Kezikonyv nyelvtan 6


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 755031078
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,47

MAGYARÁZAT:Kezikonyv nyelvtan 6

To browse Academia. Skip to main content. Log In Sign Up. Download Free PDF. Meixner kezikonyv 1. Beáta Berényi. Download PDF. A short summary of this paper. A tankönyveink hatékony felhasználásához szükséges pedagógiai szemléletváltás nem könnyű. A munkafüzetek feladatainak megoldása önmagában még nem elég a gyerekek fejlődéséhez. A feladatsorok precíz megoldásával önállóan nem jut a gyerek az ismeret birtokába.

Módszerünk lényege abban van, hogyan jutnak el tanítványaink a lehetőleg jó megoldásokhoz. Ezt a folyamatot úgy igyekszünk alakítani, hogy lehetőleg mindenki eljuthasson. A feladatok kialakítása alkalmas a hagyományos önálló feladatmegoldásokra, de ez csak a differenciált óraszervezés elősegítésének érdekében van így. Azért, hogy tudjanak a gyerekek időnként önállóan is dolgozni, amíg a tanító a másik csoporttal dolgozik.

Ennek következtében a széles körben elterjedt, a döntően feladatlap kitöltetésen alapuló tanítási gyakorlathoz nehezen illeszkednek. Az olvasás szövegértés feladatok többsége túl nehéz megfelelő tanítói irányítás, közreműködés nélkül. A feladatok előkészítése, szakaszolása. Az sem biztosított, hogy a feladathoz kapcsolt, a megoldáson túli didaktikai célok teljesülnek, ha a gyerek csak önállóan tölti a feladatlapot. Olvasási módok gyakorlása, szókincsbővülés, a helyzetek mélyebb értelmezése, átvitt értelmezések keresése, nyelvi jelenség felismerése, stb.

A nyelvtan munkafüzetek, ahol nem külön feladatsorokkal differenciálunk, még az olvasásnál is nehezebben alkalmazhatóak az ismeretközlésen, aztán ezek felhasználását igénylő feladatsorok önálló megoldatásán és ellenőrzésén alapuló pedagógiai hagyományhoz. A munkafüzeteinket hagyományosan felhasználók számára a feladatmennyiség kevésnek szokott bizonyulni. Hatékonysága is kérdéses.

Ezt talán egy példán keresztül lehet jól szemléltetni, a nyelvtan tanítása fejezetnél található ilyen. Pedagógiai szemléletünk abban tér el az általánostól, hogy a pedagógiai folyamatok, ezen belül az adott órák tervezése, szervezése, és lebonyolítása során a figyelem fókusza mindig a lemaradásra hajlamos tanítványokon van. Természetesen szem előtt tartva, hogy ez ne a többség rovására történjen. Ennek érdekében differenciálunk a segítségnyújtás szükséges és elégséges mértékével.

A túl sok segítség, vagy annak állandósulása, majdnem olyan káros, mint segítség hiánya. Ha egy gyereket sikerül segítséggel sikerélményhez juttatni valamilyen tevékenységben, akkor további feladatunk, hogy ezt egyre kevesebb segítséggel, a végére már teljesen önállóan is képes legyen elérni.

OM rendelet figyelembevételével készültek. A kézikönyv mellékletében található tanmenetjavaslat is. Első lépésként ezek, és az iskola pedagógiai programjában található helyi tanterv összeférését kell biztosítani.

Egyrészt a tananyag, másrészt az óraszámok tekintetében. Eltérés esetén vagy a javaslatunkat kell a helyi keretek szerint átdolgozni, vagy kezdeményezni kell a helyi tanterv szükséges módosítását. A kézikönyvekben igyekszünk ugyan összefoglalni a taneszközök használatához szükséges ismereteket, de a taneszközök előnyeinek optimális kihasználásához szükséges a Meixner-módszer minél alaposabb ismerete, erre javasolt a Kiadó által szervezett akkreditált pedagógus-továbbképző tanfolyam elvégzése.

Ez a módszertan épít ugyan az egyre jobban terjedő pedagógusi kreativitásra, de annak kereteit igyekszünk világosan kijelölni. Nem szerencsés, ha egyébként hasznos, de a módszertan szempontjából nem illeszkedő elemek kerülnek a rendszerbe.

