2018 informatika erettsegi javitasi utmutato


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 663692286
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,66

MAGYARÁZAT:2018 informatika erettsegi javitasi utmutato

A javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben találja. A keretezés nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat talál arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont.

Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra több megoldás érkezik, a legtöbb pontot érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldásokért nem adható többletpont. Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni kell a vizsgadolgozathoz a vizsgázó feladatlapjához.

Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot és az eredményt százalékban a vizsgadolgozat utolsó oldalára is a megfelelő helyekre be kell írni. Izzócsere A fájl mentése izzocsere néven a szövegszerkesztő program saját formátumában, és a dokumentumban a lapméret A4-es A dokumentum megfelelő karakterkódolással tartalmazza az izzoforras. A szövegben a LED és CFL szavak nagybetűsek A szöveg általános formázása a külön megadottakon kívül A szöveg karakterei, az élőlábban és a szövegdobozokban is, Times New Roman Nimbus Roman betűtípusúak, és a dokumentumban a szövegtörzs 1os betűméretű A dokumentumban a sorköz egyszeres, a bekezdések sorkizártak, a bekezdések előtt a térköz os, ahol mást nem kért a feladat A pont akkor is jár, ha a lábjegyzet és a címek nem sorkizártak.

Mind a három szövegdobozban az előző betű- és bekezdésformázások helyesek Az első szövegdobozban a táblázatos elrendezés kialakítása A megfelelő öt sorban a szöveget 4 és 10 cm-nél lévő középre igazító tabulátorral oszlopba igazította Pont nem adható, ha táblázatot alkalmazott az oszlopok kialakításához. Papír Teljes értékű megoldásnak számít, ha jó stílusok használatával formázta a weblapokat a vizsgázó a tagek esetleges paraméterezése helyett. A képek és a hivatkozások csak relatív útvonalmegadás esetén fogadhatók el.

A képhivatkozásokra pont nem adható, ha azok a vizsgakönyvtáron kívüli állományra mutatnak. Pont nem adható, ha a kép nem png formátumú. A cim. Legalább 4 betű egymástól eltérő betűtípusú A papir. A linkek minden állapotának színe fehér Az oldal szerkezetét adó táblázat 5 pont Létrehozott egy képpont széles, 1 soros és 1 oszlopos táblázatot A táblázat szegély nélküli, középre igazított A táblázat háttérszíne fehér, a cellamargója és cellaköze os A táblázatban a cim.

A négy alcím előtt a jel. Magyarország városai Az adatokat beolvasta, és a táblázatot varosok néven mentette a táblázatkezelő saját formátumában A pont csak akkor jár, ha az adatokat megfelelő helyre szúrta be, valamint a karakterek ékezethelyesen jelennek meg. A pont akkor is jár, ha a szöveg helyes megjelenítését egyéni számformátum alkalmazásával oldotta meg.

A szegély, háttér és cellaegyesítés beállítása Egyesítette és középre zárta az A1:F1, a B7:C7, valamint a BC12 cellákat Szürke hátteret állított be az A4, B7:C7, F7 és BC12 cellákra Az F7, B7:C10, BC32 tartományokban egységesen vékony szegélyt alkalmazott Az A3:F4 tartomány celláit középre zárta, és a mintának megfelelően körbe dupla, belül szimpla szegéllyel határolta A pont csak akkor jár, ha a szegélyezés minden cellában megfelel a feladat előírásainak.

Diagramkészítés Oszlopdiagramot készített, amely a városok számát tartalmazza megyénként A diagram címe A városok száma megyénként, jelmagyarázat nincs Az összes megye neve olvasható A háttérben a hungary.

Középiskolai felvételi Az adatbázis létrehozása Az adatbázis létrehozása kepzelet néven, és a táblák importálása megtörtént A pont nem adható meg, ha az adatbázis kódolása hibás. A pont nem bontható. Izzócsere 2. Informatika középszint értékellap Név Taxi Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés taxi néven A fuvarok azonosítóinak kitöltése A Várakozási id oszlopban meghatározta az utas. Izzócsere 40 Prezentáció, grafika és weblapkészítés 2.

Papír 30 Táblázatkezelés 3. Magyarország városai 30 Adatbázis-kezelés 4. Középiskolai felvételi 20 A gyakorlati vizsgarész. A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold. A forrásban megtalálod a fold. A bal oldali cellában szerepel a logo. Távolugrás Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés tavol néven Beszúrt egy új oszlopot a harmadik és negyedik közé és beírta a kívánt értékeket.

