Erkolcstan kezikonyv 3 osztaly


PRICE: FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
ISBN: 298584191
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 11,10

MAGYARÁZAT:Erkolcstan kezikonyv 3 osztaly

Ideiglenes segítség Az én világom 3 erkölcstan kézikönyv keresőinek Kedves Kollégák, több megkeresés is érkezett Az én világom 3. Addig, amíg a hivatalos megjelenésre sor nem kerül,  itt  találhatnak részleteket a kéziratból. Ez az elérhetőség csak néhány hétig lesz nyitva. Hamarosan megjelenik Az én világom 3 erkölcstankönyv. Reméljük, a kezdődő tanévben sikerrel használják majd a tankönyvcsalád harmadik részét. A tankönyv felépítésében és koncepciójában is követi az előző két könyvet.

A A következő három nagy téma a negyedik évfolyamon kerül feldolgozásra. Ezt a szerkezeti bontást az indokolja, hogy így egy témakörre több idő, nagyobb óraszám jut, jobban el lehet mélyülni a tananyagban és a különböző képességek gyakorlásában. A kerettanterv egy-egy altémája sem csak egy órát kaphat, hanem lehetőség van a téma reflexiójára is a következő órán. A korábban átvett témák fokozatos építkezéssel bővülnek a korosztályi jellemzőknek megfelelően. Például az önismeret altéma az első osztályoshoz képest erősebb önreflexióval és tervezéssel bővül 2.

Fejlődés c. Az önreflexiót segítik a rendezést és igénylő feladatok: tervek, táblázatok, kérdőívek pl. Az önismereten túl erősebb hangsúlyt kap a viselkedés dinamikája: önmagunk kifejezése, cselekvéseink milyen módon hatnak társainkra pl. A társas kapcsolatok jellemzőinek további megismerése, elemzése mellett jelentős a képességfejlesztés: gyakorlatok szerepelnek a kommunikáció javítására 7.

Mások szemében, Félreértés, Megértés, Kiközösítés és a konfliktuskezelési technikák megismerésére Barátaim között, Ellentétek, Az értékek és az önálló felelősségvállalás erősítésének érdekében a korábban már megismert alkotómunkák nagyobb része célozza meg mások megsegítését vagy a közösség építését pl. Fejlődés, 4. Segítség, 5.

Egészségem, 9. Önzetlenség, Barátság, aranyfonál, A mi osztályunk, Ismerjük egymást? Mindennapi szabályok. A család témája már a felmenők, a korábbi generációk életének megismerésére is kiterjed Ahonnan jövök. A kutatómunka nagyobb szerepe az — önálló — ismeretszerzés fontosságára hívja fel a figyelmet, valamint a jó példák észrevételére saját környezetünkben 4.

Segítség, Megoldások, A mi iskolánk. A mások helyzetébe való belehelyezkedést gyakoroltatja már nem csak az irodalmi részletekben megismerhető történetek elemzése, hanem a képregény mint műfaj megjelenése a könyvben. Ezek hétköznapi, kortársakkal kapcsolatos helyzeteket jelenítenek meg, így mind megértésük, mind megbeszélésük vagy eljátszásuk könnyen mehet. Ezen kívül az egyéni gondolatok, reflexiók megfogalmazását két ismerős figuránk, Panka és Peti kérdései segítik.

Ebből akár portfólió-szerű önismereti anyag is összeállítható. Nagyobb hangsúlyt kapnak ugyanakkor a csoportos vagy páros munkák, többek között azért is, mert maga a munkaforma is elősegíti a szociális képességek fejlődését. Természetesen a munkaformát a pedagógus határozza meg, ezek javaslatok. A tanítás koncepciójának továbbra is a rugalmasságtanulókhoz való alkalmazkodás az egyik alapja. Tankönyvünk tehát széles feladatsort kínál egy-egy kerettantervi résztéma feldolgozásához, amelyből a tanító és a gyerekek választják ki a számukra legérdekesebbet.

A másodikostól eltérően ebben a tankönyvben kétoldalas leckék szerepelnek, tehát egy résztémát több lecke vesz át. Ez segítheti egy tanóra tervezését, de nem szabad, hogy beszorítsa a tanítót úgy, hogy minden leckének minden feladatát el akarja végezni. A tankönyveket a szerzők általában túltervezik a választási lehetőségek érdekében, valamint azért, hogy a módszertani paletta szélesebb legyen.

Ezért semmi probléma nincs azzal, hogy például egyik órán egy tankönyvi leckéből szövegfeldolgozással közelítjük meg a témát, a következő leckéből pedig inkább a dramatizálás vagy a kutatómunka révén fejlesztjük a gyerekeket.

Tankönyvünk a módszertani eszközök és tevékenységek széles palettáját alkalmazza — elsősorban a tanító munkáját segítendő, hogy az adott tanítási helyzetben a véleménye szerint legalkalmasabb, a csoportnak leginkább megfelelő módszert válassza. Hiszen például az olvasási nehézséggel küzdő gyerekeknek alkalmasabb módszer a dramatizálás. Ezek: ráhangoló játékok, versek, esetelemzések — irodalmi szemelvények, képregények vagy valós tapasztalatok feldolgozása megbeszéléssel, egyéni véleményalkotás írásban vagy képi kiegészítőkkel, véleményalkotás és -egyeztetés beszélgetés és vita segítségével, asszociációs feladatok — képek, versek alapján — a nem tudatos és affektív tényezők, valamint személyes tapasztalatok előhívására, dramatizálásszituációs játékok, alkotómunka, ismeretszerzés, kutatás, projektmunka, kommunikációs technikák megismerése.

A projektmunkák egy része iskolán kívüli tevékenységhez kapcsolódik. A harmadikos tankönyv — fentebb vázolt — tematikai és módszertani egységeinek bővítését és hangsúlyáthelyezését az életkori sajátosságokkal összhangban végeztük. A történetek nagyobb arányban tartalmaznak a tanulók világához kapcsolódó eseményeket. A történetek mellett gyerekek nevében egyes szám első személyben írt tapasztalatok, események leírásai is szerepelnek.

A beszélgetések és az adott közösségben, csoportban felmerülő helyzetek, konfliktusok elemzése, megoldása a kortársi kapcsolatok javítását segítik, egyre inkább a felnőtt beavatkozása nélkül. A dilemmák megjelennek, elsősorban a képregényekben, illetve a strukturált vitakezdeményezésekben. A dramatizálás mellett a művészeti tudatosságot fejlesztik a versek, irodalmi szövegek nyelvezete — egyben az anyanyelvi kompetenciát is —, valamint a sokszínű képanyag: gyermekrajzok, festmények, fotók és rajzos illusztrációk.

A digitális kompetencia fejlesztése a projektmunkák keretében valósulhat meg: a kutatáshoz az internetet ajánlott igénybe venni. A testi-lelki, a családi életre valamint az állampolgárságra nevelést a kerettanterv tematikája alapozza meg fejlődés, egészségem, szokásaim, családi kapcsolatok, konfliktuskezelés, szabályoka hazafias neveléshez ebben a három témakörben egyrészt a család múltjához kötődés — amelyben korábbi generációk életének megismerése szerepel —, másrészt az iskolai hagyományok, névadók valamint a hősök és példaképek illetve az együttműködés, segítségnyújtás témája kapcsolódik, ez utóbbiak révén szélesebb, országos jellegű összefogásokat ismerhetnek meg a tanulók.

A leckék felépítése és a grafikai szervezők ugyanazok, mint korábban: rózsaszín feladatszám jelöli a témára hangoló feladatokat, zöld a szövegfeldolgozást, sárga a témafeldolgozó egyéb feladatokat és lila a kreatív szakaszt. A piktogram a tevékenységfajtát jelöli, bár van olyan feladat, amihez többféle tevékenység tartozik, itt a legfontosabbat jelöli a piktogram. Nehezítheti ennél a tankönyvnél is a munkát az, hogy a teljes irodalmi szövegek nem a tankönyvben, hanem a tanítói  kézikönyvben szerepelnek.

Az elmúlt évben sajnos a másodikos kézikönyv nem jutott el mindenhová, pedig a szövegfeldolgozáshoz szükséges lett volna rá. A harmadikos kézikönyv ugyanígy készült, de kiderült, hogy nem lesz kinyomtatva, hanem online lesz elérhető a Nemzeti Köznevelési Portálon, illetve annak megnyitásáig az OFI honlapján. A kézikönyv és a tankönyv tartalmával kapcsolatban személyes segítséget is nyújtunk ezen a honlapon, ha a kapcsolat erkolcstant-tanitok. Tankönyvünk sok lehetőséget kínál olyan tevékenységekre, amelyek az értékelés alapjául szolgálhatnak.

Az órai feladatokban való részvétel mellett a projektfeladatok, alkotó feladatok elvégzése, a Panka és Peti gondolkodtató kérdéseire egyéni válaszok megfogalmazása, a beszélgetésekben vagy reflexiókban történő megnyilvánulások árnyaltságának értékelése mellett a felvázolt esetek többszempontú elemzése, empátiás megnyilvánulások, az önreflexióban, vitakultúrában, kommunikációban, önfegyelemben, együttműködésben végbemenő fejlődés — mivel a tevékenységek erre lehetőséget teremtenek — is értékelhető.

Kerettantervi tartalom Az én világom 3-ban. Az én világom 3 tanmenete irodalomlistával. Itt közöljük Az Én világom volt Apáczais erkölcstan tankönyvek 1. A letölthető dokumentumokban megtalálható a tankönyvekben nem szereplő szövegek elérhetősége valamint a játékok leírása.

Tanmenet Az én világom 1. Tanmenet Az én világom 2. Tanmenet Az én világom 3. Tanmenet Az én világom 4. Kedves Kollégák! A három nagy fejezeten belül 31 lecke található. Kerettantervi tartalom Az én világom 3-ban Az én világom 3 tanmenete irodalomlistával.

Iskolám Saját profil Személyes adatok szerkesztése Nyelv és terület Kijelentkezés. Közösség 3. Iskolai programok 2. Egyezés szerző: Pgy Csoportosító szerző: Névtelen. Melléknév Kvíz szerző: Gaalcsilla Szorzás, osztás Egyező párok szerző: Iskola Szorzás, osztás Kép kvíz szerző: Iskola A róka és a holló mese szövegértés kvíz Kvíz szerző: Bsitmunka Hány óra van? Egyezés szerző: Wwmunkacsy. Fejszámoláshoz Szerencsekerék szerző: Iskola Szófajok Játékos kvíz szerző: Fodma. Egyezés szerző: Molnarne.

Ellentétes jelentésű szavak Repülőgép szerző: Agnesszegedi Honfoglalás Játékos kvíz szerző: Veldi. Ige és igekötős igék Csoportosító szerző: Timiteglas. A fogalmazás részei 3. Főnév Szókereső szerző: Orgovzsu Kivonás 3. Szófajok 3. Lufi pukkasztó szerző: Molandi. Rege a csodaszarvasról Játékos kvíz szerző: Bsitmunka Keresd a párját! Párosító szerző: Etus Általános iskola 3. Az elbeszélő fogalmazás részei Csoportosító szerző: Beszedesj.

Dalismétlés 3. Küchengeräte:Ungarisch-Deutsch Párosító szerző: Hagendorn. Vizek, vízpartok életközössége 3. Tárgyak felismerése Párosító szerző: Etus Igék 3. Tiszta hangközök szolmizálva Kvíz szerző: Riabotos. Labirintus 3.

Melléknév fokozás 3. Kvíz szerző: Krisztilele. Kleidung Planetino S48 3. Egészséges életmód 3. Mesecímkairakó 2. Alsó tagozat 3. Alapműveletek Játékos kvíz szerző: Iskola Ige 2. Kvíz szerző: Kmjudit Igék vagy főnevek Csoportosító szerző: Katiésmarianna. Összekeveredtek a történet mondatai Helyezés szerző: Csirkeata. Matek tréning 3. Kvíz szerző: Katiésmarianna. Húzd a megfelelő kép mellé a hozzáillő mondatot!

Diagram szerző: Nemesbettina Szólások, közmondások Kvíz szerző: Iskolavar. Olvasd fel hangosan és keresd meg a párját Egyező párok szerző: Bsitmunka Farben-Tiere Kvíz szerző: Georgiek. Az igekötő az ige előtt áll Egyezés szerző: Perlinaster. Kvíz szerző: Kulcsarjanka A róka és a holló mese szövegértés Labirintus szerző: Bsitmunka Szókincs, szóelőhívás - BinderM Szerencsekerék szerző: Bindermatyi.

Üss a vakondra szerző: Klacid. Haben Kvíz szerző: Lovasandi Húsvét Meixner Hiányzó szó szerző: Szabina Egészség Feloldó szerző: Eedina Számok bontása 3. Törtek-változat Kvíz szerző: Nagy5. Mutasson többet.