Utmutato pedagogus portfolio 2018


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 368229347
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 17,93

MAGYARÁZAT:Utmutato pedagogus portfolio 2018

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló Az Útmutatók tartalmazzák az eljárások sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi szakmai információt, gyakorlati tudnivalót, az egységes szempontrendszert, a pontozási és értékelési elveket, lépésről lépésre iránymutatásul szolgálnak az eljárás egyes fázisaiban végzendő feladatok tekintetében mind a minősülő pedagógus, mind a minősítő bizottság tagjaként részt vevő szakértők, szakemberek, valamint az eljárásban közreműködő egyéb szereplők számára.

A pedagógus-előmeneteli rendszer A Rendelet alapján az Oktatási Hivatal minden év április ig tehet javaslatot a pedagógusértékelési eszközök módosítására. A Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat elérését célzó minősítési eljárásokra való felkészülést az alábbi dokumentumok támogatják:.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf negyedik változat. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak pl. Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el.

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf harmadik változat. Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz pdf. A lezajlott minősítések tapasztalatai és a szakértők, pedagógusok, vezetők visszajelzései alapján összeállításra került két új, hiánypótló segédanyag.

A mentorok, a gyakornokok és a vezetők munkájának támogatása érdekében készült a mentori segédlet, ennek célja a minősítővizsgára történő felkészülés segítése. Mentorok tevékenységének támogatása pdf ». A szakértői módszertani segédlet elsősorban a szakértők munkájának támogatását szolgálja, de hasznos információkat, tanácsokat tartalmaz a minősítésben részt vevő pedagógusok és vezetők számára is.

Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 1. Módszertani segédlet pedagógusminősítési szakértők számára — 2. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés tanfelügyelet során alkalmazott eljárásrend, az elvárás,- módszer- és eszközrendszerek egységesek, azokat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott tanfelügyeleti kézikönyvek tartalmazzák.

A tanfelügyeleti kézikönyvek - az egyes intézménytípusok sajátosságainak megfelelően - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez tanfelügyelethez szorosan kapcsolódó intézményi önértékelés eljárásrendjét az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott önértékelési kézikönyvek tartalmazzák. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket — köztük a kérdőíveket — amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az önértékelési kézikönyvek - a tanfelügyelethez hasonlóan, a különböző intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve - kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket az alábbi linkeken érhetik el:. Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Oct 7, SlideShare Explore Search You. Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pedagogus portfolio. Upcoming SlideShare. Like this presentation? Why not share! Oravazlat tothne kocsis-ildiko by Tóthné Kocsis Ildikó  views Csekeiné vagács zsuzsa digitális ór Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Tímea Bedőné Fatér Follow. Published in: Education. Full Name Comment goes here.

Are you sure you want to Yes No. Dóra Bárczi. Burján Ferenc. Judit Gyulainé Várszegi Judit. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Pedagogus portfolio 1. A pedagógus portfólió készítése Bedőné Fatér Tímea Közoktatási szakértő bftimi enternet. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése A tanulók, a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának felmérése, egyéni fejlesztés és differenciálás.

A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A közösség belső struktúrájának feltárása, a megfelelő nevelési, tanulási környezet kialakítása, közösségfejlesztés és konfliktuskezelés. Módszertani felkészültség A pedagógus módszertani ismeretanyaga, az alkalmazott módszerek Forrás: Oktatási Hivatal Barcsák Marianna 3.

A pedagógiai folyamat tervezése A tervezés tudatossága, nyomon követhetősége és megvalósítása. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása A tanulók motiválása és a különböző tanulásszervezési eljárások tudatos alkalmazása és beválása. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése A különféle ellenőrzési formák alkalmazása, a tanulók önértékelésének fejlesztése. A kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás Kommunikáció és együttműködés a tanulókkal és a kollégákkal, valamint a pedagógus önismerete és önfejlesztése.

Az autonómia és a felelősségvállalás Kezdeményezőképesség, felelősségvállalás, megbízhatóság és tájékozottság. Dokumentumelemzés az önértékelés, a pedagógiai munka tervezésének és értékelésének dokumentumai, a kivitelezés segédeszközei az előző pedagógus ellenőrzés dokumentumai.

E-portfólió a pedagógus munkájáról alkotott kép kialakítását segítik a portfolió anyagai, információgyűjtési alap. Előzetes felkészülés a szakértők képet alkotnak az érintett pedagógus munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. Összegzés — Értékelő jelentés a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, kitöltik a pedagógus munkájára vonatkozó értékelőlapot: ellenőrzési területenként megállapítják a pedagógus erősségeit és fejleszthető területeit, az értékelt pedagógus értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról.

Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai Pl. A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tant ervi tudás dokumentumai Pl. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Pl. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés Pl. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének értékelése, elemzése Pl. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pl. Egyéni szakmai tevékenységek dokumentumai Pl.

Mi valósult meg? Mit gondoltam? Hogyan éreztem? Milyen a cselekvés hatása? Mit jelent ez számomra? Mi a probléma lényege? Melyiknek mi az előnye, hátránya? Mit kellene tennem legközelebb? Gondolat Kiadói Kör, Budapest. A tanári reflexió korlátai. Pedagógusképzés, sz. És mindezek után… …csak azt szeretném tudni…. Public clipboards featuring this slide ×.

Select another clipboard ×. You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips. Visibility Others can see my Clipboard. Cancel Save.