Utmutato a pedagogus minositesi rendszerhez


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 341255292
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 7,61

MAGYARÁZAT:Utmutato a pedagogus minositesi rendszerhez

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat.

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák. A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

Az Oktatási Hivatal honlapján december óta érhető el a pedagógusminősítési rendszer általános tájékoztatója, az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány. Mit tartalmaz a www. Tartalmazza a pedagógusminősítési rendszer minden fontos részletét, konkrét segítséget nyújt a pedagógusoknak a minősítésre való hatékony felkészüléshez, összefoglalja az e-portfólióval kapcsolatos tudnivalókat, annak elkészítéséhez formanyomtatványok, dokumentumminták és -sablonok, illetve segítő szempontsorok is megtalálhatók benne.

A tájékoztató márciusban kiegészül a speciális területekhez és szakokhoz kötődő anyagokkal, így például az óvodai, a kollégiumi, az alapfokú művészeti, a gyógypedagógiai neveléshez, illetve a szaktantárgyakhoz kapcsolódó tudnivalókkal. Erre Azoknak a pedagógusoknak, akik a fenti feltételeknek nem tesznek eleget, javasoljuk, hogy tanulmányozzák az Útmutatót, ismerjék meg a minősítési eljárást, illetve a kiadvány alapján megkezdhetik az anyagok gyűjtését, mérlegelhetik, hogy a dokumentumok melyik kompetenciához rendelhetők, átgondolhatják a reflexiókat.

Érdemes időt hagyni arra, hogy az anyag összeálljon kerek egésszé, és ezek után az utolsó fázis a feltöltés. Az Útmutató tanulmányozása során a minősítési rendszerrel kapcsolatban felmerült kérdéseket a  minosites oh. Nyitottak vagyunk az észrevételekre, a jobbító szándékú javaslatokra, hiszen a visszajelzések alapján tudjuk elvégezni a szükséges korrekciókat, illetve a pilotprojektek keretében idén sorra kerülő próbaminősítés, gyakornoki próbaminősítő vizsga, valamint 20  e-portfólió értékelésének tapasztalatai alapján van lehetőség a minősítés továbbfejlesztésére.

A projekttel kapcsolatos információk megtalálhatók a www. A tartalom kialakításához hozzájárultak a projekt szakmai szakértői, bevontunk felsőoktatási és köznevelési intézményekben dolgozó szakembereket, valamint folyamatosan együtt dolgozunk konzorciumi partnereink, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Educatio Nkft.

Ugrás a tartalomra.