Zanussi mosogep hasznalati utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 594263387
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 13,12

MAGYARÁZAT:Zanussi mosogep hasznalati utmutato

Quick Links. Table of Contents. Table of  Contents. Previous  Page. Next  Page. Zanussi instructrion manual front-load washer zwc w 24 pages. Zanussi washing machine zwf w instruction booklet 28 pages. Zanussi instructrion manual front-load washer zwf w 28 pages. Zanussi instructrion manual compact washer zwf w, zwf w, zwf s, zwf w 28 pages. Zanussi instructrion manual front-load washer zwf w, zwf w, zwf w 28 pages.

Zanussi instructrion manual compact washer zwf w, zwf w 28 pages. Page 2 Thank you for selecting our appliance We wish you lots of enjoyment with your new appliance and we hope that you will consider our brand again when purchasing household appliances. Please read this user manual carefully and keep it throughout the product life cycle as a reference document.

If all transit pac- kaging is not completely removed, the These warnings are for the safety of you and appliance or surrounding furniture could be others around you. Page 5 drain hose. This way, the water remaining in the hoses will be drained away, avoiding any ice formation which would damage your appliance. Before turning your appliance on again, ensure that it is installed in an area where the tempera- ture will not fall below freezing.

Using for the first time mended by detergent manufacturers. Unplug the appliance before cleaning. Regularly clean out the object trap which is loca- ted at the bottom of the drum : Descaling the appliance To descale the appliance, use an appropriate non-corrosive product designed for washing machines. Page Operating Problems Operating problems Numerous checks were carried out on your the sections below before contacting the after- appliance before it left the factory.

However, sales service. Page Environment Environment Disposing of the appliance Protecting the environment To save water and energy and therefore help All materials carrying the symbol are recy- protect the environment, we recommend the fol- clable. Remove all protective packaging for transit before using for the first time. Keep in case nee- ded for future transit : Transporting a non-secu- red appliance may damage internal components and cause leakages and malfunctions.

The appliance can also be damaged through physi- cal contact. Page Water Supply Open the water inlet tap. Check there are no leaks. The water inlet hose can not be extended. If it is too short, please contact the after-sales service. Drainage - The connector at the To install your washing machine at the same end of the flexible hose level as surrounding furniture, proceed as fol- can be attached to all The drain hose must never be stretched.

If it is too short, contact a tradesperson. Electrical connection This washing machine must only be connected in single-phased V. Check the fuse size : 10 A for V. The appliance must not be connected with an extension lead or multi-plug adaptor. Page 23 Összefoglaló Figyelmeztetések Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen Ellenőrizze a készülék általános állapotát.

Page Hogyan Mossunk Hogyan mossunk? Page 30 centrifugálási sebesség Nyomja meg a kívánt gombot, illetve gom- bokat ; ekkor kigyulladnak a megfelelő jelző- kiválasztása fények. A gomb ismételt megnyomásakor a jelzőfény kialszik. A készülék, ajtaja csak a mosás vége után körülbelül 2 perccel nyitható ki. A ruhák kivétele. Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és zárja a vízcsapot. Page 34 Ha a víz lágy, kissé csökkentse az adago- lógolyóval, akár a mosószerfiókba töltve lást.

Ha a víz kemény vízlágyító használata használhatók, viszont mindkét esetben javasoltvagy ha a ruhanemű nagyon azonnal el kell indítani a mosóprogramot. Csak a készülék lecsatlakoztatása után végezze el a tisztítását. A készülék vízkõmentesítése Vízkõmentesítéshez a mosógéphez való nem korrozív terméket használjon. Tartsa be a cso- magoláson található adagolást és alkalmazási Durva szűrő gyakoriságot. Készülékház Tisztítsa meg rendszeresen a tartály alján található Page 36 Befolyócsõ szûrõi Megtisztításukhoz a következõk szerint járjon el Page Működési Probléma Esetén Működési probléma esetén Készüléke gyártás során számos el az alább felsorolt ellenőrzéseket, mielőtt ellenőrzésen ment át.

Amennyiben vala- szerelőt hívna. Page Környezet Környezet Kiselejtezés Környezetvédelem Víz- és energiatakarékossági okokból és szimbólummal jelzett minden anyag ezáltal a környezet megóvása érdekében újrahasznosítható. Üzembe helyezés előtt mindenképpen távo- lítsa el a szállítás közbeni védelemre szol- gáló védőcsomagolást. Page 43 Nyissa ki a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy nem lyukas-e. A befolyócsövet nem szabad meghosszab- bítani.

Ha túl rövid, forduljon a szakszervi- zhez. Vízleeresztés Amennyiben mosógépét a szomszédos - A flexibilis cső külső bútorokhoz kívánja igazítani, a következők vége mindenfajta szi- szerint járjon el : fonkimene-thez csat- lakoztatható. Page 44 levegő beáramlása, az esetleges szivornya- hatás elkerülése érdekében.

A kifolyócső semmilyen esetben sem hoss- zabbítható meg. Ha túl rövid, forduljon sza- kemberhez. Elektromos bekötés A mosógép csak egyfázisú V feszültsé- gre köthető rá. Ellenőrizze a hálózati biztosítékot : 10 A, V. Page Jótállás Jótállás Európai jótállás A készülékre az Electrolux a mellékelt doku- mentumban European Address Services felsorolt minden országban garanciát nyújt, a garancialevélben feltüntetett, illetve a hatályos jogszabályban előírt időtartamra.