Informatika emelt szint értékellap Azonosító jel: 4. Fehérje Létezik feherje néven forráskód Fájlbeolvasás 3 pont Relatív molekulatömeg meghatározása 3 pont Adatok kiírása eredmeny. Pályázati adatlap Készítsd el a mintán látható A4-es méretű adatlapot! A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást.

Az adatlap teljes szövegét tartalmazó forrásfájl és a felhasznált kép a mellékelt. A tudosok könyvtárban találod a meg a képeket. Képszerkesztés feladat Meghívó Meghívó Méret x, mentés meghivo. Futár Létezik a program futar néven, és az szintaktikailag helyes Üzenetek a képernyn 2 pont A bemeneti állomány feldolgozása 4 pont Kiírta a hét els.

Szójáték Létezik a program szavak néven 1 pont Üzenetek a képernyn 1 pont Eldöntötte, hogy tartalmaz-e magánhangzót a bekért szó 3 pont A leghosszabb. A modul célja Ezen a vizsgán. Az alábbi dokumentum a szövetség történetét. Komárom Hozzon létre egy 2 oldalas dokumentumot a komáromi er drendszer történetének bemutatására!

A dokumentumot a szövegszerkeszt program segítségével készítse el! Az egyszer szövegszerkeszt vel készített. Bejelentkezés Regisztráció. Méret: px. Mutatás kezdődik a Jázmin Kovács 5 évvel ezelőtt Látták:. Hasonló dokumentumok. Összesen: 30 pont. A táblázat formázása 6 pont Informatika középszint értékellap Név Taxi Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés taxi néven A fuvarok azonosítóinak kitöltése A Várakozási id oszlopban meghatározta az utas Részletesebben.

Középiskolai felvételi 20 A gyakorlati vizsgarész Részletesebben. Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. Internet szolgáltató havi forgalomlistája A bal oldali cellában szerepel a logo. Összesen 30 pont. Kiegészítések a táblázatban 2 pont Informatika középszint értékellap Név Távolugrás Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés tavol néven Beszúrt egy új oszlopot a harmadik és negyedik közé és beírta a kívánt értékeket Részletesebben.

Az adatlap teljes szövegét tartalmazó forrásfájl és a felhasznált kép a mellékelt Részletesebben. Szakképesítés, Részletesebben. A Nobel díj története és a magyar fizikai Nobel díjasok 1. A tudosok könyvtárban találod a meg a képeket Részletesebben.

Képszerkesztés feladat Meghívó F Összesen: 45 pont. Egy adott távhoz tartozó díjazás meghatározása 4 pont Informatika emelt szint értékellap Azonosító jel: 4. Futár Létezik a program futar néven, és az szintaktikailag helyes Üzenetek a képernyn 2 pont A bemeneti állomány feldolgozása 4 pont Kiírta a hét els Részletesebben. Szójáték Létezik a program szavak néven 1 pont Üzenetek a képernyn 1 pont Eldöntötte, hogy tartalmaz-e magánhangzót a bekért szó 3 pont A leghosszabb Részletesebben.

A modul célja Ezen a vizsgán Részletesebben. Az alábbi dokumentum a szövetség történetét, Részletesebben. Informatika középszint. Az egyszer szövegszerkeszt vel készített Részletesebben. To make this website work, we log user data and share it with processors. I agree.

A javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben találja. A keretezés nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat talál arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont.

Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra több megoldás érkezik, a legtöbb pontot érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldásokért nem adható többletpont. Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni kell a vizsgadolgozathoz a vizsgázó feladatlapjához.

Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot a vizsgadolgozat utolsó oldalára is a megfelelő helyekre be kell írni. Kávé A csik. A stilizált kávészemet barna színnel, görbékből készítette el a mintának megfelelően A kép képpont széles, és pont magas A kave dokumentum oldalbeállításai helyesek A dokumentum bal és jobb margója 2 cm-es, alsó és felső margója 2,5 cm-es, a lap A4-es méretű A dokumentum két oldalas, az oldalhatár a megfelelő helyen van Első oldal táblázata Az első oldalon van egy szegély nélküli, 17 cm széles, két oszlopos, egysoros táblázat A táblázat első oszlopa 5 cm széles Az első oszlopba beillesztette a csik.

Gyorsabb út A gyorsabbut néven mentett táblázatban a mintának megfelelő adatok helyesen szerepelnek A pont jár, ha a fájlnév pontos, és a mintán olvasható szövegek a megfelelő cellában hibátlanok. A cím a mintának megfelelően helyezkedik el az első sorban. Más azonos értelmű feltétel is elfogadható. Diákmunka Adatbázis létrehozása, adatok importálása Az adatbázis létrehozása diakmunka néven és a táblák importálása megtörtént A megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek A pont akkor is jár, ha a számláló helyett szám típust állított be.

