Citroen c3 kezelesi utmutato pdf


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 156744867
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 19,79

MAGYARÁZAT:Citroen c3 kezelesi utmutato pdf

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Feri Jani. Download PDF. A short summary of this paper. C — hosszú, nagy terjedelmû cso- magok szállításához. D — hosszú, nagy terjedelmû 3 és törékeny tárgyak szállításához. A napfénytetõ kinyitásakor automa- tikusan megjelenik egy terelõlap.

A napfénytetõ kinyitásához csa- varja balra a vezérlõgombot 9 nyi- tási fokozat. A napfénytetõ egy szakaszosan mûködõ, 9 fokozatú elektromos vezér- lõgombbal nyitható, mely a két napellenzõ között található. Ha a tetõ zárásakor a becsípõdésgátló akadályt észlel, megszakítja a tetõ zárását és a tetõ kinyílik. Napfénytetõ-függöny A függönyt kézzel állítsa be a zárt, illetve nyitott napfénytetõhöz. A napfénytetõ nyitásakor az elsõ függöny automatikusan feltekeredik.

Nyitott napfénytetõnél a függönyt nem lehet behúzni. Ha gépkocsija függönylégzsákokkal van felszerelve, tilos utólag napfénytetõvel felszerelni. Ilyenkor a becsípõdésgátló nem mûködik. Ha a napfénytetõ nem a vezérlõnek megfelelõen mûködik, újra be kell tanítani a becsípõdésgátlót. Megjegyzés: nagy sebesség mellett a napfénytetõ bezárásához hosszan be kell nyomni a vezérlõgombot.

Vegye ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból még akkor is, ha csak rövid idõre hagyja el a gépkocsit! Ha a tetõ mûködtetése közben becsípõdik valami, meg kell fordítani a tetõ mozgásának irányát. Ehhez fordítsa ellenkezõ irányba a vezérlõgombot. Gyõzõdjön meg róla, hogy utasai megfelelõen használják a napfénytetõt. A retesz oldásához húzza maga felé a mûszerfal alatt található ve- Figyelem! A rudat soha ne húzza zérlõkart. A motorháztetõ zárása Engedje le a motorháztetõt, és végül hagyja leesni.

Mindig gyõzõdjön meg arról, hogy jól bezárta-e a motorháztetõt. Erõs szélben lehetõleg ne nyitogassa a motorháztetõt. A Levegõszûrõ Kövesse a szervizfüzet utasítá- Motorolaj Ellenõrizze az olajszintet, Fékfolyadék A folyadék mennyisége a sait!

Húzza ki a nívópálcát. MAXI jel között kell lennie. Ha a kijelzõ kigyullad, Hûtõfolyadék kötelezõ megállni! Meleg motornál várjon 15 percet. Ellenõrizze a szintet feltöltés után. Csavarja vissza a kupakot, mielõtt lecsukja a motorháztetõt. Motorolaj Az ellenõrzést vízszintes talajon, legalább 10 perce álló motornál végezze. Ha felnyitott motorháztetõvel, meleg motorral dolgozik, a hûtõventilátor idõnként beindulhat akkor is, ha a motor nem jár, és a gyújtást lakap- csolta. Egészítse ki a szintet.

Jól zárja vissza a kupakot. Megjegyzés: ha a folyadékot gyakran kell utántölteni, akkor valószínûleg olyan hiba áll fenn, melyet minél elõbb ellenõriztetni kell. Hûtõ — a motor hûtõfolyadéka A hûtõfolyadék szintjét hideg álla- potban kell ellenõrizni és feltölteni. Meleg motornál Távolítsa el a védõborítást. Várjon 15 percet, vagy amíg a hõmérséklet °C alá esik, majd lassan csavarja ki a kupakot a biz- tonsági reteszig, hogy a nyomás leessen.

A mûvelet közben óvja bõrét és ruházatát pl. Ha felnyitott motorháztetõvel, meleg motorral dolgozik, a hûtõventilátor idõnként beindulhat akkor is, ha a motor nem jár, és a gyújtást lekap- csolta. A víz eltávolításához lazítsa meg a szûrõn lévõ légtelenítõ csavart, vagy a vízérzékelõ szondát a szûrõ alján.

Folytassa addig, amíg a víz teljesen el nem távozik. Ezután húzza meg a csavart vagy a vízérzékelõ szondát. A HDi motor igen fejlett technológiával készült. A rendszer feltöltése Ha a tüzelõanyag teljesen kifogy, a következõképpen kell eljárni: - Töltsön legalább ötliternyi gázolajat a tüzelõanyag-tartályba, majd hozza mûködésbe a kézi szivattyút, amíg bizonyos ellenállást nem érez. Ha elsõ próbálkozásra a motor nem indul, várjon 15 másodpercet, majd próbálkozzon újra az önindítóval.

Ha több egymást követõ próbálkozás sem hoz eredményt, kezdje teljesen elölrõl a mûveletet. Miközben a motort alapjáraton járatja, kissé nyomja be a gázpedált, a rendszer tökéletes légtelenítése végett. A két jármûnek 4 nem szabad egymással érintkeznie! Kösse össze a kábeleket a megadott sorrendben. Fontos, hogy a kapcsok legyenek jól megszorítva ellenkezõ eset- ben szikraveszély áll fenn. Indítsa be az áramot adó kocsi motorját.

