Szte mk szakdolgozati utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 589714047
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 8,83

MAGYARÁZAT:Szte mk szakdolgozati utmutato

A programot mindazoknak ajánlják a szervezők, akik érdeklődnek az innovatív pedagógia, a hallgatói motiváció és elkötelezettség témája iránt. Toggle navigation. Alapértelmezett színséma. FelvételizőknekHallgatóknakMunkatársainknakAlma Mater. A szervezők várják az állást kínáló cégek, illetve a mikrovállalkozások és szolgáltatók jelentkezését is az online eseményre.

Mérnökhallgatók jelentkezését várja a Moltech AH Kft. Biztonságos élelmiszereket gyárt Szabad Alex, az SZTE-n végzett mérnök Az egészséges desszertek készítéséről, sportolásról és a szegedi élelmiszeripari képzésről beszélgettünk Szabad Alexszel, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának frissen végzett élelmiszerbiztonsági és —minőségi mérnökével.

Például az SZTE Mérnöki Karon így fejleszthetik tovább az ember és gép együttműködését segítő, puha anyagokból épített soft-aktuátorral ellátott rehabilitációs eszközök 3D modelljét. Ismét várja a jelentkezőket a Dr. Huszka Tibor élelmiszeripari szakmai klub! Hallgatóink a szakma legjobbjaitól tanulhatnak a szakmai klub keretében. Friss hírek. Marad az online oktatás a tavaszi félévben is. Demonstrátori pályázat eredmények.

További hírek. Duális képzés. Szakirányú továbbképzés. Fedezd fel! Tudományos Diákkör. AdatvédelemImpresszumSegítség.

A titkosítottnak minősített témák további szabályozása az 1. Az Informatikai Intézet kiegészítő követelménye, hogy nem tanári szakokon a hallgató nem nyújthat be olyan dolgozatot, amelyet már korábban más szakon, a záróvizsga részeként megvédett. Informatika tanár szakok esetén a szabályozás kiegészül az Osztatlan féléves és rövid ciklusú informatikatanári portfólió, szakdolgozat és záróvizsga szabályzat ával.

A dolgozat témája olyan informatikai szakmai probléma megoldása, amivel a hallgató bizonyítja, hogy a tananyagot elsajátította, járatos a szakirodalomban, képes a megfelelő szakmai megoldások megtalálására, a tanultakat alkalmazni tudja és általában a szakmában felmerülő szokásos feladatokat képes önállóan megoldani. A dolgozat témája kutatási, fejlesztési vagy alkalmazói jellegű, esetleg ezek kombinációja lehet.

Az elméleti jellegű dolgozatoknak a számítástudományhoz, illetve határterületeihez, míg a gyakorlati jellegű dolgozatoknak az informatikai hardver, szoftver technológiákhoz, eszközrendszerekhez kell kapcsolódnia. Gazdaságinformatikus BSc, mérnökinformatikus BSc, molekuláris bionika mérnöki BSc, programtervező informatikus BSc és üzemmérnök-informatikus BProf szakok képzésének keretében készítendő szakdolgozat témák tartalmi elemei:.

Informatika tanár szakok esetén a fenti témák mellett informatika szakmódszertani tartalmú témák is elfogadhatók illetve ajánlottak. Támogatandó, ha a dolgozat projekt keretében kerül kidolgozásra. Ugyanakkor a témakiírásoknak szeparáltnak kell lenniük, amelyek külön-külön fogalmazzák meg az elvégzendő feladatokat. A dolgozatoknak önállóan értékelhetőnek kell lenniük, azoknak külön-külön meg kell felelniük az elvárásoknak.

A TDK dolgozatokban felhasznált munka a dolgozat elkészítéséhez is felhasználható, a TDK dolgozat ugyanakkor önmagában nem fogadható el szakdolgozat vagy diplomamunkának. A dolgozatok témáit kiíró egységek az Informatikai Intézet tanszékei és a Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport továbbiakban Intézeti egységek.

A témakiírások közzététele folyamatosan történik, a kiírt témák a BIR -ben érhetők el link. A témák kiírását a témák felelősei végezhetik, a témákat az Intézeti egység vezetője tanszékvezető, kutatócsoport vezető engedélyezi. A témakiírás tartalmazza a témavezető megjelölését, a megoldandó feladat ismertetését, a megoldáshoz rendelkezésre álló, felhasználható eszközöket pl.