Szín-kép 30 pont A beadott program csak abban az esetben értékelhető, ha van a választott programozási környezetnek megfelelő forrásállomány, és az tartalmazza a részfeladat megoldásához tartozó forráskódot. A pontozás során futási hibás vagy részlegesen jó megoldás akkor is értékelendő, ha a kódnak az adott részpontszámnál feltüntetett megfelelő részlete hibátlan. A megoldásként adott program a képet ábrázolja is. Ez nem volt a feladat része, csupán segítség a javító tanárok számára!

Az összes adatot beolvasta Az összes adatot eltárolta A pont akkor is jár, ha nem tárolta el, hanem az adatokat beolvasás közben azonnal feldolgozta. RGB kód bekérése és eldöntés Bekért a felhasználótól három számot A program segítségével megállapította, hogy az adott szín szerepel-e a képen Az eldöntés helyes Kiírta az eredményt a képernyőre Szín-kép Üzenetek a képernyőn Bemeneti állomány feldolgozása kep.

Informatika emelt szint értékellap Azonosító jel: 4. Fehérje Létezik feherje néven forráskód Fájlbeolvasás 3 pont Relatív molekulatömeg meghatározása 3 pont Adatok kiírása eredmeny. Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 1. Kávé Táblázatkezelés 2. Gyorsabb út Adatbázis-kezelés 3. Diákmunka Algoritmizálás, adatmodellezés 4. Szín-kép maximális 30 15 30 45 A gyakorlati. A bal oldali cellában szerepel a logo. Futár Létezik a program futar néven, és az szintaktikailag helyes Üzenetek a képernyn 2 pont A bemeneti állomány feldolgozása 4 pont Kiírta a hét els.

Informatika középszint értékellap Név Taxi Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés taxi néven A fuvarok azonosítóinak kitöltése A Várakozási id oszlopban meghatározta az utas. Informatika emelt szint értékellap 4. Automata Létezik a program automata néven Üzenetek a képernyn 2 pont A bemeneti állományok feldolgozása 8 pont Az árukészlet értékének meghatározása 3 pont Választott.

Távolugrás Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés tavol néven Beszúrt egy új oszlopot a harmadik és negyedik közé és beírta a kívánt értékeket. Szójáték Létezik a program szavak néven 1 pont Üzenetek a képernyn 1 pont Eldöntötte, hogy tartalmaz-e magánhangzót a bekért szó 3 pont A leghosszabb. A weblaphoz tartozó nyers szöveg a fold. A forrásban megtalálod a fold. Színház Készítse el a mintán látható színházi plakátot!

A következő feladatok ehhez nyújtanak útmutatást! A plakát A5-ös méretű lesz, ezért egy fekvő A4-es lapra két példányt helyezzen el. A szöveg. Bejelentkezés Regisztráció. Méret: px. Mutatás kezdődik a Ágnes Veres 5 évvel ezelőtt Látták:. Hasonló dokumentumok. Beadott dokumentumok. A gyakorlati vizsga idtartama: perc. Szín-kép maximális 30 15 30 45 A gyakorlati Részletesebben. Internet szolgáltató havi forgalomlistája A bal oldali cellában szerepel a logo. Összesen: 45 pont. Egy adott távhoz tartozó díjazás meghatározása 4 pont Informatika emelt szint értékellap Azonosító jel: 4.

Futár Létezik a program futar néven, és az szintaktikailag helyes Üzenetek a képernyn 2 pont A bemeneti állomány feldolgozása 4 pont Kiírta a hét els Részletesebben. Összesen: 30 pont. A táblázat formázása 6 pont Informatika középszint értékellap Név Taxi Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés taxi néven A fuvarok azonosítóinak kitöltése A Várakozási id oszlopban meghatározta az utas Részletesebben.

Automata Létezik a program automata néven Üzenetek a képernyn 2 pont A bemeneti állományok feldolgozása 8 pont Az árukészlet értékének meghatározása 3 pont Választott Részletesebben. Összesen 30 pont. Kiegészítések a táblázatban 2 pont Informatika középszint értékellap Név Távolugrás Az adatok beolvasása helyes, és helyes a mentés tavol néven Beszúrt egy új oszlopot a harmadik és negyedik közé és beírta a kívánt értékeket Részletesebben.

Szójáték Létezik a program szavak néven 1 pont Üzenetek a képernyn 1 pont Eldöntötte, hogy tartalmaz-e magánhangzót a bekért szó 3 pont A leghosszabb Részletesebben. Összetett feladatok. Föld és a Hold 1. Az ősember. A szöveg Részletesebben. To make this website work, we log user data and share it with processors. I agree.