Szovegertes szovegalkotas tanari kezikonyv 7


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 709912269
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,49

MAGYARÁZAT:Szovegertes szovegalkotas tanari kezikonyv 7

Educatio Kht. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program központi program Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira keretében készült, a sulinova oktatási programcsomag részeként létrejött tanulói információhordozó. A kiadvány sikeres használatához szükséges a teljes oktatási programcsomag ismerete és használata.

A teljes programcsomag elérhető: címen. A R I T M U S Ha a vers legfontosabb jellegzetességeit akarjuk megfogalmazni, szinte bizonyos, hogy ismérvei közül elsők között szerepel a kötött beszéd. Tehát az, hogy a prózával ellentétben a vers alapegysége a sor, míg a prózában ez az alapegység a mondat.

Erről már tanultál ötödik osztályban. Ugyanakkor, ha alaposabban belegondolunk, kiderül, hogy a minket körülvevő világban nem csupán a versnek van ritmusa. A most következő részben egyrészt arra próbálunk választ keresni, hogy mit jelent a ritmus a legtágabb értelemben, másrészt elkezdjük vizsgálni azt a területet, amely már közelebb visz minket az irodalmi alkotások ritmusához.

Minek lehet ritmusa? A Azt régen tudod, hogy az óvodában, iskolában tanult verseknek van ritmusuk. A minket körülvevő világban igen sok minden mozog. Írd be ötleteidet az alábbi táblázatba! Ha valami tetszett az ő megoldásából, írd be a táblázatba zöld tollal!

B Azt régen tudod, hogy az óvodában, iskolában tanult verseknek van ritmusuk. A minket körülvevő világban igen sok mindennek van hangja a széltől kezdve a gépekig. Mi is a ritmus? Ezért beszélhetünk az évszakok ritmusáról, szívritmusról, de akár életritmusról is.

A verses szöveget kötelezően jellemzi valamiféle ritmus ez gyakrabban formai nyelvi természetű, de lehet tartalmi is. A szabályosan ismétlődő vagy váltakozó jelenséget nevezzük a vers ritmustényezőjének; attól függően, hogy egy versnek mi a ritmustényezője, meghatározott verselési rendszerbe soroljuk.

Ritmus a háztartásban? A a Rendezz be képzeletben egy éléskamrát úgy, hogy a kamrában elhelyezett dolgoknak ritmusuk legyen! Ritmus a képzőművészetben a Osszátok ki egymás között a négy képet! Lantos Ferenc 2 Milyen szabályos ismétlődéseket fedezel fel a képen?

Lantos Ferenc. Martyn Ferenc 4 Milyen szabályos ismétlődéseket fedezel fel a képen? Victor Vasarely. Vers vagy kép? Válaszd ki az alábbi két alkotás közül azt, amelyik jobban tetszik! Király László: ABLAKOK igen igen igen igen igen nem nem nem nem nem igen igen igen igen igen nem nem nem nem nem igen igen nem nem igen NEM igen nem IGEN nem igen igen nem nem igen igen igen igen igen nem nem nem nem nem igen igen igen igen igen nem nem nem nem nem Illyés Gyula: ÚJÉVI ABLAK Hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hó hány bukás hány elsikoltott néma oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh mennyi végső késő oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh mennyi hiábavaló oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh mennyi halál-tiszta szó.

Ha tetszett valamelyik válasz, írd be a saját táblázatodba zöld tollal! Képversek Keress az interneten, otthoni vagy iskolai könyvtáradban képverseket! Tanulmányozd, hogy a vizuális megjelenés mennyiben járult hozzá a jelentés értelmezéséhez! Hallgassuk vagy olvassuk? A a Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és döntsd el róla, hogy vers-e vagy próza!

Vatta-vánkos, szingaléz, kis királyfi visszanéz, hulldogáló, szembeszálló, mesejáték az egész. Válaszodat indokold! Népmesés, Álombeszéd, Középkori f Találsz olyan szót a szövegben, amelyet nem ismersz? Mit gondolsz, ezt ezeket a szerző találta ki, alkotta meg? Vajon mit jelenthet? Ha volt eltérés megoldásotok között, rögzítsd azokat! Kulipintyó, kicsi ház, Kerek Ferkó furulyáz.

Zöld erdőben, tekergőben topor törpe hahotáz. Indokold válaszodat! Verág-igém kántálom, vad venyigém plántálom, virradóra ver az óra, Isadóra hémbálom. Versírás a Próbálj meg verset írni valamelyik Zend Róbert-vers ritmusára!