Belső téma az, amikor az Intézeti egység a 4. Ez a munkatárs lesz a témavezető és egyben témafelelős is. Külső téma az, amit a 4. Ekkor — a téma elfogadása esetén — a hallgató munkáját közvetlenül nem Intézeti egység munkatárs irányítja, hanem a témát javasló szakember. Ebben az esetben a külső témát befogadó Intézeti egység vezetője egy belső konzulenst nevez ki, aki a téma felelőse lesz. A belső konzulens a téma kidolgozása során az Intézeti szabályozásoknak megfelelő szakmai felügyeletet látja el, a témavezető által javasolt érdemjegy megállapításánál pedig a 3.

A hallgató saját, "hozott témát" is feldolgozhat dolgozatában. Ebben az esetben az eljárás az, hogy a hallgató vagy valamely Intézeti egység munkatársát kéri fel a témavezetésre, és ekkor a felkért munkatárs a belső téma szabályai szerint intézi az ügyet tovább, vagy egy külső szakembert kér fel a témavezetésre, aki ebben az esetben a külső téma szabályai szerint jár el.

A hallgató tanulmányozza az Intézeti egységek által meghirdetett témákat, majd felkeresi a kiválasztott témához megjelölt témavezetőt, a téma kellő mélységű megismerése céljából. A hallgató részletes ismeretek birtokában választ. A témák a BIR felületén érhetők el, az jelentkezés után, az egyes témákra az oktató veszi fel a hallgatókat.

A kiválasztott témáról a hallgató egy rövid munkatervet készít, mely tartalmazza — legalább havi bontásban — a feladat megoldásának ütemezését, az elvégzendő feladatokat és a várható eredményeket. Általában egy témán egy hallgató dolgozik. Amennyiben az a különleges helyzet áll elő, - a feladat mérete vagy egyéb más ok miatt — hogy egy témán több hallgató dolgozik, akkor is minden hallgató önálló dolgozatot készít, melyben kötelezően ki kell térni arra, hogy melyek a saját és melyek a munkatársak eredményei.

A munkatársak által elért eredmények csak hivatkozásként és nem a dolgozat érdemi fejezeteinek részeként szerepelhetnek a dolgozatban. A dolgozat készítője más szakon benyújtott dolgozatából ugyanolyan módon használhat fel részeket a dolgozatában, mint más idegen munkákból. A dolgozat elkészítéséhez szükséges szakmai munkát a hallgató a tantervében rögzített szakdolgozat vagy diplomamunka kurzusok keretein belül végezheti el. A Molekuláris-bionika BSc szakot kivéve, két kurzust kell felvenni, a második kurzus előfeltétele az első teljesítése.

A téma felvételét követően témát váltani kizárólag a témavezetők — az eredeti és az új — egyetértésével lehet. Ilyen esetben a hallgatónak vállalnia kell, hogy az új témával kapcsolatos minden elvárást a még rendelkezésére álló szakdolgozati és diplomamunka kurzusok keretén belül teljesíti. A hallgató köteles a témavezetőnek a munka haladásáról rendszeresen — a témavezetővel egyeztetett időpontokban — beszámolni.

Amennyiben a hallgató a rendszeres beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az adott félévet elégtelen gyakorlati jeggyel kell lezárni. Sikertelen szakdolgozati vagy diplomamunka kurzus vagy az éves munkaterv nem teljesítése esetén a témaválasztás folyamatát meg kell ismételni. Mindkét illetve a Molekuláris-bionika szak esetén egyetlen szakdolgozat vagy diplomamunka kurzusok teljesítését követően új dolgozat téma nem választható. A szerzői jog — ha a hallgató és a témavezető másként nem rendelkezik egy közös megállapodásban — mind a témavezetőt, mind a hallgatót megilleti.

A dolgozatban elért eredményeket a későbbi munkáikban a közös eredményekre hivatkozva szabadon felhasználhatják. A hallgató felelős azért, hogy a felhasznált anyagok, forráskódok szerzői jogait és licenc feltételeit tiszteletbe tartsa. A dolgozat terjedelme mellékletek nélkül alapszakon oldal, mesterszakon oldal, a dolgozatra vonatkozó pontos szerkezeti és formai követelményeket a 2. A dolgozat beadandó egy bekötött példányban, elektronikusan pdf formátumban, valamint a témavezetővel egyeztetett formában pl.

Az összes, elektronikusan vagy fizikailag beadott példány, az aláírást leszámítva, meg kell egyezzen. Nem magyar nyelvű dolgozat készítését a intézet engedélyezheti, de a dolgozat mellé ekkor oldalas magyar nyelvű illetve a képzés nyelvével megegyező összefoglalót kell készíteni. Az idegen nyelv helyességéről a bírálatban nyilatkozni kell. A dolgozat leadásának módját és határidejét az Intézet Záróvizsga ügyrendje, valamint a vonatkozó Kari szabályozások és hirdetmények határozzák meg.

A bírálatot a témavezető a bírálati lap lásd itt szempontjai alapján készíti. A bírálat eredményeként javaslatot tesz a dolgozat érdemjegyére. A dolgozat bírálatának határidejét az Intézet záróvizsga ügyrendje szabályozza. A dolgozat végleges érdemjegyét a záróvizsgán a záróvizsga bizottság állapítja meg. A dolgozat elbírálási szempontjait a 3. A dolgozat védése a záróvizsga része, ideje kb.

A témakiírás és a dolgozat nyilvános, ami azt jelenti, hogy az elkészült dolgozatot az egyetemi szabályozásoknak megfelelően bárki megtekintheti. Az Intézeti egységek, illetve az oktatók saját hatáskörben döntenek arról, hogy ezen túlmenően a náluk készült dolgozatokról milyen nyilvántartást vezetnek. Védést követően a bekötött dolgozatokat a hallgató elviheti. Az Intézet nem biztosítja a dolgozatok tárolását.

Az elektronikus mellékletek elérhetők a Záróvizsga bizottság tagjai számára, sikeres védést követően az Intézet munkatársai számára is, azonban az Intézet nem biztosítja azok hosszú távú tárolását. Felvételizőknek Hallgatóknak Munkatársaknak Érdeklődőknek. Rólunk Oktatás Kutatás Együttműködés. Elérhetőség BIR. Ugrás a tartalomra. Keresés űrlap Keresés. English Magyar. Jelenlegi hely Címlap » Hallgatóknak » Diplomamunka, szakdolgozat.

Érintett szakok Gazdaságinformatikus BSc szak Mérnökinformatikus BSc szak Programtervező informatikus BSc szak Üzemmérnök-informatikus BProf szak Villamosmérnök BSc szak Gazdaságinformatikus MSc szak Mérnökinformatikus MSc szak Programtervező informatikus MSc szak A következő két szak esetén, ha a hallgató témavezetője vagy konzulense az intézet munkatársa: Molekuláris bionika mérnöki BSc szak Info-bionika mérnöki MSc szak Informatika tanár szakok esetén a szabályozás kiegészül az Osztatlan féléves és rövid ciklusú informatikatanári portfólió, szakdolgozat és záróvizsga szabályzat ával.

A dolgozat témája, tartalmi elemei A dolgozat témája olyan informatikai szakmai probléma megoldása, amivel a hallgató bizonyítja, hogy a tananyagot elsajátította, járatos a szakirodalomban, képes a megfelelő szakmai megoldások megtalálására, a tanultakat alkalmazni tudja és általában a szakmában felmerülő szokásos feladatokat képes önállóan megoldani.

Az alapképzési szakok szakdolgozati tartalmi követelményei Gazdaságinformatikus BSc, mérnökinformatikus BSc, molekuláris bionika mérnöki BSc, programtervező informatikus BSc és üzemmérnök-informatikus BProf szakok képzésének keretében készítendő szakdolgozat témák tartalmi elemei: Algoritmikus témájú szakdolgozat tartalmi követelménye: A kiírásban szereplő irodalomban megfelelő részletességgel megadott algoritmusok implementálása, tesztelése, elemzése.

Optimalizálási témájú szakdolgozat tartalmi követelménye a hallgató számára megadott meghatározott szűkebb feladathoz az ismert és elérhető algoritmusok közül egy vagy néhány implementálása, tesztelése, valamint az előnyök és a korlátok bemutatása alkalmas mintafeladatokon, vagy standard tesztfeladat halmazon. Gazdasági témájú szakdolgozat tartalmi követelménye a hallgató számára megadott gazdasági témájú feladathoz az ismert és elérhető algoritmusok közül egy vagy néhány implementálása, tesztelése, valamint az elérhető gazdasági előnyök és az alkalmazhatósági korlátok illusztrálása példákkal.

Szoftverfejlesztés témájú szakdolgozat tartalmi követelménye a hallgató számára egy informatikai rendszer vagy annak jól elkülöníthető részének megvalósítása. A szakdolgozatnak igazolnia kell, hogy a hallgató megfelelő szintű programozói kompetenciával rendelkezik. A műszaki informatikai témájú szakdolgozat tartalmi követelménye az informatika módszereit igénylő műszaki tartalmú feladat megoldása és annak megfelelő dokumentálása. Mesterképzési szakok diplomamunkájának tartalmi követelményei Gazdaságinformatikus MSc, Mérnökinformatikus MSc, Programtervező informatikus MSc és Info-bionika mérnöki MSc szakok képzésének keretében készítendő diplomamunka témák tartalmi elemei: Algoritmikus jellegű diplomamunka.

Adott problémára fejlesszen ki algoritmust, annak helyességét ellenőrizze, becsülje meg az algoritmus erőforrásigényét és azt, vagy egy új tudományos publikációban ismertetett algoritmust hatékonyan implementáljon, teszteljen, és hasonlítsa össze az irodalomban feldolgozott algoritmusokkal.

A dolgozat tartalmazzon eredeti, újszerű hozzájárulást algoritmikus vagy metodológiai kiértékelés szempontból. Szoftverfejlesztés jellegű diplomamunka. Önállóan fejlesszen ki egy szoftver rendszert vagy annak jól elkülöníthető részétazt vigye végig egész életciklusán, a specifikációtól és tervezéstől az implementációig, a dokumentációig és a tesztelésig. Elméleti számítástudomány tartalmú diplomamunka.

Az adott terület, problémakör több szempontból való bemutatásán, az irodalom újszerű feldolgozásán kívül tartalmazzon önálló eredményeket, megállapításokat, vagy mutassa be az eredmények újszerű alkalmazásait. Gazdasági jellegű diplomamunka. Gazdaságban, iparban felmerülő kérdéshez modell felállítása, ennek informatikai szempontból való vizsgálata a megoldható feladatok méretének jellemzése, adott minőségű megoldás műveletigényének megadása a méret függvényében, az alkalmazhatóság korlátainak ismertetése.

Műszaki informatika jellegű diplomamunka. Egy műszaki területhez kapcsolódó feladat informatikai módszereket alkalmazó megoldását végezze el és mutassa be. Dokumentálja a megoldás működési tesztjét is; amennyiben a munka elméleti, a gyakorlati alkalmazásokkal való kapcsolatot tegye világossá. Emelje ki eredményeinek újszerűségét, hasznosságát.

Projektmunkák Támogatandó, ha a dolgozat projekt keretében kerül kidolgozásra. A téma kiírása, témavezető A dolgozatok témáit kiíró egységek az Informatikai Intézet tanszékei és a Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport továbbiakban Intézeti egységek. A téma kétféle lehet, belső vagy külső téma. Jelentkezés a témára és a dolgozat készítése A hallgató tanulmányozza az Intézeti egységek által meghirdetett témákat, majd felkeresi a kiválasztott témához megjelölt témavezetőt, a téma kellő mélységű megismerése céljából.

A dolgozat értékelésébe kizárólag az új, a hallgató által elért eredmények számítódnak be. A szerzői jog A szerzői jog — ha a hallgató és a témavezető másként nem rendelkezik egy közös megállapodásban — mind a témavezetőt, mind a hallgatót megilleti. A dolgozatra vonatkozó követelmények A dolgozat terjedelme mellékletek nélkül alapszakon oldal, mesterszakon oldal, a dolgozatra vonatkozó pontos szerkezeti és formai követelményeket a 2.

A dolgozat nyelve A dolgozat nyelve megegyezik az képzés nyelvével. A dolgozat leadása A dolgozat leadásának módját és határidejét az Intézet Záróvizsga ügyrendje, valamint a vonatkozó Kari szabályozások és hirdetmények határozzák meg.

Nyilvántartások A témakiírás és a dolgozat nyilvános, ami azt jelenti, hogy az elkészült dolgozatot az egyetemi szabályozásoknak megfelelően bárki megtekintheti. Elfogadva az Informatika Intézet Tanácsa által