Amennyiben a vásárló az alábbiakban felso- rolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi követelmé- nyek teljesítése esetén a készülékre vona- tkozó Page 70 www. Print page 1 Print document 70 pages. Cancel Delete. Sign In OR. Don't have an account? Sign up! Restore password. Upload from disk. Upload from URL.

A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat Szponzorált linkek. Töltse le a dokumentumot, ha az az Ön által keresett felhasználói kézikönyv, használati útmutató, brosúra vagy kapcsolási rajz. A Lastmanuals semmilyen módon nem tehető felelőssé, amennyiben a keresett dokumentum nem elérhető, nem teljes, nem a megfelelő nyelvű vagy nem a megadott típusra vonatkozik illetve nem a megadott nyelvű.

A Lastmanuals nem nyújt fordítási szolgáltatásokat. Copyright © - LastManuals - Minden jog fenntartva. Valamennyi említett márka és védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona. Használati utasítás ZANUSSI ZWQ A Lastmanuals lehetőséget biztosít a felhasználók számára, hogy azok egymás között megosszanak, tároljanak és kereshetővé tegyenek olyan dokumentumokat, amelyek készülékek és programok felhasználásával kapcsolatos adatokat tartalmaznak: használati útmutatókat, felhasználói kézikönyveket, műszaki leírásokat Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál.

Felállításihely Apadlónaktisztánakésszáraznak, mindennempolírozószertõlmentesnekkelllenni, hogyamosógépne csússzonmegrajta. Ügyeljenarra, hogyakészülékse afalhoz, seakörnyezõbútorokhozneérjenhozzá. Haakészüléktõlvalamilyen ok miatt megválik, akkor ezt a Használati útmutatót is adjaátazújtulajdonosnak, hogyõismegismerhesseakészülék biztonságoshasználatáhozszükségestudnivalókat.

Tartsa be az itt leírtakat. A következõ útmutatások mindenki biztonságát szolgálják. Vegye figyelembe õket a készülék elhelyezésénélésahasználataközbenis. Hakétségevan, nézzemeg aruhanemnlévõtextilcímkét. A kemény, éles tárgyak tk, csatok, csavarok, stb. Ha elõzõleg ilyen szerrel tisztítást végzett, akkor várja meg, amíg a tisztítószer elpárolog az anyagból.

A túladagolásfoltokateredményezhet. Megjegyzés : Javasoljuk, hogy használat után hagyja nyitvaafedeletésamosódobot, hogyamosódobkiszellõzzön. Amosószerekadagolása A mosógépeket úgy fejlesztettük ki, hogy csökkentse a vízésmosószerfogyasztást, ígycsökkentseamosószergyártókáltaljavasoltadagokat. Öntseamosóportafõmosásrekeszbe ésazelõmosás rekeszbehakiválasztottaaz"elõmosás"opciót.

Öntse azöblítõszertarekeszbe ésafehérítõszertarekeszbehaszükséges. Hakülönbözõtípusúmosószerekethasznál, lapozzafela "Mosószerek és adalékok" címszót a Mosási útmutatóban. Centrifugálásifordulatszámbeállító gomb Válassza ki a ruhanemnek és a program végén kívánt nedvességtartalomnakmegfelelõcentrifugálásisebességetattólfüggõen, hogymilyenszárításilehetõségekállnakrendelkezésére.

A gomb a lehetséges sebességeket pamut anyagok mosására szolgáló programok esetén, illetve a szivattyúzás helyzetét mutatja. Ezek a sebességek a mszálas, gyapjú és kényes ciklusok esetén csökkentésrekerülnek. Hõmérsékletválasztó Válassza ki a kiválasztott programhoz megfelelõ mosási hõmérsékletet felhasználva a programtáblázatban található információkatés tartsa be a mosásra kerülõ egyes ruhadarabok kezelési címkéjén feltüntetett hõmérsékletet lásdamosásiútmutatót.

Anyomógombokkiválasztása Nyomjamegakiválasztottnyomógombokat. Aruhanemkcsoportosításaés 6. Mosószerekésadalékok Amosószerekgyártóiacsomagolásonadjákmeg, hogy elõkészítéseamosáshoz · A normál mosásnál a mosás és a centrifugálás is energikusabb, érzékeny programnál pedig kíméletesebb. Különbözõ típusú anyagok egyidej mosásakor olyan programot és hõfokot válasszon, amelyalegtöbbanyagfajtánakmegfelel.

Ellenkezõ esetben a fehérek elszínezõdhetnek, vagy elszürkülhetnek. Ezértaz elsõmosásalkalmávalatöbbitõlelkülönítvemossaki õket. Kizárólag automata mosógépbe ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon. Nemjavasoljukegyszerretöbbfélemosószerhasználatát, mivelazkárosíthatjaaruhanemket. Afelhasználandómosószermennyiségefüggamosandó ruhanem mennyiségétõl, a víz keménységétõl és a ruhanemszennyezettségénekmértékétõl. Ha a víz lágy, kissé csökkentse az adagolást.

Felhasználói kézikönyv keresése.