Az eredeti szövegek:. Álmok a A tőled balra lévő csoporttársadtól kérdezd meg, mi volt a legkedvesebb álma! Mondatok a Most közösen alakítsátok át úgy a sorokat, hogy minden jelző szín legyen minden tárgy állat legyen minden állítmány mozgást jelentő ige legyen minden határozói módosító helyhatározó legyen Természetesen az eredeti álmok tartalmai így megváltozhatnak. Hasonló és ellentétes jelentések a Gondoljátok végig, hogy mit tanultatok eddig a hasonló jelentésű és az ellentétes jelentésű szavakról!

Nem baj, ha a harmadik sor második felébe állatneveket írsz. A rubrikába írt számmal most még ne törődj, később lesz szerepe! Írás kötötten a Írj egyes szám második személyű, felszólító módú mondatokat! Most van tehát szerepe a számoknak. Úgy kell a mondatokat megszerkesztened, hogy mindig abból a rubrikából keress szavakat, amelyet az alábbi algoritmus kér.

Mivel hat mondatféle van, ketten arra vállalkozzatok, hogy két mondatot írtok! Vita esetén győzzétek meg egymást! A gondolatritmusról a Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget! A mondatszerkezet az egyes sorokban változatlan formában vagy variációval ismétlődik. Az európai költészet a Bibliából tanulta a gondolatritmusos versírást, az ószövetségi szövegek jelentős része hordoz gondolatritmust.

A héber irodalomtól függetlenül azonban a régi kínai költészetben is elterjedt volt a tartalom mint ritmustényező. A modern a É V F O L Y A M b Olvassátok el figyelmesen az alábbi bibliai mondatokat, és a keretes szöveg segítségével közösen döntsétek el, hogy a mondatok melyik gondolatritmus-fajtába sorolhatók! Részlet a Gondolatritmus kortárs magyar szövegekben Orbán Ottó ben meghalt költő négy szövegét látjátok. Az egyiket önkényesen kettéválasztottuk. Tehát tulajdonképpen három szöveget olvastok.

Kettő közülük így vers, kettő próza, de előttetek versbe van tördelve mind. Mi segít ennek eldöntésében? Csodagyereknek elég mindennapi voltam. Nem sugárzott belőlem a mozarti báj; ha sugárzott valami is, az ostrom. Éltem és ez volt a csoda.

Három bombát kapott a házunk mindhárom befulladt. Jenkidudl kipitap 2 : két bombázás közt a gangon, az SS-ek feje fölött fütyültem az amerikai rádió hívójelét nem volt hallásuk, nem lőttek agyon anyám szétpofozta a fejem a lakásban. A környéken minden ház égett a miénk nem.

Láttam a vizet: az ezüst csípő egy ősi tánc ritmusában ringatódzott, az áramló dallam cirkálót és hullát sodort, fekete felhők tükrébe őszen bámult a tegnap ifjú zöld. Láttam a szelet: kalapján egy csokor madárdallal fütyülve vándorolt minden emberi történés fölött.

Láttam a csillagokat: bizonytalan fénnyel ragyogtak: ki vagyok én, kinek a műve ez a sugarakkal fölnyársaló csapda? A Rádióba is elvittek; magnó még nem volt, lemezre vették szavalatom. Az érzékeny szerkesztőnő kikelt magából: ez a kis, idegbeteg pávián! Grandpierre Emil tengerkék szemével úgy bámult, mint egy számolni tudó verebet. De titkomat nem tudta egyikük sem: tökmaggal volt teli mind a két zsebem.

Ez volt a Költő Jutalma, a Tökmag Kéje fizetség az árvaságért, 2 Gyerekfüllel rosszul hallott, nem értett híres amerikai dal refrénje Yankee Doodle keep it up. Az Árnyas úton tökmaggal a számban szuszogva másztam az intézet felé. A Szegény Árva: rágtam és röfögtem. E sanda képrejtvény jelentését persze nem fejthettem meg ott, a helyszínen.

Máskor és más helyen pattant szét ez a buborék is. De bármikor s bárhol történt: mint parttól a hajó, elvált bennem a könny a nevetéstől; én voltam a növekvő messzeség és én, aki kétfelől integettem. Gyilkos humortól hasadt meg, mint napfénytől a rög, a benső pásztorjáték nyájas színtere, és nyílt meg szemem előtt a vér tükrös szakadéka, ahol versben bomlik el a lelki hasadóanyag.

Vad és veszélyes kocsmatöltelék. Bölcsőtől sírig énekelve tántorog és öklével veri a kozmikus berendezést. De sejtről sejtre szálló rögeszméje: tűz. Csigás haját lenyírják a hétköznapok, arcán kikelnek pondró-ráncai, de a fehérjék forradalma él.

Ő a gyereksírás a világ küszöbén. Ő a csakazértis. Ő a föld csökönyös szelleme. Földet, vizet, szelet és csillagot bámulva rá hasonlítok. Csapdába bárki is ejt, halálos nyüszítésemet ő harsogja túl beszéddel, káromkodással, vitorlabontó és fanyűvő lélegzetével. Milyen ritmus építi őket?

Követő: Olvasás V. Vizuális differenciálókészség, alak-háttér megkülönböztetés, a verbális kifejezőkészség fejlesztése. Vizuálisan felhívó jellegű, veszélyre figyelmeztető táblák helyes értelmezése, viselkedési szokások alakítása. A modulban feldolgozott feladatok mennyisége meghaladja a 45 perc időtartamot. Nyugodtan válogassunk belőle, úgy ahogy az tanulóink fejlettségi szintjének megfelel, nem kell valamennyi feladatot elvégezni.

A tartalomfeldolgozásban szereplő D 1 és D 2 feladat alkalmas például arra, hogy nagyon jó képességű tanulóinknak páros vagy egyéni munkára kiadjuk. General Press Kiadó. In: Cini-cini muzsika. Óvodások verseskönyve. Írjuk be a Google keresőjébe a kutya szót, nézegessünk kutyákról képeket, böngészgessük tanulóinkkal a cikkek címeit, nézegessünk kutyafotókat, keressünk és olvasgassunk apróhirdetéseket! A feladatot párokban végeztessük, egy képernyő előtt ne üljön több két gyereknél. Feltétlen fontos viszont, hogy a látottakat és olvasottakat azonnal meg tudják beszélni egymással.

Elégedjünk meg egy-egy kiemelt cím elolvasásával. Beszéljük meg a látottakat és olvasottakat közösen is. Jó, ha a számítástechnikát tanító kollégánk és felső tagozatos gyerekek segítségét kérjük. Több szempontból is élvezni fogják tanítványaink a feladat ilyen megoldását: Az elsősök nagyon szeretnek a számítógépen dolgozni, erős a motiváló hatás; Csodálják és tisztelik a felsősöket ; Számítógép- és internethasználatra szoktatjuk őket, növeljük önbecsülésüket; Előzetesen mi magunk nézzük meg az internetes oldalakat, hogy tanítványainkat irányítani tudjuk a keresésben.

Többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, az olvasásértés fejlesztése, a technikai lehetőségek tudatosítása az ismeretszerzésben. Olvasni tudás és a számítógép használatában való jártasság. Városi gyerekek esetében gyakori, hogy a szülők újságot is vásárolnak, amelyek kedvenceik tartásában és gondozásában segítenek. Kérjük meg tanítványainkat, hozzanak be ilyen újságokat.

A behozott újságok számától függően alakítsunk csoportokat, vagy hagyjuk, hogy tanítványaink alkalmi csoportokba verődve nézegessék az újságok képeit, böngészgessék a képaláírásokat és a címeket. A látottakról, olvasottakról beszélgessünk velük. Amennyiben az osztályunkban nincs olyan család, amelyik a kutyatartással kapcsolatos újságot vásárolna, az iskola kontójára szerezzünk be néhány ilyet. Tanítványaink között lehet, hogy lesz olyan, aki a témával kapcsolatos könyvet is tud behozni.

Elégedjünk meg más, nem tematikus újságokból gyűjtött képekkel, cikkekkel is. Többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnika alapozása, olvasásértés fejlesztése, a nyomtatott sajtó lehetőségeinek tudatosítása az ismeretszerzésben. Kérjük meg, hogy egy-egy olvasótermi asztalra gyűjtse össze a könyvtárban található kutyákkal kapcsolatos könyveket, újságokat. Tanítványaink alkalmi csoportokba verődve böngészgessék a könyvek címeit, nézegessék a képeket.

Beszéljük meg a látottakat és olvasottakat. Többirányú, a megszokottól eltérő olvasástechnikák alapozása, olvasásértés fejlesztése, az írott és nyomtatott könyvek lehetőségeinek tudatosítása az ismeretszerzésben. Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaforma alkalmi csoportok csoportos, egyéni, frontális képnézegetés, ismeretek gyűjtése és megbeszélése könyvek.

Tartalomfeldolgozás 1. A párokat ezúttal úgy érdemes összeállítani, hogy az egyikük okvetlenül jó olvasó legyen. Hagyjuk, hogy a gyerekek párokban silabizálgassák a kicsit elmosódott, nehezebben olvasható hirdetést. Olvasás után tegyük fel a következő kérdéseket, a párok beszéljék meg egymás között, és aláhúzással válaszoljanak a kérdésekre!

Mikor tűnt el a kutya? Milyen fajtájú a kutya? Milyen nemű a kutya? Milyen a szőre? Miért nagyon fontos, hogy hamar megkerüljön a kutyus? Mi a kutyus különös ismertető jele? Mit kap a megtaláló? Beszélgetés Vajon hová tűzték ki ezt a hirdetést? Mivel írták a hirdetést? Mivel, hogyan tűzték ki?

Honnan lehet tudni, hogy ezen a hirdetőtáblán gyakran szoktak hirdetni? Jól néz ki a hirdetés? Könnyen el lehet olvasni? Milyen a jó hirdetés? Olvasásértés, vizuális differenciáló készség fejlesztése, alak-háttér megkülönböztetés, ítéletalkotás, következtetés, kritikai érzék fejlesztése, együttműködési készség alapozása.

Olvasásértés, vizuális differenciáló készség fejlesztése, alak-háttér megkülönböztetés, ítéletalkotás, következtetés, kritikai érzék fejlesztése. Tevékenység Megkerült a kutyus Tervezett idő Tanári instrukciók Célcsoport A differenciálás lehetőségei Munkaforma 5 perc Vállalkozó szellemű párok játsszák el a szituációt, amelyben a kutya megkerüléséről értesül a gazdi.

Segítsünk a gyerekeknek, mert ebben az életkorban még nehéz a dramatizálás, de lehet néhány tanítványunk, aki megbirkózik a feladattal. A feladat egyúttal megerősíti az olvasásértést. A megtalálók ismételjék el a kutya adatait, a gazdi kérdezzen rá azokra. Olvasásértés és a verbális kifejezőkészség fejlesztése, telefonálási, udvariassági formák betartása, köszönetnyilvánítás kifejezése.

Tevékenység Vigyázz, a kutya harap! Tervezett idő Tanári instrukciók 5 perc A tanulók a 2. Valamennyi képen Vigyázz, a kutya harap! Csak ott segítsünk, ahol a nagybetűk olvasásában való jártasság még nem alakult ki. Beszélgetés Mit jelentenek ezek a táblák? Láttak-e már ilyen kiírásokat? Miért a bejárati kapura, ajtóra szögezik ezeket ki? Hogyan kell viselkednünk, ha ilyen táblát látunk? Külön lapra, esetleg házi feladatként tervezzenek ők is egy olyan táblát, amely figyelmezteti a látogatókat a veszélyre.

Hol lehet ilyeneket látni? Vizuálisan felhívó jellegű, veszélyre figyelmeztető táblák helyes értelmezése. Viselkedési szokások alakítása. Nagybetűs és a hagyományostól eltérő írásmódú szövegek olvasásának gyakorlása, alak-háttér megkülönböztetés és a vizuális differenciáló készség fejlesztése. Következtetések, ok-okozati összefüggések levonása.

A képen egy állatpatika reklámtáblája látható. Miközben figyelik a képet, tegyük fel a következő kérdéseket: Mi az állatpatika neve? Vajon miért ezt a nevet választották a patikának? Milyen hangulata van ennek a patika névnek? Milyen kedves és vicces nevet lehetne még adni a patikának?

Melyik településen található ez a patika? A településen belül hol található a patika? Mi az az okmányiroda? Mit lehet ott venni? Milyen állatbetegségekre lehet itt gyógyszert venni? Soroljatok fel állatbetegségeket! A gyerekek a 3.

A képen egy kutyabetegség neve és annak gyógyszere látható. Miközben nézegetik a képet, tegyük fel a következő kérdéseket: Milyen betegség nevét olvastátok a képen? Mi az az ízületgyulladás? Milye fáj annak, akinek ízületgyulladása van? Vajon milye fájhat az ízületgyulladásos kutyának? Vajon honnan lehet észrevenni, ha a kutya beteg? Miért egy csontba írták a hirdetés egy részét? Mi a hirdetett gyógytáplálék neve?

A gyógyszereknek gyakran van idegen szóval kifejezett neve. Soroljatok ilyeneket! A kutyabajra szolgáló szernek mi a neve? Miből készült ez a gyógytáplálék? Mindkét kép esetében hívjuk fel tanulóink figyelmét, hogy a képek és a rövid mondatok milyen sok ismeretet hordoznak, milyen sok mindent lehet leolvasni róluk. A gyógytáplálék neve egy idegen szó, de ne féljünk ezt tanítani, hiszen otthonukban, mindennapjaikban gyakorta találkoznak gyógyszerek nevével, ezek megjegyzése és elemi szintű olvasása nem haladja meg tanulóink életkori sajátosságait, ahogy egy-egy betegség megnevezése sem.

Reklámok, reklámképek és rövid reklámszövegek, hirdető táblák, cégérek megértése. A szöveg és a kép határozott elkülönítése. Lényeglátás, következtetések levonása.