt szem előtt tartva jelen útmutató egyfajta segédletként, rendszerbe foglalja mindazon jogszabályi előírásokat, szakmai ajánlásokat és jó gyakorlatokat, amelyeket egy költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie.

Aktualitások Rólunk Letöltések Partnereink Előrhetőségeink. Aktualitások Belső kontroll megújítása. Belső kontroll megújítása Az államháztartásról szóló Aktualitások Gtbkr. A Pénzügyminisztérium kiadta az irányelvet és a kézikönyv mintát a köztulajdonban lévő gazdasági társaságok számára. Alapok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésének kialakításához.

Számos megkeresés érkezett hozzánk, ami a rendszer alapjait érintette, ezért készítettünk egy gyakorlati menetrendet. Költségvetési szervek belső ellenőrzése Elérhetőségeink Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda.

Herczegh Róbert László mb. Az elmúlt években több olyan jogszabály és arra épülő módszertani útmutató készült, amely érintette mind a belső ellenőrzés munkáját, mind a belső kontrollrendszert. Ezen feladatok érintik az önkormányzatokat is, mivel a belső ellenőrzés megszervezéséért, a belső kontrollrendszer kiépítéséért a polgármester, illetve a jegyző a felelős.

A két egyidejűleg hatályban lévő szabályzat sajnálatos módon párhuzamos szabályozást eredményezett, mivel a kockázatkelésbe betartozik az integritás és korrupciós kockázatok felmérése is. A következő mérföldkő a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések E feladatok végrehajtásának támogatására módszertani útmutatót kell közzétenni, amelynek elkészítésével kapcsolatos tevékenységek koordinálására a Kormány az ÁSZ -t kéri fel.

A fenti kötelezettségek államigazgatási szervek részére határoznak meg feladatokat, de tekintettel az ÁSZ gyakorlatára, célszerű azt az önkormányzatok életébe is átültetni, a helyi sajátosságoknak megfelelően.

Az ÁSZ a helyi önkormányzatok ellenőrzése során kiemelten kezeli az integritás szempontok érvényesítését, amely a jelentésében is megjelenik. Továbbá a belső ellenőrzési feladatokról szóló éves jelentés elkészítése az önkormányzatoknak is feladata, amelyben számot kell adniuk a belső kontrollrendszer öt elemének helyzetéről, továbbá az éves költségvetési beszámolóhoz is ki kell állítani vezetői nyilatkozatot, amelynek szintén részét képezi a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításának és működésének értékelése, minősítése.

E vezetői nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségét az ÁSZ ellenőrzi. Így többek között az integritás tanácsadót teszi felelőssé az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásáért. Bevezetésre került a folyamatgazdák kijelölésének kötelezettsége, illetve a szabálytalansági felelős és az integritás tanácsadó személye egy lett.

A korábbi kockázatkezelési rendszer egységes szempontok alapján újraszabályozásra került, az ehhez kapcsolódó útmutatók novemberében jelentek meg:. Az útmutatók egységes szerkezetbe foglalják az adott szervezetek integrált kockázatkezelési rendszerét, átölelve a kockázatelemzés teljes életciklusát, továbbá mintanyomtatványokat határoznak meg, az egységes alkalmazás érdekében.

Az útmutatóknak megfelelően Lényeges követelmény, hogy ahol nincs integritás tanácsadó, ott belső kontroll koordinátort kell kinevezni, vagy valakit, aki az integrált kockázatkezelés koordinálásáért felel, így például munkacsoport is lehet. Az Integritás-rendelet alapján az integritás tanácsadó egy személyben elláthatja az esélyegyenlőségi, fegyelmi biztosi, illetve az adatvédelmi felelősi feladatokat is az adott szervnél.

Ezen feladatok egy személyre való delegálása azt hozza magával véleményem szerint, hogy az egy teljes értékű ember kíván, teljes munkaidős elfoglaltságot. A következő fontos mérföldkő, amely ténylegesen a belső ellenőrzés munkáját érinti, A Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normái Normákmegjelenése, illetve a korábbi normák felülvizsgálata a kor kihívásainak megfelelően. A normák felülvizsgálatával egyidejűleg, azzal párhuzamosan megtörtént a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Ennek megfelelően valamennyi költségvetési szervnek felül kell vizsgálnia, és amennyiben szükséges, ki kell egészíteni a BEK-et.

A BEK elkészítése jogszabályilag kötelező, még akkor is, ha csak egy személy látja el a belső ellenőri feladatot, illetve kiszervezésre került az. A gyakorlati útmutatóban az integrált kockázatkezelési rendszer a belső kontrollrendszerbe beépítésre került, illetve magába a szabályozási környezetbe is. Továbbá a kontrollrendszerre vonatkozó ajánlásoknál meghatározásra került, hogy mely ajánláshoz kapcsolódik jogszabályi kötelezettség, illetve mely javaslat csak ténylegesen ajánlás.

Lényegében azt adja meg, hogy a nemzetközi standardban meghatározott ajánlások közül melyek kerültek már átültetésre jogszabályi úton, és melyek nem. Mindezek mellett meghatározásra került például a kötelezően elkészítendő — tehát jogszabályon alapuló — szabályzatok köre, amellyel minden költségvetési szervnek rendelkezni kell, amely véleményem szerint az önkormányzatoknak is fontos lehet.

Belső kontrollrendszer kialakításához szakmai anyagok Az érthetőség és nyomon követhetőség érdekében kronológiai sorrendben írom le a változásokat. A korábbi kockázatkezelési rendszer egységes szempontok alapján újraszabályozásra került, az ehhez kapcsolódó útmutatók novemberében jelentek meg: Módszertani útmutató a kontrollkörnyezet és az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításához Kapcsolódó anyagok: I.