A motort kb. Indítsa be a fogadó gépkocsi motorját. Megjegyzés: minden olyan mûveletnél, amihez le kell kötni az akkumulátort, várjon legalább három percet, miután levette a gyújtást, és ne mûködtessen semmit, ami a gépkocsi elektromos rendszerének bekapcsolását eredmé- nyezheti pl : ajtók és alsó csomagtérajtó nyitása-zárása, távvezérlõ gombjainak nyomogatása. A mûvelet közben ne nyúljon a csi- peszekhez. Az akkumulátort nyílt lángtól tartsa mindig távol, és ne tegye ki szikraveszélynek Soha ne hajoljon az akkumulátorok robbanékony gázokat tartalmaz.

Az akkumulátor hígított kénsavat tartalmaz, mely maró anyag. A kábeleket bekötésük fordított sorrendjében válassza le, vigyázva, Amikor dolgozik vele, óvja szemét és az arcát! Ha a sav a bõrére kerül, azonnal öblítse le bõ, tiszta vízzel!

A mûszerfal alatti biztosítékok Ha hozzá akar férni a mûszerfal alatti biztosítékokhoz, nyúljon be az alsó mûszerfal és a kormány közötti résbe és pattintsa le a fedelet. A biztosítékok cseréje Biztosítékcsere elõtt fel kell deríteni a hiba okát, és meg kell szün- tetni azt. A biztosítékok számai megtalálhatók a biztosítékdobozon. A meghibásodott biztosítékokat mindig ugyanolyan árame- rõsségû ugyanolyan színû biztosítékokra cserélje ki! Használja a dobozon található speciális A csipeszt.

A dobozban cserebiztosítékoknak kialakított hely is van. Beavatkozás után gondosan zárja vissza a fedelet. Tüzelõanyag-tartály ûrtartalma: kb. A tüzelõanyagok minõsége A tanksapka fedelének belsõ oldalára ragasztott címke jelzi, melyek az enge- délyezett tüzelõanyagok.

A fedél nyitásához húzza meg annak szélét. Kulcsra zárható tanksapka A tanksapka nyitásához, illetve zárásához fordítsa el a kulcsot negyed fordulattal. A benzines motorok ös oktánszámú RON tüzelõanyaggal mûköd- tethetõk. A katalizátorral szerelt benzines változatoknál ólommentes ben- A gépkocsi kényelmesebb használata érdekében azonban a benzinüzemû zin használata kötelezõ.

Amennyiben olyan tüzelõanyag kerül jármûvébe, amely az adott motortípusnak nem felel meg, feltétlenül ki kell üríteni a tüzelõanyag tartályt, mielõtt újra üzembe állítaná jármûvét. Nyissa fel a fedelet. Vegye ki a rugót. Kösse le a csatlakozót. Nyomja be és lazítsa meg az 1-es és 2-es csatokat. Megjegyzés: bizonyos körülmé- Vegye ki az izzót. Fordítsa el negyed fordulattal az Fordítsa el negyed fordulattal az Fordítsa el negyed fordulattal az izzótartót és húzza ki.

Vegye ki az izzót. Izzó: W 5. Izzó: W 5 W Izzó: W 5 W Olvasólámpák Pattintsa le a mennyezetvilágítás búráját, majd a cserélni kívánt olvasólámpa borítását, hogy hozzá- férjen az izzóhoz. Pattintsa le a csavaranyák védõ- borítását. Miután kicserélte az izzót, szerelje vissza az egységet. Izzó: W 5 W. Visszaszereléskor ügyeljen arra, hogy az izzó megfelelõen tartson.

Izzó: W 16 W. Minden beavatkozás után ellenõrizze, hogy megfelelõen mûködnek-e a lámpák. Csak a hálózat szakemberei ismerik tökéletesen a jármû vontatási képességeit, és csupán itt állnak rendelkezésre az ilyen berendezésekre vonatkozó szerelési utasítások és biztonsági szabályok is. Elõírások - Oszlassa el egyenletesen a tetõcsomagtartó terheit. A tetõn szállított teher jármûve stabilitását is befolyásolhatja.

Tartsa be az engedélyezett terhelést.

Citroen - Auto - citroen-cinstruktionsbog Citroen - Auto - citroen-cmanualul-de-utilizare Citroen - Auto - citroen-cmanual-do-proprietario Citroen - Auto - citroen-comistajan-kasikirja We'll send you a quick email a new Citroen C3 document is added. Spam free: Maximum of 1 email per month. Donations are totally optional, if you can't afford a few dollars right now please don't feel pressured, but if you can Pretty please could you help? Citroen - Auto - citroen-c Show full PDF. Get your hands on the complete Citroen factory workshop software.

Check out our popular Citroen C3 Manuals below:. Citroen - Auto - citroen-cinstruktionsbog Citroen - Auto - citroen-cmanualul-de-utilizare Citroen - Auto - citroen-cmanual-do-proprietario Citroen - Auto - citroen-comistajan-kasikirja See All. Summary of Content. Get notified when we add a new Citroen C3 Manual Notify me.

Get notified when we add a new CitroenC3 Manual. Notify me. We cover 60 Citroen vehicles, were you looking for one of these? Thanks for visiting my little site! Can you help keep us online? Or add your coupon if you have it? Thank you for visiting OnlyManuals.