Gyermekgondozasi dij igenybejelentes lap kitoltesi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 166035351
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,88

MAGYARÁZAT:Gyermekgondozasi dij igenybejelentes lap kitoltesi utmutato

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok "kormányablakbusz" kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel. Vigyázzunk egymásra! Ki jogosult az eljárásra? Gyermekgondozási díjra jogosult: a a biztosított szülő nevelőszülő, helyettes szülő nemha a gyermek születését megelőzően két éven belül napon át biztosított volt, b az anya, a vér szerinti apa, a gyám, az örökbefogadó nő és egyedülálló férfi, aki részére csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőzően két éven belül napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie. A jogosultsághoz szükséges előzetes napi biztosítási időbe be kell számítani: a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz folyósításának idejét, a közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből napot, rehabilitációs járadék és rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

A jogosultság fennállása alatt a biztosított, illetve szülő választhat a pénzbeli ellátások folyósítása között. Szülő: a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, együttélő házastárs b az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni c a gyám Gyermekgondozási díjra jogosult a szülő nő, vagy a vér szerinti apa, ha magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, szakképzés, felsőoktatási szakképzés, mesterképzés, egységes osztatlan képzés doktori képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, ha a gyermek a hallgatói jogviszony fennállása, vagy annak szüneteltetését ill.

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van. Kinek kell címezni a felllebezést az elbíráslásra jogosult szerv : Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok társadalombiztosítási kifizetőhelyei esetében az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak kell címezni és a kormányhivatal kifizetőhelyének azaz a Magyar Államkincstárnak kell megküldeni. Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal által hozott döntés esetében: Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni, és az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatalnak kell megküldeni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta : Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani a fellebbezést. A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül ügyfélkapu nélkül is. Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.

Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt. Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában. Chat: Chat indítása. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás: az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges ,  az ügyféltérben nem lehet várakoznikötelező az arcot eltakaró maszk viselése, az ügyintézés során be kell tartani a 1, m védőtávolságot az ügyfelek között, az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség.

Pénzbeli ellátások. Gyermekgondozási díj iránti kérelem. Az oldal teljes funkcionalitásának eléréséhez engedélyezni kell a JavaScriptet. Itt találhatók az instrukciók, hogy hogyan engedélyezheti a JavaScriptet a böngészőjében. A gyermekgondozási díj gyed biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj szülési szabadságilletőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, legfeljebb a gyermek 2. Ikergyermekek esetén legfeljebb a gyermekek 3 éves koráig.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatónál kell előterjeszteni. Azon biztosítottak esetében, ahol nincs foglalkoztató pl. Kerületi Hivatalhoz kell benyújtani. A szülőnek már nem kell választani az ellátások között. Amennyiben több ellátás kerül egyszerre folyósításra több gyermek után, az ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe. Kizáró okok: meghatalmazott útján is eljárhat.

A kérelemben közlendő adatok köre: - kérelmező személyi adatai, lakóhely, TAJ-szám - foglalkoztató adatai - az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok - EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő k re és igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok - az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok - jelenlegi jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok - iskolai tanulmányok - tartásdíj - jövedelmekről szóló adatok - gyermek születési ideje, TAJ-száma - gyermek és a kérelmező közötti viszonyra vonatkozó adatok - ugyanazon gyermek után ellátásban részesülő személyekre vonatkozó adat.

Az ügyfél kérelme alapján a foglalkoztató "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, amely tartalmazza az ügyfél által kitöltött "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezésű nyomtatványt. Ha nincs foglalkoztató, a kérelmező önfoglalkoztató - pl. Ha a biztosított a gyermek születésének napját megelőző két éven belül más foglalkoztó k nál állt biztosítási jogviszonyban, csatolni kell: "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról", valamint a "Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatványokat.

Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató esetében - kivéve méltányossági eljárás: az igénylő munkáltatójánál működő kifizetőhely Egyéb esetben: az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal. Méltányossági eljárás esetében: az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal A "Diplomás GYED" esetén a kérelmet, amennyiben a szülő nő biztosított, akkor a kifizetőhely, vagy a foglalkoztató székhelye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal, ha az igénylő nem biztosított, illetve az apa igénylése esetén a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási hivatal.

Ha a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény teljes mértékben teljesíthető, az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben 21 nap. Jogorvoslati lehetőség: fellebbezésre lehetőség van Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezési lehetőség van Kinek kell címezni a felllebezést az elbíráslásra jogosult szerv : Társadalombiztosítási kifizetőhely által hozott döntés esetében: munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni, és a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell megküldeni.

A fellebbezési illeték mértéke:. Ki tekinthető szülőnek a gyermekgondozási díjra jogosultság szempontjából? Jár-e a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket bölcsődében helyezik el? Nem jár, kivéve, ha rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményben helyezik el. A jogosultsági idő alatt bármikor lehet kérni az ellátás folyósításának szüneteltetését, illetve az újbóli folyósítást. A szüneteltetés nem érinti a jogosultsági időtartamot és a gyermekgondozási díj összegét.

Megszűnik-e a gyermekgondozási díj folyósítása, ha megszűnik a munkaviszony? Ha a munkaviszony a gyermekgondozási díj folyósítása alatt szűnik meg, a gyermekgondozási díjat tovább kell folyósítani az eredetileg megállapított jogosultsági időtartamra. TB kiskönyv; Az ellátás megállapítása során alkalmazott meghatározások: "folyamatos biztosítási idő" - a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló Elérhetőségeink: Tel: E-mail:

Társadalombiztosítás és Családtámogatás. Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás. Szociális Információs Rendszerek. Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Kérelem anyasági támogatás megállapítására. Attachments: Kérelem anyasági tám. Kérelem anyasági tám. Attachments: Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő kB.

Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekrõl. Attachments: Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről. Nyilatkozat a nagyszülõi gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához. Attachments: Nyilatkozat a nagyszülõi gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához kB. Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására. Attachments: Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására kB. Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására.

Igazolás SNI gyermek tanulói jogviszonyának megszűnéséről. Attachments: Igazolás SNI-s tanulói jogvisz. Lemondás családi pótlék folyósításról. Attachments: Kérelem családtámogatási ellátás megszüntetésére kB Lemondás családi pótlék folyósításról kB Változás bejelentés cím,számlaszám,utalás módosítására kB.

Kérelem családtámogatási ellátás megszüntetésére. Attachments: Kérelem családtámogatási ellátás megszüntetésére kB. Változás bejelentés cím,számlaszám,utalás módosítására. Attachments: Változás bejelentés cím,számlaszám,utalás módosítására kB. Attachments: Igazolás tartós betegség fennállásáról kB. Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi elhelyezés esetén. Attachments: Családi pótlék kérelem intézményi elhelyezés esetén kB. Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról.

Attachments: Igazolás tan-hallg. Kérelem családi pótlék megállapítására. Attachments: Kérelem családi pótlék megállapítására kB. Melléklet a közösségi koordinációs rendeletek hatálya alá tartozó személyek jogosultságának megállapításához. Attachments: 8 sz Adatlap kB. Igénylőlap a nagycsaládos földgáz árkedvezményhez. Attachments: Igénylőlap a nagycsaládos földgáz árkedvezményhez Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására. Attachments: Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására kB.

Alkategóriák Anyasági támogatás. Gyermekgondozást segítő ellátás. Gyermeknevelési támogatás. Családi pótlék. Családi ellátás az EGT-tagállamokban. Nagycsaládos földgáz árkedvezmény. Fogyatékossági támogatások. Alkalmazás linkek eÜgyfél portál. Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő. Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről. Kérelem GYET megállapítására. Igazolás SNI-s tanulói jogvisz.

Igazolás tartós betegség fennállásáról. Családi pótlék kérelem intézményi elhelyezés esetén. Igazolás tan-hallg. Igénylőlap a nagycsaládos földgáz árkedvezményhez Felhasználói dokumentáció.