Ksh munkaugyi statisztikai adatszolgaltatas utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 826533715
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,38

MAGYARÁZAT:Ksh munkaugyi statisztikai adatszolgaltatas utmutato

A programban az alapértelmezett paraméterezés a hivatkozott kitöltési útmutatónak megfelelően került beállításra. Adatszolgáltatási kötelezettség Az adatszolgáltatás az Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek. A kérdőív előlapjának kitöltése. Törzsszám: az adatszolgáltató adószámának első nyolc számjegye.

Megye: az adatszolgáltató székhely szerint megyekódja. A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai Kapcsolattartás céljából kérjük a szervezet vezetőjének nevét, telefonszámát és e-mail címét megadni. Abban az esetben, ha a kérdőívet a szervezet vezetője tölti ki, a következő pontban található, a kitöltő adataira vonatkozó részt üresen lehet hagyni. A kitöltő adatai A kitöltő napközbeni kapcsolattartási adatai.

Ha a kérdőívet könyvelő cég tölti ki, kérjük annak törzsszámát adószám első nyolc számjegyét az utolsó oszlopban szíveskedjenek megadni! Megjegyzés Kérjük, hogy a kérdőívvel, illetve annak kitöltésével kapcsolatos megjegyzéseiket, észrevételeiket, javaslataikat ebben a rovatban tüntessék fel.

Ugyancsak itt kérjük leírni az előző időszak adataitól való jelentős eltérés indoklását is. Ebben az esetben kérjük a megfelelő kódot is feltüntetni. Egyéb ok miatt nemlegesség kód: esetén mindenképpen kérjük a rövid szöveges indoklást is. A kérdőív kitöltésére fordított idő Kérjük adja meg, hogy a kérdőív kitöltése mennyi időt vett igénybe! Több kitöltő esetén a ráfordított időt kérjük összegezni! A kitöltési időbe tartozik a kérdőív és a kitöltési útmutató megismerése, a kért adatok összegyűjtése, a kérdőív kitöltése, több kitöltő esetén a koordinatív tevékenység ideje, a kitöltött kérdőív ellenőrzése, valamint az esetleges segítségkérés, konzultáció a KSH ügyintézőjével.

Havi és negyedéves gyakoriságú adatgyűjtés esetén csak a tárgyévben először beküldött kérdőíven kérjük e kérdés kitöltését. Egyéb tudnivalók Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó e. A kérdőívek nemleges válasz esetén is beküldendők! Ha a beérkezési határidő munkaszüneti napra esik, az adatlapokat a határidőt követő munkanapra kell beküldeni.

Adategyeztetés érdekében a kitöltött kérdőívről célszerű másolatot készíteni. Az előnyomtatott — nyilvántartásunkban szereplő — név, székhelycím vagy egyéb adatokban bekövetkezett változást kérjük az adatlapok beküldésével egyidejűleg jelezni.

A kérdőív kitöltésével kapcsolatban felmerülő kérdésekre a KSH Vállalkozás-statisztikai főosztályának munkatársai adnak felvilágosítást. Itt lehet az esetleg szükségessé váló pótnyomtatványokat is beszerezni. A kérdőív borítóján a kitöltő elérési címe és telefonszáma rovatban azt a címet és telefonszámot kérjük feltüntetni, ahol munkaidőben kapcsolatot lehet teremteni a kérdőív kitöltőjével az esetleges problémák tisztázása céljából.

A jelentés kitöltésére vonatkozó előírások A jelentés az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat előírása alapján került összeállításra. Amennyiben nyilvántartási rendszerükből a kért adatok közvetlenül, esetleg tételes kigyűjtéssel sem állapíthatók meg, gondos becsléssel megállapított adatokat kérünk jelenteni.

Minthogy a hiányzó adatok tájékoztatási kötelezettségeink teljesíthetőségét és megbízhatóságát hátrányosan érintik, a nemzetközi statisztikai gyakorlatnak megfelelően a szakszerű becsléssel készült adatokat elfogadjuk és nagyra értékeljük. A kérdőívek kitöltése előtt kérjük gondosan áttanulmányozni a vonatkozó kitöltési útmutatót.

