Kezelesi utmutato jogszabaly


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 889049823
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 14,28

MAGYARÁZAT:Kezelesi utmutato jogszabaly

Európai Jogszabály vonatkozik. A lenti részen a termék megvásárlása után minimum 15 évig letöltheti annak Használati Útmutatóját. Az összes dokumentum PDF formátumban elérhető és letölthető. Ha szükséges, kattintson ide az Adobe Reader ingyenes letöltéséhez. Kérjük, 7 napon belül vegye fel a kapcsolatot Terumo képviselőjévelha a felsorolt elektronikus használati útmutatók egyikének nyomtatott példányát is igényelni szeretné. Az alkalmazandó Használati Útmutató verzióját a megvásárolt termék határozza meg.

A megfelelő verzió kiválasztásához kérjük, ellenőrizze a termék sorozatszámát vagy tételszámát. This webpage can include promotional content regarding one or several products of Terumo Europe, or some procedures concerning the use or implantation of such products. This webpage is exclusively intended for healthcare professionals and is in no event directed to the general public.

This webpage can include promotional content regarding one or several products You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page. Turn on more accessible mode. Turn off more accessible mode. Skip Ribbon Commands.

Skip to main content. Turn off Animations. Turn on Animations. Are you a healthcare professional? This webpage is exclusively intended for healthcare professionals and is in no event directed to the general public This webpage can include promotional content regarding one or several products Read more Read less Yes No. No Yes. This is HCP only content.

Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a fogyasztóvédelemre és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését, továbbá egységes keretet biztosítva a piacfelügyelet számára, az alábbi törvényt alkotja:.

Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer: az Európai Bizottság veszélyes termékek bejelentésére létrehozott információs rendszere. Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer: a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására szolgáló adatbázis. A figyelmeztetés nem mentesíti a gazdasági szereplőt a termék biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól. Ennek során köteles különösen.

Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét, amelyek csak megfelelőséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók. Tilos olyan egyéb jelölés, jel vagy felirat elhelyezése, amely összetéveszthető a CE megfelelőségi jelölés jelentése vagy formája tekintetében. Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen.

A termék azonosító jelölése lehet a termék típus- tétel- modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A veszélyes terméket köteles a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint egyidejűleg tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

A hatóság indokolt esetben ennél hosszabb határidőt is megállapíthat. A megbízás nem terjedhet ki gyártásra, tervezésre, valamint a műszaki dokumentáció összeállítására. Az importőr által feltüntetett adatok nem takarhatják el a gyártó 8. A mellékelt használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz.

A piacfelügyeleti hatóság jogosult bármely termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását, megfelelőségét és dokumentációját ellenőrizni, továbbá jogosult a helyszínen méréssel ellenőrizni a termék megfelelőségét vagy laboratóriumi vizsgálat, megfelelőségértékelő szervezet általi vizsgálat vagy a hatóság mérése céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni.

A súlyos kockázatot jelentő terméket a piacfelügyeleti hatóság jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető gazdasági szereplő költségére megsemmisíteni. A bírság összegének meghatározásakor figyelembe kell venni, ha a gazdasági szereplő 3 éven belül megsértette e törvény, valamint más jogszabályok ugyanazon rendelkezéseit. A piacfelügyeleti hatóság hivatalból köteles minden olyan, a fogyasztók és felhasználók tájékoztatására és védelmére irányuló ideiglenes intézkedést megtenni, amely a fogyasztók és felhasználók életének, egészségének és biztonságának megóvásához szükséges.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a A nyilvántartás - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza az ellenőr nevét, születésének helyét és időpontját, az ellenőr képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenységek meghatározását. A tárgyalás lehetőségéről a piacfelügyeleti hatóság az első kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy a 3 bekezdésben meghatározott esetben a döntés közlésével egyidejűleg tájékoztatja az érintett gazdasági szereplőt.

A gazdasági szereplő kérésére a tárgyalás ennél rövidebb időtartamon belül is megtartható. A gazdasági szereplő az 1 bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni. A piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartásáról, valamint a döntés felülvizsgálatáról haladéktalanul intézkedik.

A piacfelügyeleti hatóság és a gazdasági szereplő a tárgyalás időpontjáról az Ákr. A tárgyalás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a gazdasági szereplő álláspontját előadja, továbbá bizonyítékait bemutathassa. A tárgyalásról és annak eredményéről a piacfelügyeleti hatóság köteles jegyzőkönyvet felvenni, amelynek egy példányát a meghallgatott vagy képviselője részére át kell adni, vagy meg kell küldeni részére.

Az adatbázis tartalmazza a termék azonosítására alkalmas adatokat, így különösen a termék pontos megnevezését, származási helyét, a gyártás időpontját, a gyártó, forgalmazó nevét, címét, a véglegessé vált közigazgatási határozat számát, keltét. Ezen termék tekintetében a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság és a piacfelügyeleti hatóság információcseréje kölcsönös és kötelező. A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság a hivatalos értesítési formanyomtatvány felhasználásával a RAPEX-en keresztül tájékoztatja az Európai Bizottságot az intézkedésekről, megjelölve azok okát is.

A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések módosításáról vagy a termék visszahívásáról haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot. Amennyiben a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság útján az Európai Unió más tagállamából származó, a fentieknek megfelelő értesítést kap, tájékoztatja az Európai Bizottságot a részéről megtett intézkedésekről.

A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság határozata alapján haladéktalanul értesíti a piacfelügyeleti hatóságot, és az a határozatban megjelölt más határidő hiányában legfeljebb 20 napon belül meghoz minden szükséges intézkedést a határozat végrehajtása érdekében.

A határozat végrehajtásáért felelős piacfelügyeleti hatóságnál az érintettek a határozat közzétételét követő 30 napon belül észrevételeket tehetnek. A piacfelügyeleti hatóság a lehető legrövidebb időn belül a KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja a szóban forgó vegyi anyaggal vagy készítménnyel, valamint annak ismert és rendelkezésre álló helyettesítőivel kapcsolatos lényeges adatokra vonatkozó összegzést vagy tájékoztatást. A KPIR működtetéséért felelős fogyasztóvédelmi hatóság közli az intézkedésnek a fogyasztók egészségére és biztonságára gyakorolt várható hatásait, valamint a veszély értékelését.

Wolters Kluwer Új Jogtár bejelentkezés. Koronavírus-infó Hatályos jogszabályok Új jogszabályok Módosított jogszabályok Önkormányzati rendelettár Ezer év törvényei Új Jogtár bejelentkezés Jogtár. Hatályos jogszabályok Keresés A jogszabály mai napon Váltás a jogszabály következő időállapotára Megnyitom a Jogtárban. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!