Egyre több a bizonytalan eredetű, kevert módszertani hátterű képességfejlesztő kiadvány, az internetről is letölthető segédanyag. Nagyon fontos az irodalom, fogalmazás és nyelvtanórák szinkronja. A tanmenet összehangoltan tartalmazza a három terület -általunk javasolt -párhuzamos haladási ütemét. Érdemes megfontolni a többi tantárggyal való kapcsolódási lehetőségeket is, az egyeztetés szempontjából minél szélesebb körben számba venni.

A nyelvtanórákhoz óraterv vázlatokkal is igyekezünk segítséget nyújtani a kézikönyvben. Nem is gondolunk teljes körű tájékoztatásra, csak arra, hogy amikor ez kivitelezhető, akkor törekedjünk erre. Az is fontos, hogy a pedagógus ne uralja, csak irányítsa a tanulók kommunikációját. A tanuló tanóra alatti közlései a magyar pedagógiai hagyományok szerint a tanítóra irányulnak. A tanító ad visszajelzést is. Ő a centrum, kommunikációs monopóliuma van. Ez a forma nagyon hatékony, ha minden gyerek részese, de könnyen kimaradnak belőle azok, akik nem tudnak vagy akarnak az adott kérdéssel foglalkozni.

A tanórák hatékonyságát növelheti, ha eltérünk ettől a megszokott modelltől. Legfontosabb, hogy lehetőleg csak kifejtendő, nyitott kérdésekre várjunk kézfelemeléssel jelentkezőket. Az így elhangzó válaszokat pedig mindig egészíttessük ki, hagyassuk jóvá az osztállyal.

Ne adjunk azonnali visszajelzést. Ki ért ezzel egyet? Kinek van más véleménye? Arra kell rávenni a tanulókat, hogy figyeljenek, reagáljanak egymás közléseire. Keressenek indoklásokat pl. Ebből a szempontból az is fontos, hogy ne lehessen addig jelentkezni, amíg valaki beszél. Aki jelentkezik, többnyire nem arra figyel, ami éppen elhangzik, hanem arra, amit ő akar mondani. Ez a beszélővel szemben is udvariatlan, de a kommunikáció hatásfokát is nagyon rontja.

Különösen a lengetett, a beszélő felé nyújtogatott, himbált kéz jelzi azt, hogy most már a jelentkező akar beszélni. Nem is érdekli az, ami éppen elhangzik. Az órai kommunikáció ilyen átalakítása tanítók számára is nehéz kezdetben. A hagyományos pedagógiai diskurzus rendszerint úgy kezdődik, hogy: Ki tudja megmondani?

S csak ez után következik a probléma felvázolása. Közben folyamatosan emelkednek a gyerekkezek, a magyarázat eredményes kibontásával párhuzamosan nő a jelentkezők száma. Ez a visszajelzés, hogy hányan értik már az adott problémát. Mikor a tanító választ ezek közül, a hosszasan jelentkezők többsége óhatatlanul csalódott, hoppon marad.

Csak akkor marad némi esélyük, ha rossz volt a válasz. A felszólítás nélküli közbeszólások problémájáról nem is beszélve! Egy átlagos órán tanítói kérdés hangzik el. Mik a mese helyszínei? Ezek a konkrét szintű, egyszerű megértésre vonatkozó fontos kérdések, de nem hatékony egyes gyerekektől választ kérni rájuk, ha több gyerek is jól tudhatja, illetve már mindenkinek tudnia kellene. Fontos, hogy az ilyen eldöntendő, zárt teszt jellegű kérdések esetén ne egyes gyerekeket kérjünk fel válaszra.

Ilyen a felmerülő tanári kérdések jelentős része. Az igen-nem, helyeshelytelen, zöngés-zöngétlen, stb. Kórusban, kézfeltartással, piros-zöld ceruzával zöngés zöngétlen"szavazókártyával", szókártyával, totószerű listaírással, stb. Ilyenkor minden tanuló állást foglal, s azonnali visszajelzést kap. Sőt, a hagyományos technikával ellentétben mindenkinek állást kell foglalnia, senki sem húzódhat háttérbe. Az erre alkalmas megoldások közül mindig érdemes a szerint választani, hogy a többiekhez való igazodást mennyire tartjuk éppen célszerűnek.

Ha a többség emeli, akkor a bizonytalan, tájékozatlan tanuló is. A kórusból kihallja, ha a többség mást mond. Az automatikus igazodás hatásának csökkenése érdekében ez a módszer kiegészülhet az indoklás kérésével. Ez a megoldás inkább a tanulók számára jelent eligazodási lehetőséget. Ha viszont már a megfelelő színű ceruzát, "szavazókártyát" kell adott jelre felemelni, akkor már nehéz "igazodni". Ez alapján tud a pedagógus alaposabban tájékozódni az adott ismeret elsajátítottságának mértékéről.

Ezeket a módszereket a begyakorlás, rögzítés, ellenőrzés fázisaihoz érdemes igazítani. A nyitott, kifejtendő választ igénylő kérdéseknél is érdemes hangsúlyt fektetni a körülményekre. Sok múlik a részleteken. Fontos szabály, hogy csak akkor lehessen válaszadásra, hozzászólásra jelentkezni, ha a tanító, vagy a tanuló befejezte a kérdését, közlését. Szerencsés, ha az éppen véleményt mondó gyerek "témafelelősként" szólíthat tovább a jelentkezők közül a tanító helyett.

Így párbeszéd, vita is kialakulhat, amelybe bevonhat további jelentkezőket, s a végén a tapasztalatokat összefoglalja. Ekkor természetesen a tanító is csak kézfeltartással kérhet szót. Az ilyen beszélgetésekre való lehetőséget a "beszéljétek meg" feladatok keretében sok helyen beépítettük a feladatsorokba is. Sok múlik a vitakultúra folyamatos csiszolásán. Eleinte csak mi nyújtsunk a jó kommunikációs szokásokra példát pl.

Később már kérhetjük erre a vita valamelyik résztvevőjét. Nagyon fontos, hogy derüljön ki, ha egy kérdés nem egyértelműen megválaszolható. Törekedtünk rá, hogy legyenek ilyen problémafelvetések is a munkafüzetben. Nagyon szerencsés, ha kialakul annak szokása, hogy a vitában alulmaradó ki is mondja, hogy igazad van, mert… Ezt csak indirekt módszerekkel érdemes elérni.

March 1. Tankönyvek vásárlása, tankönyvrendelés Online tankönyváruház több százféle tankönyv, munkafüzet, érettségi feladatgyűjtemény, gyakorló, tanári kézikönyv, pedagógiai szakkönyv, valamint ajánlott és kötelező olvasmány megrendeléséhez.

Amely kiadványoknál több darab rendelése esetén igénybe vehető a csoportkedvezményott a normál ár alatt zöld színnel jelöltük a kedvezményes árat. Kötelező, ajánlott olvasmány új. Gyermek- és ifj. Móra Kiadó kiadványai új. Óvoda, iskolaelőkészítő új.

Napló, ellenőrző, oklevél. KOSÁR 0. Romsics Ignác bevezetőjével. Száray Miklós szövegével kísérve a 86 színes térkép, a grafikonok és a diagramok plasztikusan mutatják be az as döntés okait, az es párizsi békekonferencián felmerülő elképzeléseket és ezek végeredményét, következményeit. Elsősorban pedagógusoknak szóló módszertani segédanyag, amelynek segítségével hatékonyan fejleszthetők a 10—18 éves diákok társas képességei. Nagy József professzor könyve fejlesztési lehetőségeket kínál az optimális szövegértés megalapozásához.

Szakkönyv az óvodáskori társas problémák természetéről, a problémamegoldás módjairól, játékokkal, gyakorlatokkal, mérőeszközökkel. A gyerekek testtartását javító, koordinációs képességét fejlesztő játékötletek óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek. Száz, tanórán is játszható figyelmet, kommunikációt és együttműködést fejlesztő játék. Kézikönyvünk rávilágít a kooperatív tanulásszervezés lényegére, legfontosabb elveire, gyakorlati fogásokat, attitűdöket mutat be. Makádi Mariann kézikönyve olyan feladatok sorát mutatja be, amelyek tantárgyaktól függetlenül alkalmasak lehetnek az egyes kulcskompetenciák fejlesztésére.

A kritérium-orientált pedagógiai kultúra lehetőségeiről publikált tanulmányok gyűjteménye Nagy József professzor szerkesztésében. A programmal a gyermekek fejlődésbeli megkésettsége jelentős mértékben csökkenthető, a sikeres iskolakezdés, iskolai tanulás feltételei megteremthetők.

A kártyagyűjtemény a kézikönyvben leírt fejlesztőjátékok elvégzését nagyban segíti. A mappa és a kézikönyv ban megújult külsővel jelent meg. Jelentős változás csak a Fejlődési mutatóban történt. A kiadvány két új értékelőtáblázattal bővült, a rendszerező képesség és az elemi kombinatív képesség fejlődésének rögzítéséhez.

A csomag tartalma: 37 db B5-ös méretű hívókép és db szókártya a beszédhanghallás fejlesztéséhez. A kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógushoz való viszonyulás, a feladatvállalás, a feladattartás készségének és az elemi szintű erkölcsi érzék fejlesztéséhez. Kézikönyv szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak. A kiadvány játéka otthon, az óvodában és az iskolában egyaránt alkalmazható. Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel éves életkorban. Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv.

Figyelembe veszi a ben elfogadott NAT-ban megfogalmazott alapelveket és az új tanárképzési koncepciókat. Főként a fogalmi rendszer fejlődésére, alakítására, illetve a szükséges fogalmi váltások kimunkálásának bemutatására helyezi a hangsúlyt. A könyv első része kísérletet ismertet megfelelő módszertani útmutatásokkal együtt. A második rész olyan érdekességeket, játékos kompetenciafejlesztő módszereket és olvasmányokat tartalmaz, amelyekkel a fizikaórák élményszerűsége növelhető.

Olvasmányos, sokoldalú pedagógiai kötet az olvasáskutatás történetéről, főbb elméleteiről. Bemutatja az olvasástanítás módszereit és a nemzetközi összehasonlításokat. Kézikönyv a tankönyvekben szereplő mesék feldolgozásához, táblai vázlatokkal, feladatokkal, módszertani tanácsokkal. Érdekes nemzetközi tanulmányok a kultúra, a nevelés, a nyelvhasználat világából. A kötet az intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, szakemberek és a téma iránt érdeklődő szülők számára készült.

Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel. Vidám rajzos figurák a diákok motiválásához, jutalmazásához. Nyolc kötetből álló csomag, keménytáblás kivitelben, Deák Ferenc illusztrációival, 17x23 cm-es méretben. Hartmut von Hentig könyve az egymás és önmagunk iránt érzett felelősségről, toleranciáról, szabadságról.

A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. Az "Ingyenes digitális hozzáféréssel", vagy "Ingyenes digitális extrákkal" megjelölt kiadványok hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető. A kódok csak egyszer aktiválhatók. Azonosító: Jelszó: bejelentkezés Regisztráció Elfelejtett jelszó. Hírlevél Értesítés. MS Ft. MS 2 Ft.

MSU 2 Ft. MSJ 1 Ft. MS 5 Ft. MS 3 Ft. MSU 1 Ft. Móra Kiadó kiadv. Csizmazia pályázat ELFT. Évfolyamok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alsós gyakorlók Felsős gyakorlók Középiskolai feladatgyűjt. Érettségi, középisk. Trianon Romsics Ignác bevezetőjével. Osztályfőnöki óra: Másképp! Funkcionális analfabetizmus - Megelőző fejlesztési lehetőségek Nagy József professzor könyve fejlesztési lehetőségeket kínál az optimális szövegértés megalapozásához.

MS - Mozaik Kiadó Pedagógiai szakkönyvek. Társas problémák és megoldásuk évesek körében Szakkönyv az óvodáskori társas problémák természetéről, a problémamegoldás módjairól, játékokkal, gyakorlatokkal, mérőeszközökkel. Mozgásfejlesztő játékok gyűjteménye A gyerekek testtartását javító, koordinációs képességét fejlesztő játékötletek óvodapedagógusoknak, tanítóknak, szülőknek.

Játékmozaik - Készségfejlesztő órai játékok Száz, tanórán is játszható figyelmet, kommunikációt és együttműködést fejlesztő játék MS - Mozaik Kiadó Fejlesztő játékok. Együtt-tanulók kézikönyve - Kooperatív tanulásszervezés Kézikönyvünk rávilágít a kooperatív tanulásszervezés lényegére, legfontosabb elveire, gyakorlati fogásokat, attitűdöket mutat be MS - Mozaik Kiadó Pedagógiai szakkönyvek.

A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei Makádi Mariann kézikönyve olyan feladatok sorát mutatja be, amelyek tantárgyaktól függetlenül alkalmasak lehetnek az egyes kulcskompetenciák fejlesztésére MS - Mozaik Kiadó Pedagógiai szakkönyvek. A programmal a gyermekek fejlődésbeli megkésettsége jelentős mértékben csökkenthető, a sikeres iskolakezdés, iskolai tanulás feltételei megteremthetők MS - Mozaik Kiadó Difer eszközök. A kártyagyűjtemény a kézikönyvben leírt fejlesztőjátékok elvégzését nagyban segíti MS - Mozaik Kiadó Difer eszközök.

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer - Tesztrendszer, Kézikönyv, fejlődési mutató A mappa és a kézikönyv ban megújult külsővel jelent meg. MS - Mozaik Kiadó Difer mappa. DIFER - A szocialitás fejlesztése éves életkorban A kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógushoz való viszonyulás, a feladatvállalás, a feladattartás készségének és az elemi szintű erkölcsi érzék fejlesztéséhez MS - Mozaik Kiadó Difer eszközök.

A kiadvány játéka otthon, az óvodában és az iskolában egyaránt alkalmazható MS - Mozaik Kiadó Difer eszközök. DIFER - Fejlesztés mesékkel - Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel éves életkorban Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel éves életkorban MS - Mozaik Kiadó Difer eszközök.

A természettudomány tanítása Szakmódszertani kézikönyv és tankönyv. Fizika és természetismeret kézikönyv A könyv első része kísérletet ismertet megfelelő módszertani útmutatásokkal együtt. A második rész olyan érdekességeket, játékos kompetenciafejlesztő módszereket és olvasmányokat tartalmaz, amelyekkel a fizikaórák élményszerűsége növelhető MS - Mozaik Kiadó Fizika és természetismeret tanári kézikönyv.

Olvasás és pedagógia Olvasmányos, sokoldalú pedagógiai kötet az olvasáskutatás történetéről, főbb elméleteiről. Bemutatja az olvasástanítás módszereit és a nemzetközi összehasonlításokat MS - Mozaik Kiadó Olvasás fejlesztése kézikönyv. Szövegértelmezések - Tankönyveink népmeséi, állatmeséi Kézikönyv a tankönyvekben szereplő mesék feldolgozásához, táblai vázlatokkal, feladatokkal, módszertani tanácsokkal MS - Mozaik Kiadó Szövegértelmezés.

Egészségfejlesztés Módszertani kézikönyv az iskolai egészségfejlesztéshez MS - Mozaik Kiadó Egészségfejlesztés pedagógiai szakkönyv. Multikulturális nevelés, interkulturális oktatás Érdekes nemzetközi tanulmányok a kultúra, a nevelés, a nyelvhasználat világából MS - Mozaik Kiadó Multikulturális nevelés.

Gyermekvédelmi útmutató A kötet az intézményekben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott felelősök, szakemberek és a téma iránt érdeklődő szülők számára készült MS - Mozaik Kiadó Pedagógiai szakkönyvek. Trükkös fizika - 58 játékos kísérlet egyszerű eszközökkel Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel MS - Mozaik Kiadó Otthon végezhető fizikai kísérletek. Jutalommatricák - Classic 5x db Vidám rajzos figurák a diákok motiválásához, jutalmazásához.

Jutalommatricák - Évszakok, ünnepek 5x db Vidám rajzos figurák a diákok motiválásához, jutalmazásához. Jutalommatricák - Állatok 5x db Vidám rajzos figurák a diákok motiválásához, jutalmazásához. Jutalommatricák - Meseszereplők 5x db Vidám rajzos figurák a diákok motiválásához, jutalmazásához.

Jutalommatricák - Motiváció 5x db Vidám rajzos figurák a diákok motiválásához, jutalmazásához. MS - Mozaik Kiadó Jutalommatricák. Magyar klasszikusok - jutalomkönyvcsomag Nyolc kötetből álló csomag, keménytáblás kivitelben, Deák Ferenc illusztrációival, 17x23 cm-es méretben. Miért kell iskolába járnom? Sokszínű matematika 1. Környezetünk titkai 2. MS - Mozaik Kiadó Környezetismeret tudásszintmérő feladatlap 2.

Szövegértés 1.