Orion dvbt r800 hasznalati utmutato pdf


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 163348097
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 6,87

MAGYARÁZAT:Orion dvbt r800 hasznalati utmutato pdf

Kérjük, gondosan olvassa át a teljes leírást, mielõtt használatba venné a távcsövet. A mûszert ajánlott nappal összeállítani. Az összeszereléshez válasszon egy tágas területet, amelyben elegendõ hely áll rendelkezésre az egyes elemek kicsomagolásához is. Alap 1. Tubus 2. Szerelje a B lapot az A1 és A2 lapokhoz. Ügyeljen rá, hogy az oldallapokon levõ logók kifelé nézzenek.

A B lapon levõ apró lyukaknak kifelé kell nézniük. Az összeszerelt elemet csatlakoztassa a kerek C laphoz. Helyezze a teflonlapot a 2. Tolja be a 2. Logó a túloldalon Furatok a külsõ oldalon 3. Szerelje fel a három lábat a kerek D lapra.

Húzza meg az anyát a két kulcs felhasználásával. Ügyeljen rá, hogy ne szorítsa meg túlságosan a csavart, ez ugyanis megakadályozná a távcsõ mozgatását. Szerelje fel az okulártartó tálcát a három furat és a mellékelt 3 csavar felhasználásával. Szerelje fel a 4. Csavarja ki a csavarokat a hengeres tartókból. A tartókat szerelje fel az A1 és A2 lapok belsõ oldalára a csavarok segítségével.

Helyezze a távcsõ tubusát az A1 és A2 lapok közé. Gyõzõdjön meg róla, hogy a tubus oldalán levõ tengelyek a négy hengeres támasztékon nyugszanak. A tubus összeszerelése 8 és 10 Szerelje fel a fogantyúkat az A1 és A2 lapokra a lyukakon keresztül. Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg túlságosan a csavarokat. A kényelmes használat érdekében az állítható fogantyút arra az oldalra szerelje, amelyen a távcsövön a fókuszírozó található.

Vegye le a keresõtávcsõ tartójáról a gumi o-gyûrût és görgesse fel a keresõtávcsõ tubusára. Csúsztassa a keresõtávcsõ tartóját a tartópapucsba, és húzza meg a rögzítõcsavart. Lazítsa meg a foglalaton a két állítócsavart. Hátrafelé csúsztassa be a keresõtávcsövet a foglalatba, míg a gumigyûrû fel nem fekszik a foglalat aljára. Vegye ki a fekete mûanyag kupakot az okulárkihuzatból. Lazítsa meg a foglalat oldalán a rögzítõcsavarokat a könnyebb kivétel érdekében. Csúsztassa be a kívánt okulárt és finoman rögzítse a csavarokkal.

A távcsõ használatához megfelelõ hosszúságúra kell állítani a tubust. Lazítsa ki a rögzítõcsavarokat. Óvatosan húzza felfelé a tubus felsõ részét egészen addig, míg egy finom kattanást nem hall. Húzza meg ismét a rögzítõcsavarokat. A két tubusrész közötti porvédõt távolítsa el észlelés elõtt. A távcsõ szállításához lazítsa meg a három rögzítõpontot. Fogja meg óvatosan a tubus felsõ részén a fekete fogantyúkat és óvatosan nyomja lefelé.

Csúsztassa össze a tubust. Ne engedje el a fogantyút mindaddig, míg a felsõ tubusrész fel nem feküdt az alsó részre. Húzza meg a rögzítõcsavarokat. Csatlakoztassa a C lapot az A1 és A2 lapokhoz. Bizonyosodjon meg róla, hogy az A1 és A2 lapokon a logók kifelé néznek. A B lapon levõ furatoknak nézzenek elõre. Csatlakoztassa az összeszerelt elemet a kerek E laphoz. Csatlakoztassa a B1 és B2 jelû lapokat az ábrának megfelelõen.

Logó a túloldalon Logó a túloldalon Furatok a külsõ oldalon 4. Helyezze a csúszólapokat egymásra az ábrán látható sorrendben. Csatlakoztassa a lábakat az F laphoz. Helyezze a csúszólapokat a 2. Húzza meg a csavart és a ráhajtott anyát óvatosan. Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg túlságosan a csavart, mivel ezzel a mozgatás nehézkessé válhat. Szerelje fel az okulártálcát azt állvány külsõ felére az ábrának megfelelõen. Szerelje fel az 5. Csavarja ki a csavarokat a 7.

A csavarok fejét a mellékelt fedõkkel fedje le. Ügyeljen rá, hogy a tubuson levõ tengelycsonkok a 4 belsõ hengeres támasztékon nyugodjanak. Szerelje fel a az A1 és A2 lapok oldalán levõ furatokba a fogantyúkat. Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg túlságosan. Az állítható fogantyút arra az oldalra szerelje, amely oldalon a tubuson a fókuszírozó található.

Amennyiben pontosan párhuzamosak, a keresõtávcsõvel gyorsan beállíthatja a célpontot a fõmûszer látómezejébe. A párhuzamosítást legkönnyebben nappal teheti meg. Amennyiben szükség van a keresõtávcsövön az élesség állítására, állítsa elõször a keresõtávcsövet minél távolabbi legalább méter célpontra.

Lazítsa meg a frontlencsét rögzítõ szorítógyûrût a foglalat elõtt. Forgassa a frontlencse foglalatát az élesség beállításához. Amikor a kép éles, szorítsa vissza a rögzítõgyûrût a. Válasszon egy távoli célpontot, és állítsa be a fõmûszerben a látómezõ közepére.

Ellenõrizze, hogy a célpont a keresõtávcsõben is a látómezõ közepén látszik. A két állítócsavar használatával finoman hoza középre a célpontot a keresõtávcsõben. Amennyiben a kép életlenebbé válik, forgassa az ellenkezõ irányba. A finom forgatást folytassa mindaddig, míg a kép megfelelõen éles nem lesz. A képet általában idõnként ellenõrizni kell és az élességet utánállítani, fõképpen a hõmérsékletváltozások okozta apró méretváltozások miatt.

Ez különösen a fényerõs mûszerekre jellemzõ, míg nem vették át a környezet hõmérsékletét. Az élesség beállítására csaknem mindig szükség van, ha okulárt cserél vagy Barlow lencsét helyez be vagy távolít el. A távcsõben keletkezõ fókuszált fénnyalábot kevésbé összetartóvá teszi, még mielõt az a gyújtópontot elérné, így a távcsõ fókusztávolsága nagyobbnak tûnik, mint valójában.

A Barlow-lencsét az okulár és a kihuzat közé helyezze be d. A nagyítás növelése mellett más elõnyei is jelentkezhetnek a Barlowlencsének, mint például a pupillatávolság növekedése vagy az okulár optikai hibáinak pl. Emiatt néha egy Barlow és egy okulár teljesítménye meghaladhatja egy ugyanolyan nagyítást adó okulár teljesítményét. Legnagyobb elõnye, hogy használatával megkétszerezheti a birtokában levõ okulárok számát. Ezt a beállítást célszerû utánaállítani, amennyiben nagyobb kiegészítõket helyez fel vagy távolít el a mûszerrõl.

Kényelmi okokból célszerû az állítható fogantyút arra az oldalra szerelni, amelyen a fókuszírozó is található a tubuson e. A távcsõ egyrészt forgatható a horizont síkjában, illetve fel-le mozgatható f. Megkereshet például egy égi célpontot oly módon, hogy elõször vízszintes síkban azimutban addig a pontig forgatja, amíg a horizonton az égitest alatt levõ pontra mutat, majd felfelé mozgatja a tubust, míg eléri az égitestet. A Föld azonban forog tengelye körül, így az égi objektumok is folyamatosan mozognak, ennek megfelelõen folyamatosan utána kell állítania a teleszkópot mind vízszintes azimutálismind függõleges tengelye mentén.

A célpontok helyzetét fokokban és szögpercekben, szögmásodpercekben fejezzük ki a horizont feletti magasság esetében. É, Dny, stb megadni az irányt, de itt is átlalánosan használt a fokok használata. A fokot felölelõ kör az északi iránytól indul és keleten át halad, így kelet 90, délnyugat pedig f. Zenit f. A nagyítás kiszámításához ossza el a távcsõ fókuszát a használni kívánt okulár fókuszával. Hasonló jelenséget tapasztalhat, mint amikor forró aszfalt felett néz át. Bár a távcsõ képes lehet igen nagy nagyítás elõállítására, ez a nagyítás a fellépõ turbulenciákat is felnagyítja, így a kép élvezhetetlen lesz.

A tapasztalat szerint a mm-ben kifejezett távcsõátmérõ kétszerese a használható legnagyobb nagyítás jó légköri körülmények között. A látómezõ kiszámítása Az égbolt szeletének mérete, amely látszik a távcsõben, a valódi látómezõ. Méretét erõsen befolyásolja az okulár felépítése. Minden okuláron feltüntetnek egy látómezõ értéket. A valódi, égbõl látható látómezõ méretét az okulár látómezeje és az elért nagyítás hányadosa adja meg, amelyet az elõzõ képlettel számolhat ki.

Emlékezzen rá, hogy a túl nagy nagyítás és túl kicsi látómezõ igen nehézkessé teheti az égitestek megtalálását. Ajánlatos kis nagyítással megkeresni az objektumot, majd az okulárok cseréjével nagyobb nagyítást alkalmazni.

Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális műsorszórás vételére. Használati útmutató. A készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót. HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Változtatható szögü beállítás. Vízállósági besorolás: IPXKisebb helyiségek fűtésére, fürdőszobai használatra alkalmas. Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutatóbrosúra vagy kapcsolási rajz.

A Lastmanuals könnyű és gyors. Orion 39or17rdl használati útmutató -PDF. Tekintse meg és töltse le a PDF-formátumot, tekintse meg a gyakran ismételt kérdésekre adott. Ebben az útmutatóban az új televíziókészüléke üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges információkat találja. Amennyiben a használati útmutató. A TV-készülék használata előtt olvassa el a biztonsági utasításokat. Megjegyzés küldése. Energiacimke Garancialevél Számla. Bejegyezte: Ethan dátum: Küldés e-mailben BlogThis!

Címkék: "". Nincsenek megjegyzések:. Megjegyzés küldése Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba. Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal. Feliratkozás: Megjegyzések küldése Atom. Népszerű bejegyzések Telek beépíthetőség kalkulátor.

Telek beépíthetősége. Mekkora házat építhetek? A beépítési százalék azt adja meg, hogy a telek területéből mennyi helyet foglalhat el a h A cukrászat magasiskolája pdf. E könyv fő célja, hogy növelje a sütőcukrászok szakismereteit. Ennek érdekében többek között vázlatosan ismerteti a. Hiánypótló, nélkülö Személy és vagyonőr különbözeti vizsga kidolgozott tételek.

Nagyon részletes, néhány rész bonyolult. Tömör, nehezen megjegyezhető, mert nincs mellette. Elég baj hogy bárki lehet vagyonőrmég az