Az adatgyűjtés célja Az adatgyűjtés célja a nemzetgazdaság évközi teljesítményének mérése és a hazai tájékoztatási kötelezettségen túl az Európai Unió előírásainak megfelelő nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének megalapozása. Az adatok utólagos módosítása A már jelentett statisztikai adatokat a következőképpen lehet módosítani: amennyiben az adatszolgáltató valamely korábban jelentett adatban jelentős nagyságrendű hibát fedez fel, az észlelés időpontjában a tárgyidőszak adatát az eltéréssel nem korrigálhatja.

A hibás időszak helyes adatait tartalmazó kérdőívet levelet a KSH Vállalkozás-statisztikai főosztályához kell megküldenie. Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét! Hasznos volt az információ? Ügyfélszolgálat: Küldje el ezt a cikket! Cikk nyomtatása. Útmutató — KSH statisztika Útmutató a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz A programban az alapértelmezett paraméterezés a hivatkozott kitöltési útmutatónak megfelelően került beállításra.

Hasznos volt. Nem volt hasznos. Kapcsolódó bejegyzések. Kulcs-Bér Kezdőlap Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Verziótájékoztatók Aktuális információk Törvényi változások Törvényi változások január 1.

TB naptárak TB naptár Útmutató a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz.

Sajtószoba Kapcsolat English. Időfelhasználás, időmérleg Igazságszolgáltatás Információ, kommunikáció Ipar Jövedelem és fogyasztás Kormányzati pénzügyek Környezet, kommunális ellátás Kultúra. Szállítás, közlekedés Szociális ellátás Területi adatok Tudomány és technológia Turizmus, vendéglátás. Cenzusok Mikrocenzus Népszámlálás Agrárcenzus Európai lakossági egészségfelmérés EDP jelentés Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról Nyilvános mikroadatok.

Kiadványok Gyorstájékoztatók Kiadványtár Innen elérhető a KSH összes letölthető kiadványa, valamint megvásárolhatók a nyomtatott, e-polcos, CD kiadványok. Egyéb Az európai statisztikai adatok közzététele a Brexit után a statisztikai publikációkban Közzétételi és revíziós naptár.

Egyéb szolgáltatások Besorolási állásfoglalások Statisztikai számjel Igazolások kiadása. Általános információk Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés Szolgáltatásaink térítési díjai. Egyéb A felhasználói igények írásban történő benyújtására a Lépjen velünk kapcsolatba!

Metainformációk Szakstatisztikák A KSH felelősségében lévő szakstatisztikák; azok adatforrásai, adatelőállítási folyamata, módszerei, eredménytermékei és ezek dokumentációi Adatfelvételek A KSH által a hivatalos statisztikák fejlesztését, előállítását és közzétételét támogató adatgyűjtések, valamint adatátvételek információi Regiszterek A KSH által kezelt statisztikai regiszterek és azok részletes módszertani információi Fogalmak, definíciók A KSH által publikált eredménytermékekben, illetve a statisztikai adatelőállítási folyamatokban használt legfontosabb fogalmak és nomenklatúrák információi.

Módszertani keretrendszer Módszerek és irányelvek A statisztikai adatelőállítási folyamatot és annak elemeit támogató módszertani ajánlások és irányelvek. Háttérinformációk Adatvédelem Adatfelvételekre vonatkozó jogszabályok Összeírói, kérdezőbiztosi hálózat Statek Kft. Szervezet Tevékenység Szervezet Karrier Közérdekű adatok A KSH története Nemzetközi együttműködés Nemzetközi kapcsolatrendszer Nemzetközi rendezvények tanulmányút, workshop, konferencia Nemzeti statisztikai hivatalok Egyéb nemzetközi szervezetek.

Nyomtatványok - Útmutatók, segédletek, Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz   Érvényes: